skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 624.753  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementing the group based early start denver model for preschoolers with autism

Vivanti Giacomo Duncan Ed Dawson Geradine Rogers Sally J

Springer; 2017 - (150)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking Children’s Citizenship

Cockburn Tom

Palgrave Macmillan; 2013 - (305.2309)

Truy cập trực tuyến

3
Numeracy in children's nursing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numeracy in children's nursing

Parker, Arija

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61570

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The APRN's Complete Guide to Prescribing Drug Therapy 2018

Wirfs Mari J

H Springer; 2018 - (615.58083)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Awomansplace Let’s have a constructive conversation

Zonneveld Makheni

Bookboon; 2017 - (301)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Childhoods at the intersection of the local and the global

Palgrave Macmillan; 2012 - (305.23)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theoretical and Empirical Insights into Child and Family Poverty Cross National Perspectives

Springer; 2015 - (362.7/7569)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nursing Sick Chidren

Hull D.; Adamson; Fenella St.J

London : Churchill Livingtone , 1984 - (618.92 HUL 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<The> winslow boy : A play in two acts

Rattigan T.

M. : Progress Publishers , 1978

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
The role of social organization in resolving children related problem in Ho Chi Minh city
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of social organization in resolving children related problem in Ho Chi Minh city

Yoshii, Michiko; Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư

Yoshii, Michiko. (2013). The role of social organization in resolving children related problem in Ho Chi Minh city. Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20696

Truy cập trực tuyến

11
Parental perceptions of child mental health: symptoms, causes and responses among cambodian and its correlation with their children mental health
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parental perceptions of child mental health: symptoms, causes and responses among cambodian and its correlation with their children mental health

Phan, Ratha; Đặng, Hoàng Minh; Pollack, Amie

Phan, R. (2016). Parental perceptions of child mental health: symptoms, causes and responses among cambodian and its correlation with their children mental health. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi; 05051000003; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49577

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teach Your Children Tables

Bill Handley

Wrightbooks; 2014 - (372.35 HAN 2015)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children's spatialities embodiment emotion and agency

Palgrave Macmillan; 2015 - (155.413752)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sex Offenders and Crimes Against Children Analyses of Select Federal Legislation

Nova Science Pub Inc; 2014 - (345.730253)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children  morality and society

Frankel Sam

Palgrave Macmillan; 2012 - (170.83)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twenty plays for young people : A collection of plays for children

Khutuky : The Anchorage press, 1967 - (808.82 TWE 1967)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

My firot steps in English

Marbona M.M.; Mastalygina N.A

M. : Prosveshchenie , 1968

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Mẹ không thể ép con" (nhưng thuyết phục thì được) = You can't make me (but I can be persuaded)

Tobias Cynthia Ulrich; Đặng Mai Chi; Thanh Vân

H. : LĐXH, 2011 - (649 TOB 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Functional impairment and mental health functioning among Vietnamese children
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional impairment and mental health functioning among Vietnamese children

Dang, Hoang Minh; Weiss, Bahr; Lam, T. Trung,

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30713

Truy cập trực tuyến

20
Social construction of disability and its potential impacts to welfare practice in Vietnamese context
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social construction of disability and its potential impacts to welfare practice in Vietnamese context

Kham, V Tran

Scopus; 21931801; https://springerplus.springeropen.com/articles/10.1186/2193-1801-3-325; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32848

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 624.753  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (28.531)
 2. 1957đến1972  (9.135)
 3. 1973đến1988  (29.051)
 4. 1989đến2005  (131.197)
 5. Sau 2005  (378.139)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Children  (243.670)
 2. Medicine  (139.364)
 3. Humans  (94.111)
 4. Child  (90.627)
 5. Female  (80.748)
 6. Male  (63.710)
 7. Child, Preschool  (48.379)
 8. Adolescent  (42.908)
 9. Education  (37.699)
 10. PEDIATRICS  (31.518)
 11. Psychology  (26.513)
 12. Child Health  (21.913)
 13. Social Welfare & Social Work  (18.125)
 14. Preschool Children  (17.747)
 15. Child Development  (17.014)
 16. Parents  (13.243)
 17. Obesity  (10.259)
 18. Sociology  (9.544)
 19. Child welfare  (7.704)
 20. Child Behavior  (6.599)
 21. Parenting  (6.543)
 22. Social work with children  (134)
 23. Trẻ em  (34)
 24. Children's encyclopedias and dictionaries  (25)
 25. Bách khoa toàn thư  (16)
 26. Nghệ thuật  (16)
 27. Văn học  (15)
 28. Mỹ  (15)
 29. Tiểu thuyết  (13)
 30. Nhi khoa  (13)
 31. Xã hội học  (11)
 32. Giáo dục  (10)
 33. Khoa học  (9)
 34. Chính trị  (8)
 35. Dịch vụ xã hội  (7)
 36. Gia đình  (7)
 37. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (539.649)
 2. Chinese  (10.998)
 3. French  (10.364)
 4. Spanish  (9.294)
 5. Portuguese  (8.457)
 6. German  (7.527)
 7. Korean  (3.347)
 8. Japanese  (2.825)
 9. Russian  (2.796)
 10. Italian  (903)
 11. Norwegian  (803)
 12. Danish  (674)
 13. Turkish  (571)
 14. Persian  (459)
 15. Undetermined  (430)
 16. Dutch  (416)
 17. Polish  (407)
 18. Czech  (392)
 19. Finnish  (281)
 20. Ukrainian  (154)
 21. Arabic  (153)
 22. Romanian  (91)
 23. Greek  (69)
 24. Hungarian  (55)
 25. Icelandic  (54)
 26. Slovak  (38)
 27. Lithuanian  (36)
 28. Hebrew  (12)
 29. Serbo-Croatian  (10)
 30. Maori  (10)
 31. Macedonian  (8)
 32. Vietnamese  (4)
 33. Basque  (4)
 34. Armenian  (3)
 35. Albanian  (3)
 36. Welsh  (2)
 37. Thai  (2)
 38. Yiddish  (2)
 39. Hindi  (1)
 40. Samoan  (1)
 41. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tomasello, Michael
 2. Eskenazi, Brenda
 3. Bradman, Asa
 4. Lee, Kang
 5. Bucci, Maria Pia

theo chủ đề:

 1. Children
 2. Medicine
 3. Humans
 4. Child
 5. Female

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...