skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 62  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

( Adjusting the Retry Limit for Congestion Control in an Overlapping Private BSS Environment )

Chang Yun Park

KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS), 2014, Vol.8(6), p.1881 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1976-7277

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adjusting the Retry Limit for Congestion Control in an Overlapping Private BSS Environment

Chang Yun Park

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), June 2014, Vol.8(6), pp.1881-1900 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Instantaneous Fairness of TCP in Heterogeneous Traffic Wireless LAN Environments

Young-Jin Jung ; Chang Yun Park

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), August 2016, Vol.10(8), pp.3753-3771

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving Performance of Remote TCP in Cognitive Radio Networks

Hyun Yang ; Sungrae Cho ; Chang Yun Park

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), September 2012, Vol.6(9), pp.2323-2340 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

( Instantaneous Fairness of TCP in Heterogeneous Traffic Wireless LAN Environments )

Young-jin Jung ; ; Chang Yun Park

KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS), 2016, Vol.10(8), p.3753 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1976-7277

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

( Improving Performance of Remote TCP in Cognitive Radio Networks )

Hyun Yang ; ; Sungrae Cho ; ; Chang Yun Park

KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS), 2012, Vol.6(9), p.2323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1976-7277

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arthroscopic Suture Bridge Technique for Intratendinous Tear of Rotator Cuff in Chronically Painful Calcific Tendinitis of the Shoulder

Ji, Jong - Hun ; Shafi, Mohamed ; Moon, Chang - Yun ; Park, Sang - Eun ; Kim, Yeon - Jun ; Kim, Sung - Eun

Orthopaedic Surgery, Nov, 2013, Vol.5(4), p.289(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1757-7853

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

( A Practical Unacknowledged Unicast Transmission in IEEE 802.11 Networks )

Hyun Yang ; ; Jin Seok Yun ; ; Jun Seok Oh ; ; Chang Yun Park

KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS), 2011, Vol.5(3), p.523 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1976-7277

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thromboembolic complications after bilateral knee arthroscopic surgery patients.(Report)

Ji, Jong - Hun ; Shafi, Mohamed ; Sung, Jin - Hyung ; Moon, Chang - Yun ; Park, Sang - Eun ; Lee, Yeon - Soo

Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, July, 2010, Vol.18(7), p.894(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0942-2056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated Energy Scheduling Algorithms for Residential Demand Response Systems

Laihyuk Park ; Yongwoon Jang ; Hyoungchel Bae ; Juho Lee ; Chang Yun Park ; Sungrae  Cho

Energies, 01 September 2017, Vol.10(9), p.1326 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1996-1073 ; DOI: 10.3390/en10091326

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Practical Unacknowledged Unicast Transmission in IEEE 802.11 Networks

Hyun Yang ; Jin Seok Yun ; Jun Seok Oh ; Chang Yun Park

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), March 2011, Vol.5(3), pp.523-541 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

( Mobility-Aware Interference Avoidance Scheme for Vehicular WLANs )

Laihyuk Park ; ; Woongsoo Na ; ; Gunwoo Lee ; ; Chang Ha Lee ; ; Chang Yun Park ; ; Yong Soo Cho ; ; Sungrae Cho

KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS), 2011, Vol.5(12), p.2272 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1976-7277

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobility-Aware Interference Avoidance Scheme for Vehicular WLANs

Laihyuk Park ; Woongsoo Na ; Gunwoo Lee ; Chang Ha Lee ; Chang Yun Park ; Yong Soo Cho ; Sungrae Cho

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), December 2011, Vol.5(12), pp.2272-2293 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

원동 중석 스카른대에서의 관입암류와 스카른광물에 대한 U-Pb(SHRIMP) 및 K-Ar 연대 ( U-Pb(SHRIMP) and K-Ar Age Dating of Intrusive Rocks and Skarn Minerals at the W-Skarn in Weondong Deposit )

박창윤 ; Chang Yun Park ; 송윤구 ; Yun Goo Song ; 지세정 ; Se Jung Chi ; 강일모 ; Ll Mo Kang ; 이기욱 ; Kee Wook Yi ; 정동훈 ; Dong Hoon Chung

한국광물학회지, 2013, Vol.26(3), p.161

ISSN: 1225-309X

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting program execution times by analyzing static and dynamic program paths.(Author abstract)

Park, Chang Yun

Real-Time Systems, March, 1993, Vol.5(1), p.31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0922-6443

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

무선 에지의 링크 오류율을 이용한 개선된 TCP 혼잡제어

오준석(Jun-Seok Oh) ; 박탄세(Tan-Se Park) ; 박창윤(Chang-Yun Park) ; 정충일(Choong-Il Jung)

정보과학회논문지 : 컴퓨팅의 실제 및 레터, 2010, Vol.16(7), pp.794-798

ISSN: 1229-7712

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Collision-Free CSMA Protocol for Real-Time Communication

Junghoon Lee ; Heonshik Shin ; Chang Yun Park

Journal of Electrical Engineering and Information Science, 1996, Vol.1(4), pp.36-45

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diffusely Metastatic Lung Lesion of Thyriod Cancer Detected by 131- I Whole Body Scan

Jong Doo Lee ; Hyung Sic Yoo ; Chang Yun Park

핵의학분자영상, 1986, Vol.20(2), p.112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1869-3474

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unusual Case of an Ectopic Spleen

Hyung Sik Yoo ; Jong Doo Lee ; Chang Yun Park

핵의학분자영상, 1986, Vol.20(2), p.111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1869-3474

Toàn văn không sẵn có

20
Bounding cache-related preemption delay for real-time systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bounding cache-related preemption delay for real-time systems

Chang-Gun Lee ; Kwangpo Lee ; Joosun Hahn ; Yang-Min Seo ; Sang Lyul Min ; Rhan Ha ; Seongsoo Hong ; Chang Yun Park ; Minsuk Lee ; Chong Sang Kim

IEEE Transactions on Software Engineering, /2001, Vol.27(9), pp.805-826 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00985589 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/32.950317

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 62  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (7)
 2. 1987đến1993  (13)
 3. 1994đến2000  (11)
 4. 2001đến2009  (15)
 5. Sau 2009  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Korean  (20)
 2. English  (14)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 박창윤
 2. Chang Yun Park
 3. Hyung Sik Yoo
 4. Park, Cy
 5. Jong Doo Lee

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...