skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 147.285  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Narrow but endlessly deep the struggle for memorialisation in Chile since the transition to democracy

Read Peter

ANU Press; 2016 - (983.066)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sin descansar en mi memoria la lucha por la creación de sitios de memoria en Chile desde la transición a la democracia

Read Peter 1945; Wyndham Marivic

ANU Press; 2017 - (320.983064)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social media in northern Chile

Haynes Nell

UCL Press; 2016 - (302.2310983)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chile A country study

U S Government Printing Office; 1994 - (983)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thơ Pabơlô Nêruđa

Nêruđa P.; Đào Xuân Quý Người dịch

H. : Văn học, 1961 - (860 NER 1961)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing a strategic program for Chilean health information technology environmental scan and key informant interviews

Taylor Erin Audrey; Fischer Shira H; Gracner Tadeja; Tejeda Ivo; Kim Alice; Chavez Herrerias Emilio R; Guardia Fernando Hoces de la

Rand Corporation; 2016 - (362.1)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Las redes sociales en el norte de Chile

Haynes Nell

UCL Press; 2016

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngôi nhà của những hồn ma : tiểu thuyết. Tập 2

Adenđê I.; Mạnh Tứ người dịch; Đoàn Đình Ca người dịch

H. : Văn học, 1987 - (860 ADE(2) 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngôi nhà của những hồn ma : tiểu thuyết. Tập 1

Adenđê I.; Mạnh Tứ người dịch; Đoàn Đình Ca người dịch

H. : Văn học, 1987 - (860 ADE(1) 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
The distribution and importance of arthropods associated with agriculture and forestry in Chile
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The distribution and importance of arthropods associated with agriculture and forestry in Chile

Koch C. Klein; Waterhouse D. F

Canberra : ACIAR, 2000 - (630 KOC 2000) - ISBN0642449740

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ecology and natural history of Chilean saltmarshes

Springer; 2017 - (577.69 ECO 2017)

Truy cập trực tuyến

12
Act III in Patagonia : people and wildlife
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Act III in Patagonia : people and wildlife

Conway William

Washington : Island Press/Shearwater Books, c2005. - (333.95 CON 2005) - ISBN1559635185 (hardback : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Teleoscopic Polity Andean Patriarchy and Materiality

Dillehay Tom D

Springer; 2014 - (983/.0049872)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social movements in Chile organization trajectories and political consequences

Palgrave Macmillan; 2017 - (303.4840983)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Малая советская энциклопедия. Том 10, Х-Я

М. : Сов.энц., 1961 - (037.1 МАЛ(10) 1961)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural resource information for economic development : a study

Herfindahl Orris C.; Latin American Institute for Economic and Social Planning.; Resources for the Future.

Baltimore : Published for Resources for the Future, inc., by Johns Hopkins Press, [1969] - (333.7 HER 1969)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The teleoscopic polity Andean patriarchy and materiality

Dillehay Tom D

Springer; 2014 - (301 DIL 2014)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The teleoscopic polity Andean patriarchy and materiality

Dillehay Tom D

Springer; 2014 - (301 DIL 2014)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malaise in representation in Latin American countries  Chile Argentina and Uruguay

Palgrave Macmillan; 2017 - (320.98)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights policies in Chile the unfinished struggle for truth and justice

Borzutzky Silvia

Palgrave Macmillan; 2017 - (323.0983)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 147.285  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (266)
 2. 1959đến1973  (209)
 3. 1974đến1988  (2.351)
 4. 1989đến2004  (9.095)
 5. Sau 2004  (134.654)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (133.239)
 2. Spanish  (12.584)
 3. Portuguese  (3.884)
 4. French  (478)
 5. German  (253)
 6. Czech  (41)
 7. Japanese  (39)
 8. Chinese  (26)
 9. Italian  (22)
 10. Norwegian  (15)
 11. Korean  (13)
 12. Dutch  (8)
 13. Slovak  (7)
 14. Icelandic  (7)
 15. Romanian  (4)
 16. Russian  (3)
 17. Polish  (3)
 18. Turkish  (3)
 19. Danish  (3)
 20. Serbo-Croatian  (2)
 21. Lithuanian  (1)
 22. Arabic  (1)
 23. Finnish  (1)
 24. Vietnamese  (1)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (69)
 2. Q - Science.  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ferreccio, Catterina
 2. Thiel, Martin
 3. Steinmaus, Craig
 4. Liaw, Jane
 5. Yuan, Yan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...