skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.445.246  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ЭЛЕМЕНТ НАПОЛНИТЕЛЯ ДЛЯ НАСАДОЧНЫХ КОЛОНН

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast cooling down reaction device

Fan Xiangrong

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vinyl chloride low-boiling tower feeding device

Yang Chaosong ; Hao Jiangtao ; Chen Jianping ; Wang Fubing ; LI Wei ; Liu Jiangfeng ; Yang Bin

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种带有冷却装置的化学试剂反应釜
Chemical reagent reation kettle with cooling device

Luo Weina ; Yue Yuxia

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dehydrating device of reaction kettle

Guo Xin'E ; Guo Xinlu

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

JP4616602B

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种用于生产缓释阻垢剂的搅拌釜
A stirred tank for producing slowly -releasing antisludging agent

MA Zhiwei

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Light-puffy ceramic ball with openings

Hu Zibin

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reaction pot

Niu Minbo

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种制粒机的滚筒
Rotary barrel of granulator

Cheng Zheng

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Titanium composite board separation tower

GAO Chi ; Gu Tianping ; Zhuang Zhonglie

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oscillatory flow reactor of packed bed

Wu Jia ; LI Wei ; Zhang Yue

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

沸石-活性炭复合吸附剂的制备方法
Preparation method for zeolite-activated carbon composite adsorbent

Wang Yaobin

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种液态香料反应罐
Liquid spices retort

Chen Wenhe

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adsorbent processing jar

Wu Jialei ; Gu Wenyu

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel reaction kettle

Ou Xiaoli

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

중온 산소 선택성 흡착제 및 이의 제조방법
MID-TEMPERATURE OXYGEN SELECTIVE ADSORBENT AND PREPARATION METHOD THEREOF

Park, Jong Ho ; Jung, Tae Sung ; Cho, Dong Woo ; Yoon, Hyung Chul ; Han, Sang Sup ; Park, Jong Kee ; Beum, Hee Tae

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种混凝土减水剂的中和罐
Concrete water reducer's neutralizing tank

Guo Weimin

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

改进型高压气体发生器

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种分子筛类积炭催化剂的再生方法

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.445.246  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (21.637)
 2. 1960đến1974  (86.076)
 3. 1975đến1989  (272.340)
 4. 1990đến2005  (432.192)
 5. Sau 2005  (625.713)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.178.082)
 2. French  (267.702)
 3. German  (211.532)
 4. Chinese  (186.309)
 5. Korean  (39.900)
 6. Japanese  (39.451)
 7. Spanish  (34.683)
 8. Russian  (23.869)
 9. Portuguese  (19.620)
 10. Dutch  (10.283)
 11. Norwegian  (9.599)
 12. Danish  (8.167)
 13. Italian  (8.164)
 14. Finnish  (7.007)
 15. Polish  (3.369)
 16. Czech  (2.278)
 17. Romanian  (1.788)
 18. Hungarian  (1.428)
 19. Turkish  (1.213)
 20. Ukrainian  (1.002)
 21. Arabic  (583)
 22. Greek  (275)
 23. Hebrew  (249)
 24. Icelandic  (16)
 25. Lithuanian  (10)
 26. Thai  (1)
 27. Vietnamese  (1)
 28. Serbo-Croatian  (1)
 29. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...