skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 128.865  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colombia A country study

U S Government Printing Office; 2010 - (986.1)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Người chết trôi đẹp nhất trần gian : tập truyện

Mackét G.G.

Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 1987 - (860 MAC 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Love in the time of cholera

García Márquez Gabriel; Grossman Edith

New York : A.A. Knopf, 1997. - (863 GAR 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trăm năm cô đơn

García Márquez Gabriel

Văn học; 2019 - (863.64 MAR 2019)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vực xoáy : tiểu thuyết / Hôxê Êuxtaxiô Rivêra ; Ngd. : Bàng Thúc Long, Nguyễn Đình Hiền

Rivêra H.Ê.; Bàng Thúc Long người dịch; Nguyễn Đình Hiền người dịch

H. : Văn học, 1985 - (860 RIV 1985)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trăm năm cô đơn : tiểu thuyết

Márquez Gabriel Garcia; Nguyễn Quốc Dũng người dịch; Nguyễn Trung Đức người dịch; Phạm Đình Lợi người dịch

H. : Văn học, 1986 - (860 MAR 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tình yêu thời thổ tả : tiểu thuyết. Tập

García Márquez Gabriel; Nguyễn Trung Đức Người dịch

H. : Văn học, 1995 - (863 GAR(1) 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tình yêu thời thổ tả : tiểu thuyết. Tập 2

García Márquez Gabriel; Nguyễn Trung Đức người dịch

H. : Văn học, 1995 - (863 GAR(2) 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grauzonen staatlicher Gewalt staatlich produzierte Unsicherheit in Kolumbien und Mexiko

Jenss Alke

transcript; 2016 - (320.9861)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Growth and Poverty Reduction in Colombia

Cardozo Silva Adriana Rocío

Peter Lang; 2010 - (338.9861)

Truy cập trực tuyến

11
Love in the time of cholera
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Love in the time of cholera

Garcia Macquez Gabriel

New York, N.Y., U.S.A. : Penguin Books, 1989, c1988 - (863 GAR 1989) - ISBN0140119906 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Early Colombian Labor Movement Artisans and Politics in Bogota 1832 1919

Sowell David

emple University Press; 1992 - (322)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arms trafficking and Colombia

Cragin Kim; Hoffman Bruce

RAND; 2003 - (381)

Truy cập trực tuyến

14
The Gulf of Venezuela : a case study of historic waters
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Gulf of Venezuela : a case study of historic waters

Vila Masot Oscar.

Caracas : Editorial Arte, 1991. - (341 VIL 1991) - ISBN9800707271

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing testimony and administrating victims  Colombia's transitional scenario under the Justice and Peace Act

Romero Juan Pablo Aranguren

Palgrave Macmillan an imprint of Springer Nature; 2017 - (320)

Truy cập trực tuyến

16
Tiểu thuyết Trăm năm cô đơn của G.Marquez dưới góc nhìn phân tâm học
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiểu thuyết Trăm năm cô đơn của G.Marquez dưới góc nhìn phân tâm học

Nguyễn, Thị Hồng; Đào, Huy Hiệp; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguyễn, T. H. (2015). Tiểu thuyết Trăm năm cô đơn của G.Marquez dưới góc nhìn phân tâm học. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60220245; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8871; 860 NG-H 2015 / 02050003841

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social institutions gender inequality and regional convergence in developing countries

Branisa Caballero Boris

Peter Lang; 2012 - (306)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building special operations partnerships in Afghanistan and beyond challenges and best practices from Afghanistan Iraq and Colombia

Long Austin G

Santa Monica CA RAND; 2015 - (355.0330581223)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiểu tuyết Trăm năm cô đơn của G. Marquez dưới góc nhìn phân tâm học: Luận văn ThS. Văn học: 60 22 02 45

Nguyễn Thị Hồng; Đào Huy Hiệp người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (860 NG-H 2015)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Spanish monarchy and the creation of the Viceroyalty of New Granada 1717 1739 the politics of early Bourbon reform in Spain and Spanish America

Eissa Barroso Francisco A

Brill; 2017 - (946.054)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 128.865  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (264)
 2. 1957đến1971  (593)
 3. 1972đến1986  (1.233)
 4. 1987đến2002  (7.225)
 5. Sau 2002  (118.228)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (111.976)
 2. Spanish  (21.575)
 3. Portuguese  (6.241)
 4. French  (416)
 5. German  (67)
 6. Czech  (33)
 7. Arabic  (31)
 8. Italian  (15)
 9. Japanese  (14)
 10. Norwegian  (12)
 11. Dutch  (10)
 12. Chinese  (10)
 13. Slovak  (7)
 14. Vietnamese  (7)
 15. Korean  (4)
 16. Danish  (4)
 17. Russian  (3)
 18. Turkish  (2)
 19. Greek  (2)
 20. Finnish  (2)
 21. Lithuanian  (1)
 22. Albanian  (1)
 23. Polish  (1)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Jaramillo, Carlos
 3. Rosselli, Diego
 4. Campo-Arias, Adalberto
 5. Marrugo-Negrete, José

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...