skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.590  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập hoá lý cơ sở

Khoa học Kỹ thuật; 2003 - (541 BAI 2003)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental physics chemistry

Daniels F.; Alberty R.A; Williams J.W

New York : Mc Graw-Hill Com, 1970 - (541 DAN 1970)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of chemistry and physics : a ready reference book of chemical and phisical data

Hodgman C.D; Selby S.M; Weast R.C

Cleveland,Ohio : Chemical rubber pub.comp., 1958 - (540 HAN 1958)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
M.T.P. international review of science. Physical chemistry. Series one
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

M.T.P. international review of science. Physical chemistry. Series one

Buckingham A. D; Byers Brown William

London : Butterworths , 1972 - (541.3 MTP(1) 1972) - ISBN0408702621

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical chemistry

Barrow Gordon M.

New York, McGraw-Hill [1966] - (541.3 BAR 1966)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập các phương pháp vật lý ứng dụng trong hóa học

Nguyễn Đình Triệu

H. : ĐHQGHN, 2015 - (541 NG-T 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical chemistry : problems and solutions

Labowitz Leonard C.; Arents John Stephen

New York : Academic Press, 1969 - (541 LAB 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of physical chemistry

Rosenberg Robert M.

New York : Oxford University Press, 1977. - (541 ROS 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Mathematica computer programs for physical chemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematica computer programs for physical chemistry

Cropper William H.

New York : Springer, 1998 - (541 CRO 1998) - ISBN0387983376 (softcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Index Volume

London : Butterworths ; Baltimore : University Park Press, 1972 - (546 IND 1972)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elements of Physical Chemistry

Glasstone S.; Lewis David

New Jersey : D.Van Nostrand Company, Inc , [1946] - (541 GLA 1946)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introductory Physical Chemistry

Knight Arthur Robert.

New jersey : Englewood cliffs , 1970 - (541 KNI 1970)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physics and chemistry of porous media : (Schlumberger-Doll Research, 1983).

New York : American Institute of Physics, 1984 - (541 PHY 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tử tốc độ phản ứng

Nicôláep L.A.; Fađéep G.N; Hoàng Nhân

H. : Giáo dục, 1978 - (541 NIC 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập hoá lý : dịch từ tiếng Nga

Kisêlepva E.V.; Caretnhicốp G.S; Cudơriasốp I.V; Lê Cộng Hòa người dịch

H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1973 - (541 KIS 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experiments in physical chemistry

Shoemaker David P.; Garland Carl W; Nibler Joseph W

New York ; London : McGraw-Hill, c1996. - (541 SHO 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cây đũa thần hoá học : xúc tác và ứng dụng

Macgôlitx L.Ia; Đào Trọng Quang

H. : KHKT , 1977 - (541 MAC 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập hoá lý : dịch từ tiếng Nga

Kisêcepva E.V.; Caretnhicôp G.S; Cuđơriasôp I.V; Lê Cộng Hòa người dịch

H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1979 - (541 KIS 1979)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elements of Physical Chemistry

Samuel Glasstone 1897-1986.; LEWIS David Professor of Chemistry

London : Macmillan & Co., 1960. - (541.3 GLA 1964)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advacances in carbonhydeate chemistry : Volume 23

Stuart T.R

London : Academic Press, 1968 - (547 ADV(23) 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 1.590  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (522)
 2. 1959đến1973  (217)
 3. 1974đến1988  (188)
 4. 1989đến2004  (344)
 5. Sau 2004  (291)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.030)
 2. German  (172)
 3. Russian  (123)
 4. Vietnamese  (65)
 5. French  (34)
 6. Japanese  (5)
 7. Spanish  (5)
 8. Dutch  (4)
 9. Polish  (3)
 10. Danish  (3)
 11. Italian  (3)
 12. Czech  (2)
 13. Ukrainian  (1)
 14. Portuguese  (1)
 15. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...