skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Manual on drilling, sampling, and analysis of coal
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manual on drilling, sampling, and analysis of coal

American Society for Testing and Materials.; Luppens James A. editor; Stanton Ronald W. editor; Wilson Stephen E. editor

Philadelphia, PA : ASTM, c1992 - (662.6 MAN 1992) - ISBN0803114648

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standard Practice for Collection of a Gross Sample of Coal

D05.23 Coal and Coke (Sponsoring Committee)

DOI: 10.1520/D2234_D2234M-10

Toàn văn sẵn có

3
火电厂入炉煤进行全样分析方法探讨 - Discussion on the method analysis of coal sampling for furnace of thermal power plant
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

火电厂入炉煤进行全样分析方法探讨 - Discussion on the method analysis of coal sampling for furnace of thermal power plant

刘华 ; Liu Hua

贵州电力技术 - Guizhou Electric Power Technology, 2013, Issue 03, pp.45-46

ISSN: 1008-083X

Toàn văn sẵn có

4
基于CC—Link总线的高性能煤采样系统的研究 - Study of High Performance Coal Sampling System Based on CC-Link Field Bus
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于CC—Link总线的高性能煤采样系统的研究 - Study of High Performance Coal Sampling System Based on CC-Link Field Bus

殷珑 ; 阙骋 ; YIN Long, QUE Cheng

电力信息与通信技术 - Electric Power Information Technology, 2015, Vol.13(03), pp.117-122

ISSN: 2095-641X

Toàn văn sẵn có

5
多头式取样枪在直吹式制粉系统中的应用 - The application and analysis for the multi-sampling instrument in the direct fired pulverizing system
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

多头式取样枪在直吹式制粉系统中的应用 - The application and analysis for the multi-sampling instrument in the direct fired pulverizing system

刘大猛 ; 石践 ; Liu Dameng, Sift Jian

贵州电力技术 - Guizhou Electric Power Technology, 2016, Vol.19(03), pp.65-68

ISSN: 1008-083X

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Análisis de factores que afectan la caracterización de las propiedades del carbón

Cifuentes Baquero, Natalia ; Franco Sánchez, Diana Carolina ; Meleg Ruttkay, Andrés

INGE CUC, 2016, Vol.12(1), pp.107-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2382-4700

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standard Practice for Preparing Coal Samples for Analysis

D05.23 Coal and Coke (Sponsoring Committee)

DOI: 10.1520/D2013_D2013M-12

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standard Test Method for Sampling and Fineness Test of Pulverized Coal

D05.07 Coal and Coke (Sponsoring Committee)

DOI: 10.1520/D0197-87R12

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standard Classification of Coals by Rank

D05.18 Coal and Coke (Sponsoring Committee)

DOI: 10.1520/D0388-12

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standard Practice for Polishing and Etching Coal Samples for Microscopical Analysis by Reflected Light

D05.28 Coal and Coke (Sponsoring Committee)

DOI: 10.1520/D5671-95R11

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standard Practice for Collection and Preparation of Coke Samples for Laboratory Analysis

D05.23 Coal and Coke (Sponsoring Committee)

DOI: 10.1520/D0346_D0346M-11

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standard Practice for Tonnage Calculation of Coal in a Stockpile

D05.07 Coal and Coke (Sponsoring Committee)

DOI: 10.1520/D6542-05R10

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standard Practice for Mechanical Sampling of Coal

D05.23 Coal and Coke (Sponsoring Committee)

DOI: 10.1520/D7430-12B

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standard Practice for Calculating Coal and Coke Analyses from As-Determined to Different Bases

D05.21 Coal and Coke (Sponsoring Committee)

DOI: 10.1520/D3180-12

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standard Guide for Part-Stream Sampling of Coal

D05.23 Coal and Coke (Sponsoring Committee)

DOI: 10.1520/D6609-08

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standard Practice for Collection of Coal Samples from Core

D05.18 Coal and Coke (Sponsoring Committee)

DOI: 10.1520/D5192-09

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standard Practice for Collection of Channel Samples of Coal in a Mine

D05.18 Coal and Coke (Sponsoring Committee)

DOI: 10.1520/D4596-09

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standard Practice for Production of Coal, Coke and Coal Combustion Samples for Interlaboratory Studies

D05.24 Coal and Coke (Sponsoring Committee)

DOI: 10.1520/D6796-02R08

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of Coal Sampling ; United States Bureau of Mines Reports ; United States Bureau of Mines Bulletin 454

Landry, Bertrand A. ; United States. Bureau Of Mines.

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (2)
 2. 2008đến2009  (4)
 3. 2010đến2011  (4)
 4. 2012đến2015  (7)
 5. Sau 2015  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Tài nguyên văn bản  (14)
 2. Bài báo  (4)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3)
 2. Spanish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...