skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Climate change : science, impacts and policy : proceedings of the Second World Climate Conference

Ferguson H. L; Jäger Jill

Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1991. - (551.6 CLI 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Climate change and water resources
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Climate change and water resources

Younos Tamim M. editor of compilation; Grady Caitlin A. editor of compilation; Beurs K. M. de author

Heidelberg: Springer, 2013 - (553.7 CLI 2013) - ISBN9783642375859

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Climate change : causes, effects, and solutions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Climate change : causes, effects, and solutions

Hardy J. T.

New York : J. Wiley, c2003. - (551.6 HAR 2003) - ISBN0470850183 (alk. paper);ISBN0470850191 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Floods in a changing climate : Extreme precipitation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Floods in a changing climate : Extreme precipitation

Teegavarapu Ramesh S. V.

Cambridge: Cambridge University Press , 2012 - (551.48 TEE 2012) - ISBN9781107018785

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Floods in a changing climate : Hydrologic modeling
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Floods in a changing climate : Hydrologic modeling

Mujumdar P. P.; Nagesh Kumar D

Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2012. - (551.48 MUJ 2012) - ISBN9781107018761

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Wildlife responses to climate change : North American case studies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wildlife responses to climate change : North American case studies

Root Terry Louise; Schneider Stephen Henry

Washington, DC : Island Press, c2002. - (577.2 WIL 2002) - ISBN1559639245 (hardcover : acid-free paper);ISBN1559639253 (pbk. : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hardy J. T
  2. Schneider Stephen Henry
  3. Teegavarapu Ramesh S. V.
  4. Grady Caitlin A.
  5. Mujumdar P. P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...