skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 545.717  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Effectiveness of the Global Banking System in 2010 - A Data Envolopment Analysis Approach
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effectiveness of the Global Banking System in 2010 - A Data Envolopment Analysis Approach

Ngo, Dang Thanh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13242

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The fisherman's revenge : A Peking opera

Peking : Foreign languages , 1956 - (782.100951 FIS 1956)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
中國經學相關研究博碩士論文目錄 : (1978-2007)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

中國經學相關研究博碩士論文目錄 : (1978-2007)

林慶彰; 蔣秋華; 陳亦伶

臺北市 : 萬卷樓, 2009. - (895.1 DAN 2009) - ISBN957739650X;ISBN9789577396501

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
台灣民間文學
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

台灣民間文學

鹿憶鹿

台北 : 里仁書局, 2009 - (398.209512 VAN 2009) - ISBN9789866923708;ISBN9866923703

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Tripmaster monkey : his fake book
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tripmaster monkey : his fake book

Kingston Maxine Hong.

New York : Vintage International, 1990. - (813 KIN 1990) - ISBN0679727892

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Sale of Goods A Private International Law Comparative and Prospective Analysis of Sino European Relations

Springer; 2017

Truy cập trực tuyến

7
新马华人 : 传统与现代的对话
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

新马华人 : 传统与现代的对话

李元瑾 主編

新加坡 : 南洋理工大学中华语言文化中心, 2002 - (305.8951 TAN 2002) - ISBN9814127159

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
名家論崑曲
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

名家論崑曲

洪惟助

台北市 : 國家出版社, 2010 - 台北市 : 國家出版社, 2010. - (782.1 THA(1) 2010) - (782.1 THA(2) 2010) - ISBN9573611902;ISBN9789573611905

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<The> red lantern : Model peking opera on contemporary revolutionary theme

Peking : Afro-Asian writer's bureau, 1967 - (782.120951 RED 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực hành giao tiếp Tiếng Hoa Phần 1

Hoàng Phương

(495.1 HO-P(1) 19??)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
&#20013;&#22283;&#29694;&#30070;&#20195;&#25991;&#23416;&#21490;&#33287;&#25991;&#23416;&#25209;&#35413;&#21453;&#24605;
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

中國現當代文學史與文學批評反思

高玉

台北市 : 秀威資訊科技股份有限公司, 2009. - (895.109 CAO 2009) - ISBN9789862213056;ISBN9862213051

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
&#12298;&#35433;&#32147;&#12299;&#20462;&#36781;&#30740;&#31350;
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

《詩經》修辭研究

李 麗文

臺北市 : 萬卷樓圖書股份有限公司, 2009 - (808 SAC 2009) - ISBN9789577396631

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Confucian Misgivings Liang Shu ming’s Narrative About Law

Xu Zhangrun

Springer; 2017

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国姓名学全书 Zhong guo xing ming xue quan shu

冯舒; 丁菲; 殷丽 著; Shu Feng; Fei Ding; Li Yin

新 疆 青 少 年 出 版 社; 1998 - (495.1 SHU 1998)

Truy cập trực tuyến

15
&#20013;&#22283;&#29694;&#20195;&#25991;&#23416;&#35712;&#26412;
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

中國現代文學讀本

許 俊雅 主編; 陳 思和 主編

臺北市 : 二魚文化事業有限公司, 2006. - (895.1 VAN 2006) - ISBN9789867237514;ISBN986723751X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
&#20013;&#22283;&#25234;&#24773;&#20659;&#32113;&#30340;&#20877;&#30332;&#29694; : &#19968;&#20491;&#29694;&#20195;&#23416;&#34899;&#24605;&#28526;&#30340;&#35542;&#25991;&#36984;&#38598;. &#20013;&#22283;&#25991;&#23416;&#30740;&#31350;&#21474;&#26360; 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

中國抒情傳統的再發現 : 一個現代學術思潮的論文選集. 中國文學研究叢書 2

柯慶明; 柯慶明; 蕭馳

台北施 : 臺大出版中心, 2009 - 臺北市 : 臺大出版中心, 2009. - (895.109 KHA(1) 2009) - (895.1 KHA(2) 2009) - ISBN9789860211696;ISBN9860211698

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
&#35486;&#25991;&#25945;&#23416;&#26041;&#27861;
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

語文教學方法

周 慶華

台北市 : 里仁書局, 2007 . - (495.1 CHU 2007) - ISBN9789866923180

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
&#38520;&#35937;&#23665;&#21746;&#23416;&#30740;&#31350;
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

陸象山哲學研究

黃信二

台北市 : 秀威資訊科技股份有限公司, 2009. - (181.112 HOA 2009) - ISBN9789862213216;ISBN9862213213

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
&#20803;&#20195;&#25138;&#29677;&#20778;&#20278;&#29983;&#27963;&#26223;&#27841; : &#20197;&#20803;&#20314;&#21517;&#12298;&#34253;&#37319;&#21644;&#12299;&#38620;&#21127;&#28858;&#20363;
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

元代戲班優伶生活景況 : 以元佚名《藍采和》雜劇為例

陳 萬鼐

臺北市 : 文史哲出版社, 民國98 [2009]. - (895.12 TRA 2009) - ISBN9789575498627

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
The woman warrior : memoirs of a girlhood among ghosts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The woman warrior : memoirs of a girlhood among ghosts

Kingston Maxine Hong.

New York : Vintage International, 1989. - (979 KIN 1989) - ISBN0679721886

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 545.717  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (6.127)
 2. 1956đến1971  (2.130)
 3. 1972đến1987  (16.760)
 4. 1988đến2004  (71.803)
 5. Sau 2004  (433.547)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (320.998)
 2. Chinese  (33.710)
 3. Korean  (4.299)
 4. Japanese  (2.992)
 5. French  (1.045)
 6. German  (892)
 7. Spanish  (652)
 8. Russian  (395)
 9. Portuguese  (303)
 10. Polish  (120)
 11. Italian  (117)
 12. Czech  (107)
 13. Dutch  (42)
 14. Thai  (41)
 15. Turkish  (35)
 16. Norwegian  (27)
 17. Romanian  (24)
 18. Danish  (21)
 19. Hungarian  (15)
 20. Malay  (14)
 21. Vietnamese  (12)
 22. Ukrainian  (12)
 23. Slovak  (10)
 24. Arabic  (10)
 25. Lithuanian  (7)
 26. Finnish  (7)
 27. Persian  (7)
 28. Serbo-Croatian  (6)
 29. Burmese  (3)
 30. Hebrew  (3)
 31. Greek  (2)
 32. Tagalog  (2)
 33. Amharic  (1)
 34. Tibetan  (1)
 35. Hindi  (1)
 36. Bengali  (1)
 37. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Y.
 2. Li, X.
 3. Zhang, Yi
 4. Wang, Li
 5. Dong, X.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...