skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 599.138  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The politics of urban growth
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The politics of urban growth

Parker Robert S. ed; Troy Patrick Nicol ed; Joint Urban Seminar, 7th, Australian National University, 1971.

Canberra : Australian National University Press, 1972. - (320.994 POL 1972) - ISBN0708105653;ISBN0708105661 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Particulate air pollution in six Asian cities: Spatial and temporal distributions, and associated sources
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Particulate air pollution in six Asian cities: Spatial and temporal distributions, and associated sources

N.T. Kim Oanh; N. Upadhyay; Y.-H. Zhuang; N.T. Dung

ISIKNOWLEDGE; 1352-2310; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231006001956; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31672

Truy cập trực tuyến

3
City profiles USA 2006-2007 : a traveler's guide to major U.S. cities : also includes an international section with detailed profiles for London, Paris, Tokyo, and nine major Canadian cities.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

City profiles USA 2006-2007 : a traveler's guide to major U.S. cities : also includes an international section with detailed profiles for London, Paris, Tokyo, and nine major Canadian cities.

Detroit, Mich: Omnigraphics, 2006 - (917.3 CIT 2006) - ISBN078080810X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
The Blackwell city reader
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Blackwell city reader

Bridge Gary; Watson Sophie

Chichester, West Sussex, U.K. ; Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2010. - (307.76 BLA 2010) - ISBN9781405189835 (hardcover : alk. paper);ISBN1405189835 (hardcover : alk. paper);ISBN9781405189828 (pbk. : alk. paper);ISBN1405189827 (pbk. : alk. paper)

Truy cập trực tuyến

5
The urban world
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The urban world

Palen J. John.

Boston : McGraw-Hill, c2002 - (307.76 PAL 2002) - ISBN0072434562 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhu cầu của người dân về việc hỗ trợ sau tái định cư (Nghiên cứu trường hợp tại thành phố Hải Phòng) : Luận văn ThS. Xã hội học: 60.31.30

Nguyễn Văn Trung; Bùi Phương Đình Người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2007 - (305.9 NG-T 2007)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World facts and figures

Showers V.

New York : Wiley, 1989 - (910 SHO 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
The city reader
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The city reader

LeGates Richard T; Stout Frederic

Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. - (307.76 CIT 2015) - ISBN9781138812901 (hardback);ISBN9781138812918 (paperback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
East Asia's Changing Urban Landscape : Measuring a Decade of Spatial Growth
East Asia's Changing Urban Landscape : Measuring a Decade of Spatial Growth
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

East Asia's Changing Urban Landscape : Measuring a Decade of Spatial Growth

Washington, DC : World Bank Group, [2015]; 2015 - (307.76 EAS 2015) - ISBN1-4648-0363-3;ISBN1-336-01539-X;ISBN1-4648-0364-1

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental justice and urban resilience in the Global South

Palgrave Macmillan; 2017 - (363.70091724)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian cities and public policy

Scolt Peter

Melbourne : Georgian House , 1978 - (307.76 AUS 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
The Study of Urban Geography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Study of Urban Geography

Carter Harold

London : Edward aruold , 1981 - (307.7 CAR 1981) - ISBN071316235X (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Western civilization : an urban perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Western civilization : an urban perspective

Willis F. Roy.

Lexington, Mass. : D. C. Heath, 1977. - (909 WIL 1977) - ISBN0669004553

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu sự biến đổi nông thôn dưới tác động của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa ở xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh : Đề tài NCKH. QT.09.45.

Hoàng Thị Thu Hương aa; Nguyễn Thị Thanh Hoàng; Nguyễn Văn Điện

H. : ĐHKHTN, 2010 - (307.7 HO-H 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chất lượng cuộc sống của người dân tại xã Tân Triều huyện - Thanh Trì - Hà Nội trong quá trình đô thị hóa : Luận văn ThS. Xã hội học : 60 31 30

Lê Kim Anh; Nguyễn Thị Trà Vinh người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2012 - (307.76 LE-A 2012)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số vấn đề về an sinh xã hội cho nông dân mất đất trong quá trình đô thị hóa tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định : Luận văn ThS. Xã hội học: 60 31 30

Lương Thùy Dương; Mai Quỳnh Nam người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2013 - (307.76 LU-D 2013)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực trạng đời sống người dân sau tái định cư ( trường hợp Tiểu dự án nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ - Dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam): Luận văn ThS. Xã hội học: 60 31 03 01

Nguyễn Thị Thúy; Trịnh Văn Tùng

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (307.2 NG-T 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hệ quả xã hội sau tái định cư phục vụ xây dựng khu kinh tế Vũng Áng ( Nghiên cứu trường hợp xã Kỳ Phương - huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh): Luận văn ThS. Xã hội học: 60 31 03 01

Hoàng Thị Mai Huyên; Nguyễn Tuấn Anh

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (307.2 HO-H 2015)

Truy cập trực tuyến

19
Regional planning
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional planning

Plane David

Cheltenham : Edward Elgar, 2007 - (307.1 REG 2006) - ISBN1845420276;ISBN9781845420277

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
The structure, size and costs of urban settlements
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The structure, size and costs of urban settlements

Stone P. A.

Cambridge [Eng.] : University Press, 1973. - (307.1 STO 1973) - ISBN0521203090

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 599.138  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (8.717)
 2. 1957đến1972  (1.123)
 3. 1973đến1988  (16.025)
 4. 1989đến2005  (62.144)
 5. Sau 2005  (507.015)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (559.294)
 2. Spanish  (1.762)
 3. French  (1.252)
 4. Portuguese  (926)
 5. Russian  (810)
 6. German  (797)
 7. Chinese  (768)
 8. Korean  (282)
 9. Polish  (253)
 10. Japanese  (233)
 11. Italian  (169)
 12. Turkish  (96)
 13. Czech  (90)
 14. Romanian  (46)
 15. Dutch  (45)
 16. Norwegian  (42)
 17. Lithuanian  (33)
 18. Slovak  (16)
 19. Danish  (14)
 20. Hungarian  (14)
 21. Vietnamese  (11)
 22. Ukrainian  (11)
 23. Arabic  (9)
 24. Serbo-Croatian  (8)
 25. Panjabi  (7)
 26. Hindi  (7)
 27. Persian  (7)
 28. Bengali  (5)
 29. Gujarati  (3)
 30. Burmese  (2)
 31. Malay  (2)
 32. Thai  (2)
 33. Maori  (1)
 34. Finnish  (1)
 35. Basque  (1)
 36. Greek  (1)
 37. Samoan  (1)
 38. Hebrew  (1)
 39. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Derudder, Ben
 2. World Bank Group
 3. Haase, Dagmar
 4. Rieradevall, Joan
 5. Haase, Annegret

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...