skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Características fisicoquímicas, sensoriales y reológicas de un yogur adicionado con concentrado de carambolo (Averroha carambola)

Parra Huertas, Ricardo Adolfo ; Riveros Niño, Aura ; Ayala García, Jennifer

RIAA, 2014, Vol.5(2), pp.145-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2145-6453

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contactos del Mediterráneo oriental en el suroeste de la Península Ibérica durante los siglos xiv-viii a.C. ¿Marinos orientales o Fenicios atemporales?

Francisco Gómez Toscano

Onoba. Revista de Arqueología y Antigüedad, 01 May 2013, Issue 1

ISSN: 2340-3047 ; E-ISSN: 2340-4027 ; DOI: 10.33776/onoba.v0i1.1858

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preliminary characterization of the enzyme polyphenol oxidase and rheological behavior from Averrhoa carambola juice

Murillo, Elizabeth ; Aristizábal, Juan Guillermo ; Murillo, Walter ; Ibarz Ribas, Alberto ; Méndez, Jonh Jairo ; Solanilla, José Fernando

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preliminary characterization of the enzyme polyphenol oxidase and rheological behavior from Averrhoa carambola juice

Murillo, Elizabeth ; Aristizábal, Juan Guillermo ; Murillo, Walter ; Ibarz, Albert ; Méndez, Jonh Jairo ; Solanilla, José Fernando

Revista Facultad Nacional de Agronomía, Medellín, 01 January 2017, Vol.70(1), pp.8099-8113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-2847 ; E-ISSN: 2248-7026 ; DOI: 10.15446/rfna.v70n1.61769

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-destructive micro-analytical system for the study of the manufacturing processes of a group of gold jewels from “El Carambolo” treasure

Scrivano, S ; Ortega-Feliu, I ; Gómez-Tubío, B ; Ager, F.J ; de La Bandera, M.L ; Respaldiza, M.A ; Ontalba-Salamanca, M.A

Radiation Physics and Chemistry, January 2017, Vol.130, pp.133-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0969-806X ; E-ISSN: 1879-0895 ; DOI: 10.1016/j.radphyschem.2016.08.008

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The gold of the Carambolo Treasure: New data on its origin by elemental (LA-ICP-MS) and lead isotope (MC-ICP-MS) analysis

Nocete, F ; Sáez, R ; Navarro, A.D ; San Martin, C ; Gil-Ibarguchi, J.I

Journal of Archaeological Science, April 2018, Vol.92, pp.87-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-4403 ; E-ISSN: 1095-9238 ; DOI: 10.1016/j.jas.2018.02.011

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (5)
 2. Spanish  (2)
 3. Portuguese  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Aristizábal, Juan Guillermo
 2. Murillo, Walter
 3. Méndez, Jonh Jairo
 4. Solanilla, José Fernando
 5. Murillo, Elizabeth

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...