skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 10.120  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Organic Geochemistry : Methods and Results
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organic Geochemistry : Methods and Results

Eglinton, G.; Murphy, M. T.J.

9783642877346; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28073

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học hữu cơ : lý thuyết, bài tập và câu hỏi trắc nghiệm. Tập 2

Nguyễn Đình Triệu

H. : ĐHQGHN, 2004 - (547.0071 NG-T(2) 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số câu hỏi và bài tập hoá hữu cơ : dùng cho học sinh chuyên Hoá, sinh viên cao đẳng - đại học chuyên ngành Hoá, giáo viên Hoá THPT

Triệu Quý Hùng; Đào Văn Ích Chủ biên

H. : ĐHQGHN, 2004 - (547.0076 MOT 2003)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực tập hoá học hữu cơ

Ngô Thị Thuận Chủ biên

H.: ĐHQGHN, 2001 - (547 THU 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp hữu cơ

Nguyễn Minh Thảo

H. : ĐHQGHN, 2005 - (547 NG-T 2005)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học hữu cơ : lý thuyết , bài tập và câu hỏi trắc nghiệm. Tập 1

Nguyễn Đình Triệu

H. : ĐHQGHN, 2004 - (547.0071 NG-T(1) 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa học hữu cơ

Đặng Như Tại; Trần Quốc Sơn

H. : ĐHQGHN, 2008 - (547 ĐA-T 2008)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein journal of organic chemistry

ISSN2195-951X

Truy cập trực tuyến

9
Emergence of Life, The: From Chemical Origins to Synthetic Biology
Emergence of Life, The: From Chemical Origins to Synthetic Biology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emergence of Life, The: From Chemical Origins to Synthetic Biology

ISBN0-521-82117-7;ISBN0-521-52801-1;ISBN1-107-15965-2;ISBN9786610480272;ISBN0-511-22068-5;ISBN0-511-22094-4;ISBN0-511-56211-X;ISBN0-511-81754-1;ISBN1-280-48027-0;ISBN0-511-21893-1;ISBN0-511-21961-X

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grasas y aceites

ISSN0017-3495

Truy cập trực tuyến

11
Cơ sở hóa học hữu cơ : dùng cho sinh viên các ngành không chuyên về Hóa học ở các trường đại học và cao đẳng
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở hóa học hữu cơ : dùng cho sinh viên các ngành không chuyên về Hóa học ở các trường đại học và cao đẳng

Nguyễn Đình Thành

H. : ĐHQGHN , 2010 - (547 NG-T 2010) - ISBN9786046204084

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to organic chemistry

Brown William Henry

New York : Saundes college publishing , 1997 - (547 BRO 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 18 th.part 5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein handbook of organic chemistry : fifth supplementary series. Volume 18 th.part 5

Luckenbach Reiner ditor

Berlin : Springer, 1987 - (547 BEI(18.5) 1987) - ISBN3540173048

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

ARKIVOC

ISSN1551-7004

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Journal of Structural Chemistry

ISSN0254-5861

Truy cập trực tuyến

16
Student solutions manual to accompany Organic chemistry, fifth edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student solutions manual to accompany Organic chemistry, fifth edition

Atkins Robert C.; Carey Francis A.

Boston : Mc Graw -Hill, 2003 - (547 ATK 2003) - ISBN0072424605;ISBN9780072424607

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of organic chemistry

ISSN0022-3263

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa học hữu cơ Lý thuyết bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Tập I

Nguyễn Đình Triệu

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2004

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực tập hoá học hữu cơ

Ngô Thị Thuận; Nguyễn Minh Thảo; Văn Ngọc Hướng; Nguyễn Thị Huệ; Nguyễn Hữu Định

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2001 - (547 THU 2001)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chimie Organique

Kirrmaim A.

P. : Librairie Armand Colin , 1950

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 10.120  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (1.287)
 2. 1959đến1973  (935)
 3. 1974đến1988  (699)
 4. 1989đến2004  (1.787)
 5. Sau 2004  (5.134)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6.837)
 2. Portuguese  (2.569)
 3. German  (375)
 4. Spanish  (244)
 5. Vietnamese  (158)
 6. Russian  (151)
 7. French  (91)
 8. Japanese  (87)
 9. Undetermined  (37)
 10. Italian  (26)
 11. Dutch  (15)
 12. Polish  (12)
 13. Hungarian  (8)
 14. Ukrainian  (6)
 15. Chinese  (6)
 16. Czech  (5)
 17. Romanian  (5)
 18. Norwegian  (3)
 19. Danish  (3)
 20. Hebrew  (2)
 21. Slovak  (1)
 22. Turkish  (1)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (462)
 2. T - Technology .  (47)
 3. R - Medicine.  (17)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Luckenbach Reiner
 2. Garritz, Andoni
 3. Wisniak, Jaime
 4. Ngô Thị Thuận
 5. Đặng Như Tại

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...