skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 361.737  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for constructing quasi-cyclic LDPC code based on finite field primitive elements

Zhang Rui ; Kang Guixia ; Zhang Ningbo

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pipelined continuous-time sigma delta modulator

Haroun Baher S ; Srinivasan Venkatesh ; Satarzadeh Patrick ; Corsi Marco

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

높은 처리량과 낮은 복잡성을 갖는 연속 제거 극 부호 복호 장치 및 그 방법
HIGH-THROUGHPUT LOW-COMPLEXITY SUCCESSIVE-CANCELLATION POLAR DECODER ARCHITECTURE AND METHOD

Lee, Han Ho ; Kim, Cheol Ho

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radio frequency flash ADC circuits

Lye, William Michael ; Zortea, Anthony Eugene ; Chana, Jatinder

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于SPFA的LDPC码环数判定方法及系统
SPFA-based LDPC code ring number determination method and system

Chen Ming ; Hong Tao ; Wang Yinlu

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive charging systems and methods for a successive-approximation analog-to-digital converter

Chang Nick C ; Oo Kenneth Thet Zin ; Chan Wyant ; Roo Pierte

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memory efficient ldpc decoding methods and apparatus

Richardson Tom ; Novichkov Vladimir

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOBILE RADIO COMMUNICATION SYSTEM, AND MOBILE RADIO COMMUNICATION METHOD

Iijima Shohei ; Kuze Toshiyuki

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Error correction decoder, error correction value generator, and error correction system

Chang Yao-Tsu ; Jing Ming-Haw ; Lee Chong-Dao ; Chen Jian-Hong ; Chen Zih-Heng

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MODULATEUR SIGMA-DELTA
SIGMA-DELTA MODULATOR

Xie, Ning ; Wang, Hui ; Zhang, Yu

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

极化码的串行抵消列表比特翻转译码方法
Serial offset list bit flip decoding method for polarization code

Pan Zhiwen ; Yu Yongrun ; Liu Nan ; You Xiaohu

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pipeline analog-to-digital converter

Luo Hua ; Wei Qi ; Yang Huazhong

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERSCHACHTELTER MODULATOR
MODULATEUR ENTRELACÉ
INTERLEAVED MODULATOR

Xu, Zhiwei A ; Baringer, Cynthia D ; Petre, Peter ; Hitko, Donald A ; Cosand, Albert

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TURBO CODE APPARATUS FOR ENCODING TURBO CODE AND T-DMB SYSTEM HAVING THE TURBO CODE APPARATUS

Kim, Han Jong ; Kim, Bong Goo ; SIM, Soung Bo ; LI Erke

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANALOG-/DIGITALWANDLER

Hurrell, Christopher

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

String DAC charge boost system and method

Dempsey Dennis A

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CN102158231B

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 361.737  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (2.100)
 2. 1960đến1974  (14.383)
 3. 1975đến1989  (50.899)
 4. 1990đến2005  (127.641)
 5. Sau 2005  (166.134)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Physics  (172.109)
 2. Electric Communication Technique  (161.596)
 3. Transmission  (37.681)
 4. Measuring  (22.902)
 5. Testing  (22.902)
 6. Pulse Technique  (18.545)
 7. Amplifiers  (5.924)
 8. Selecting  (4.929)
 9. Control Of Amplification  (3.411)
 10. Modulation  (676)
 11. Weighing  (466)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (322.724)
 2. French  (59.261)
 3. German  (48.409)
 4. Chinese  (27.726)
 5. Korean  (13.918)
 6. Japanese  (9.026)
 7. Russian  (6.148)
 8. Spanish  (3.129)
 9. Portuguese  (1.936)
 10. Dutch  (1.051)
 11. Finnish  (841)
 12. Italian  (828)
 13. Danish  (765)
 14. Norwegian  (719)
 15. Polish  (231)
 16. Ukrainian  (167)
 17. Hungarian  (110)
 18. Czech  (110)
 19. Turkish  (78)
 20. Hebrew  (74)
 21. Romanian  (62)
 22. Greek  (43)
 23. Arabic  (2)
 24. Lithuanian  (1)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jeong, Hong-Sil
 2. Yamamoto Makiko
 3. Yang Shaohua
 4. Jeong Hong-Sil
 5. Shinohara Yuji

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...