skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 4.721  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forensic identification of resampling operators: a semi non-intrusive approach

Cao, Gang ; Zhao, Yao ; Ni, Rongrong

Forensic Science International, March 10, 2012, Vol.216(1-3), p.29(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0379-0738

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Digital Trail

Greengard, Samuel

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Nov 2012, Vol.55(11), p.19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Certification, registration and assessment of digital forensic experts: The UK experience

Sommer, Peter

Digital Investigation, Nov, 2011, Vol.8(2), p.98(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-2876

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BitTorrent Sync: First Impressions and Digital Forensic Implications

Farina, Jason ; Scanlon, Mark ; Kechadi, M - Tahar

Digital Investigation, May, 2014, Vol.11, p.S77-S86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-2876

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons learned writing digital forensics tools and managing a 30TB digital evidence corpus

Garfinkel, Simson

Digital Investigation, August, 2012, Vol.9, p.S80-S89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-2876

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-time digital forensics and triage

Roussev, Vassil ; Quates, Candice ; Martell, Robert

Digital Investigation, Sept, 2013, Vol.10(2), p.158(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-2876

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A practical and robust approach to coping with large volumes of data submitted for digital forensic examination

Shaw, Adrian ; Browne, Alan

Digital Investigation, Sept, 2013, Vol.10(2), p.116(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-2876

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A system for the proactive, continuous, and efficient collection of digital forensic evidence

Shields, Clay ; Frieder, Ophir ; Maloof, Mark

Digital Investigation, August, 2011, Vol.8, p.S3-S13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-2876

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FrostWire P2P forensic examinations

Lewthwaite, Joseph

Digital Investigation, Feb, 2013, Vol.9(3-4), p.211(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-2876

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Forensics as a Service: A game changer

Van Baar, R. B. ; Van Beek, H. M. A. ; Van Eijk, E. J.

Digital Investigation, May, 2014, Vol.11, p.S54-S62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-2876

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taxonomy of Challenges for Digital Forensics.(Report)

Karie, Nickson M. ; Venter, Hein S.

Journal of Forensic Sciences, 2015, Vol.60(4), p.885(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1198

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scientific underpinnings and background to standards and accreditation in digital forensics

Beckett, Jason ; Slay, Jill

Digital Investigation, Nov, 2011, Vol.8(2), p.114(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-2876

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved photo response non-uniformity (PRNU) based source camera identification

Cooper, Alan J.

Forensic Science International, March 10, 2013, Vol.226(1-3), p.132(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0379-0738

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image region duplication detection based on circular window expansion and phase correlation

Shao, Hong ; Yu, Tianshu ; Xu, Mengjia ; Cui, Wencheng

Forensic Science International, Oct 10, 2012, Vol.222(1-3), p.71(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0379-0738

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A robust detection algorithm for copy-move forgery in digital images

Cao, Yanjun ; Gao, Tiegang ; Fan, Li ; Yang, Qunting

Forensic Science International, Jan 10, 2012, Vol.214(1-3), p.33(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0379-0738

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Passive forensics for copy-move image forgery using a method based on DCT and SVD

Zhao, Jie ; Guo, Jichang

Forensic Science International, Dec 10, 2013, Vol.233(1-3), p.158(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0379-0738

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Archival science, digital forensics, and new media art

Dietrich, Dianne ; Adelstein, Frank

Digital Investigation, 2015, Vol.14, pp.S137-S145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-2876

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on the false positive rate of Stegdetect.(Report)

Khalind, Omed S. ; Hernandez - Castro, Julio C. ; Aziz, Benjamin

Digital Investigation, Feb, 2013, Vol.9(3-4), p.235(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-2876

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Honing digital forensic processes

Casey, Eoghan ; Katz, Gary ; Lewthwaite, Joe

Digital Investigation, Sept, 2013, Vol.10(2), p.138(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-2876

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An analysis of Ext4 for digital forensics

Fairbanks, Kevin D.

Digital Investigation, August, 2012, Vol.9, p.S118-S130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-2876

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 4.721  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (818)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.412)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (6)
 2. 1998đến2002  (31)
 3. 2003đến2007  (201)
 4. 2008đến2013  (1.172)
 5. Sau 2013  (3.300)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4.401)
 2. Korean  (27)
 3. Spanish  (8)
 4. Russian  (6)
 5. Swedish  (3)
 6. Chinese  (3)
 7. Portuguese  (2)
 8. Polish  (1)
 9. German  (1)
 10. Romanian  (1)
 11. Afrikaans  (1)
 12. Dutch  (1)
 13. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (2)
 2. Q - Science.  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Choo, Kim-Kwang Raymond
 3. Austin, Ernie
 4. Baggili, Ibrahim
 5. Breitinger, Frank

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...