skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.943.032  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confucius as a teacher

Chen Jingpan

Beijing : Foreign languages press, 1990 - (181 CHE 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bayesian time series: financial models and spectral analysis

Chen Yang

Truy cập trực tuyến

3
Eigenvalues, Inequalities, and Ergodic Theory
Eigenvalues, Inequalities, and Ergodic Theory
Eigenvalues, Inequalities, and Ergodic Theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eigenvalues, Inequalities, and Ergodic Theory

London : Springer, c2005. - (512.9 CHE 2005) - ISBN1-85233-868-7;ISBN1-84996-938-8;ISBN9786610308408;ISBN1-280-30840-0;ISBN1-84628-123-7

Truy cập trực tuyến

4
Introduction to Tractability and Approximability of Optimization Problems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Tractability and Approximability of Optimization Problems

Chen, Jianer

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21492

Truy cập trực tuyến

5
Bayesian time series: financial models and spectral analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bayesian time series: financial models and spectral analysis

Chen, Yang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18429

Truy cập trực tuyến

6
Dạy tiếng Việt Nam tại miền Nam Trung Quốc - Mô hình dạy học đào tạo biên dịch viên
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dạy tiếng Việt Nam tại miền Nam Trung Quốc - Mô hình dạy học đào tạo biên dịch viên

Chen, Bilan

Chen, Bilan. Kỷ yếu hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ ba (2008), tr. 529-538; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21358

Truy cập trực tuyến

7
Mapping Nanotechnology Innovations and Knowledge
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping Nanotechnology Innovations and Knowledge

Chen, Hsinchun

9780387716190; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29235

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Waves and instabilities in plasmas

Chen Liu

World Scientific; c1987 - (530.44 CHE 1987)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cellular Automata and Artificial Intelligence in Ecohydraulics Modelling

Chen Qiuwen

CRC Press; 2004 - (627 CHE 2004)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparative Study of Funding Shareholder Litigation

Chen Wenjing

Springer; 2017 - (347.057)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Strategies for N Heterocyclic Carbenes Catalyzed Annulations

Chen Xiangyu

Springer; 2017 - (547)

Truy cập trực tuyến

12
Foundations of 3D Graphics Programming
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foundations of 3D Graphics Programming

Chen, Jim X.; Chen, Chunyang

978-1-84800-283-8; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26378

Truy cập trực tuyến

13
Image understanding in unstructured environment. Volume 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image understanding in unstructured environment. Volume 2

Chen Su-Shing

Singapore : World Scientific, 1988 - (629.8 IMA(2) 1988) - ISBN9971504774

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrete Mathematics

Chen W. W. L.

1982

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Understanding And Managing Interest Rate Risks
Understanding And Managing Interest Rate Risks
Understanding And Managing Interest Rate Risks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding And Managing Interest Rate Risks

Singapore ; River Edge, N. J. : World Scientific, c1996. - (332.6323 CHE 1996) - ISBN981-02-2751-5;ISBN981-281-933-9

Truy cập trực tuyến

16
Waves and instabilities in plasmas
Waves and instabilities in plasmas
Waves and instabilities in plasmas
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Waves and instabilities in plasmas

Singapore ; Teaneck, NJ : World Scientific, c1987. - (QC718.5.W3 C48 1987) - ISBN9971-5-0389-1;ISBN981-279-929-X

Truy cập trực tuyến

17
Effect of slippage on the thermocapillary migration of a small droplet
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of slippage on the thermocapillary migration of a small droplet

Nguyen Huy Bich; Chen, Jyh Chen

ISIKNOWLEDGE; 1932-1058; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27573

Truy cập trực tuyến

18
Discrete Mathematics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrete Mathematics

Chen, W. W. L.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19693

Truy cập trực tuyến

19
Discrete Mathematics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrete Mathematics

Chen, W. W. L

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19532

Truy cập trực tuyến

20
Advances in Geometric Modeling and Processing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Geometric Modeling and Processing

Chen, Falai; Jüttler, Bert

978-3-540-79245-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24180

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 3.943.032  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (999)
 2. 1957đến1972  (3.394)
 3. 1973đến1988  (20.904)
 4. 1989đến2005  (383.048)
 5. Sau 2005  (3.525.766)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. Chen, Y  (71.282)
 2. Chen, J  (62.275)
 3. Chen, X.  (56.538)
 4. Chen, L.  (43.424)
 5. Chen, H.  (41.504)
 6. Chen, S.  (37.812)
 7. Chen, Z.  (36.623)
 8. Chen, C.  (28.592)
 9. Chen, W.  (28.110)
 10. Chen, Wei  (13.860)
 11. Chen, Xi  (7.505)
 12. Chen, Jie  (7.138)
 13. Chen, Jing  (6.978)
 14. Chen, Lei  (6.380)
 15. Chen, Hao  (5.109)
 16. Chen, Chen  (4.936)
 17. Chen, Qian  (2.410)
 18. Chen, Xiang  (2.052)
 19. Chen, Rong  (1.899)
 20. Chen Liu  (714)
 21. Tan, Kay Chen  (290)
 22. Chen, Jing-Hua  (72)
 23. Pan, Deng  (53)
 24. Chen, Wenbing  (46)
 25. Ching-chih Chen  (16)
 26. Wang C. C  (6)
 27. Chen, W. W. L  (5)
 28. Ngô, Quốc Anh  (3)
 29. Chen Wai-Fah  (3)
 30. Chen, Bilan  (2)
 31. Minoru Onozuka, Chen-Tung Yen.  (2)
 32. Christopher J., Skousen  (2)
 33. Chen Ren-Raw  (2)
 34. Chen Kung H  (2)
 35. Vu Ngoc Thanh  (2)
 36. Nguyen, T. B. N.  (2)
 37. Blocher Edward  (2)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.521.860)
 2. Chinese  (1.690.798)
 3. French  (127.885)
 4. German  (113.548)
 5. Japanese  (10.436)
 6. Korean  (10.408)
 7. Spanish  (10.023)
 8. Portuguese  (6.390)
 9. Russian  (1.962)
 10. Italian  (1.695)
 11. Norwegian  (1.298)
 12. Danish  (1.192)
 13. Polish  (588)
 14. Hungarian  (488)
 15. Finnish  (432)
 16. Dutch  (324)
 17. Czech  (284)
 18. Greek  (276)
 19. Undetermined  (275)
 20. Turkish  (156)
 21. Ukrainian  (133)
 22. Arabic  (119)
 23. Romanian  (52)
 24. Hebrew  (48)
 25. Persian  (30)
 26. Slovak  (19)
 27. Lithuanian  (13)
 28. Icelandic  (4)
 29. Vietnamese  (3)
 30. Serbo-Croatian  (2)
 31. Malay  (1)
 32. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chen, Y
 2. Chen, J
 3. Chen, X.
 4. Chen, L.
 5. Chen, H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...