skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 1.530.251  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Support Vector Machines

Steinwart IngoChristmann Andreas

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer And Computing Technologies In Agriculture Volume II

Daoliang Li

Springer; 2008

Truy cập trực tuyến

3
Data Analysis, Machine Learning and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data Analysis, Machine Learning and Applications

Christine Preisach, Han

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25429

Truy cập trực tuyến

4
KI 2008: Advances in Artificial Intelligence
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

KI 2008: Advances in Artificial Intelligence

Dengel, Andreas R.; Berns, Karsten; Breuel, Thomas M.; Bomarius, Frank; Roth-Berghofer , Thomas R.

978-3540858447; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25455

Truy cập trực tuyến

5
Argumentation in Multi-Agent Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Argumentation in Multi-Agent Systems

Rahwan, Iyad; Parsons, Simon; Reed, Chris

978-3-540-78914-7; 0302-9743; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24981

Truy cập trực tuyến

6
Qualità dei Dati
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Qualità dei Dati

Carlo Batini, Monica Scannapieco.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26559

Truy cập trực tuyến

7
Agent Technology and e-Health
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agent Technology and e-Health

Annicchiarico, Roberta; Cortés, Ulises; Urdiales, Cristina

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24314

Truy cập trực tuyến

8
Introduction to Geometric Computing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Geometric Computing

Ghali,Sherif

978-1-84800-114-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24807

Truy cập trực tuyến

9
OpenMP Shared Memory Parallel Programming
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OpenMP Shared Memory Parallel Programming

Matthias S. Mueller, Barbara M. Chapman, Bronis R. Supinski, Allen D. Malony, Michael Voss.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27418

Truy cập trực tuyến

10
Knowledge Management In Action
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Management In Action

Ackerman, M.S.; Dieng, R.; Simone, C.; Wulf, V.

978-0-387-09658-2; 1571-5736; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25490

Truy cập trực tuyến

11
Bidding Strategies in Agent-Based Continuous Double Auctions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bidding Strategies in Agent-Based Continuous Double Auctions

Marius Walliser, Stefan Brantschen, Monique Calisti, Marc Herbstritt.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26782

Truy cập trực tuyến

12
Advances in Data Mining. Medical Applications, E-Commerce, Marketing, and Theoretical Aspects
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Data Mining. Medical Applications, E-Commerce, Marketing, and Theoretical Aspects

Wahlster, W.; Goebel, R.; Siekmann, J.; Jaime G. Carbonell

978-3-540-70717-2; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24152

Truy cập trực tuyến

13
An Introduction to PHP for Scientists and Engineers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Introduction to PHP for Scientists and Engineers

Brooks, David R.

978-1-84800-236-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24545; 10.1007/978-1-84800-237-1

Truy cập trực tuyến

14
Graphics Recognition. Recent Advances and New Opportunities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphics Recognition. Recent Advances and New Opportunities

David Hutchison, Takeo Kanade, Josef Kittler, Jon M. Kleinberg, Friedemann Mattern, John C. Mitchell, Moni Naor, Oscar Nierstrasz, C. Pandu Rangan, Bernhard Steffen, Madhu Sudan, Demetri Terzopoulos, Doug Tygar, Moshe Y. Vardi, Gerhard Weikum, Wenyin Liu, Josep Lladós, Jean-Marc Ogier

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26548

Truy cập trực tuyến

15
Artificial Neural Networks in Pattern Recognition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Artificial Neural Networks in Pattern Recognition

Prevost, Lionel; Marinai, Simone; Schwenker, Friedhelm

978-3-540-69938-5; 0302-9743; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25014

Truy cập trực tuyến

16
Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications

Nguyen, Ngoc Thanh; Jo, Geun Sik; Howlett, Robert J.; Jain, Lakhmi C.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24312

Truy cập trực tuyến

17
Advances in Computation and Intelligence
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Computation and Intelligence

David Hutchison; Takeo Kanade; Josef Kittler

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24128

Truy cập trực tuyến

18
Stochastic Learning and Optimization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stochastic Learning and Optimization

Ijioui, Raschid; Emmerich, Heike; Ceyp, Michael

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24766

Truy cập trực tuyến

19
Graph-based Knowledge Representation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graph-based Knowledge Representation

Michel Chein, Marie-Laure Mugnier ; edited by Lakhmi Jain, Xindong Wu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26537

Truy cập trực tuyến

20
Data and Applications Security XXII
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data and Applications Security XXII

Atluri, Vijay (Ed.)

978-3-540-70566-6; 0302-9743; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25424

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.530.251  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (799)
 2. 1958đến1972  (10.290)
 3. 1973đến1987  (61.275)
 4. 1988đến2003  (209.939)
 5. Sau 2003  (1.198.898)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.247.513)
 2. French  (41.151)
 3. German  (13.184)
 4. Korean  (7.558)
 5. Portuguese  (3.060)
 6. Spanish  (1.554)
 7. Undetermined  (1.252)
 8. Russian  (1.135)
 9. Chinese  (1.042)
 10. Italian  (887)
 11. Japanese  (186)
 12. Czech  (149)
 13. Norwegian  (65)
 14. Turkish  (65)
 15. Dutch  (64)
 16. Polish  (61)
 17. Lithuanian  (46)
 18. Hungarian  (14)
 19. Greek  (14)
 20. Ukrainian  (14)
 21. Romanian  (13)
 22. Vietnamese  (10)
 23. Danish  (9)
 24. Slovak  (5)
 25. Arabic  (4)
 26. Finnish  (4)
 27. Persian  (3)
 28. Thai  (2)
 29. Basque  (2)
 30. Icelandic  (1)
 31. Malay  (1)
 32. Hebrew  (1)
 33. Serbo-Croatian  (1)
 34. Maori  (1)
 35. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hutchison, David
 2. Jain, Lakhmi C.
 3. Howlett, Robert J.
 4. Filipe, Joaquim
 5. Priol, Thierry

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...