skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 584.010  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

D�����c l�� h���c s��ch ����o t���o d�����c s�� �����i h���c T���p 2

Y h���c; 2012 - (615 DUO 2012)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thu���c v�� s���c kho���

H���i Y D�����c h���c Vi���t Nam

T.P.HCM., 1992- - ISSN0868-2860

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
A new record Species for Flora of Vietnam – Curcuma singularis Gagnep. (Zingiberaceae)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new record Species for Flora of Vietnam – Curcuma singularis Gagnep. (Zingiberaceae)

Nguyen, Quoc Binh; Hoang, Anh Tuan; Nguyen, Van Dat; Tran, Thi Viet Thanh; Nguyen, Phuong Hanh; Nguyen, Manh Cuong

2588-1140.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60804

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gi��o d���c �����o �����c cho sinh vi��n trong b���i c���nh h���i nh���p ��� Vi���t Nam hi���n nay : Lu���n v��n ThS. Tri���t h���c: 60 22 03 01

Ho��ng Th��� Dung; Nguy���n V�� H���o ng�����i h�����ng d���n

H. : ��HKHXH&NV, 2014 - (170 HO-D 2014)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Nho h���c ����ng �� : bi���n ch���ng c���a kinh ��i���n & lu���n gi���i
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nho h���c ����ng �� : bi���n ch���ng c���a kinh ��i���n & lu���n gi���i

Ho��ng Tu���n Ki���t; B��i B�� Qu��n

H. : ��HQGHN , 2012 - (370.95 HOA 2012) - ISBN9786046206828

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

C���i c��ch ��� Myanmar v�� nh���ng t��c �����ng t���i quan h��� qu���c t��� c���a Myanmar : Lu���n v��n ThS. Quan h��� qu���c t���: 60 31 02 06

L�� V��n Qu���nh Trang; �����ng Xu��n Kh��ng ng�����i h�����ng d���n

H. : ��HKHXH&NV, 2014 - (327.591 LE-T 2014)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
C��� v���n h���c t���p trong c��c tr�����ng �����i h���c
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

C��� v���n h���c t���p trong c��c tr�����ng �����i h���c

Tr���n Th��� Minh �����c

H. : ��HQGHN , 2012 - (378 COV 2012) - ISBN9786046206484

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Observation of J/psi phi Structures Consistent with Exotic States from Amplitude Analysis of B+ -> J/psi phi K+ Decays
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Observation of J/psi phi Structures Consistent with Exotic States from Amplitude Analysis of B+ -> J/psi phi K+ Decays

Aaij, R.; Adeva, B.; Adinolfi, M

ISIKNOWLEDGE; 0031-9007; 1079-7114; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28789

Truy cập trực tuyến

9
Search for B-c(+) decays to the p(p)over-bar pi(+) final state
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Search for B-c(+) decays to the p(p)over-bar pi(+) final state

Aaij, R.; Beteta, C. Abellan; Adeva, B.

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30041

Truy cập trực tuyến

10
Amplitude analysis of B+ -> J/psi phi K+ decays
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amplitude analysis of B+ -> J/psi phi K+ decays

Aaij, R.; Adeva, B.; Adinolfi, M.

ISIKNOWLEDGE; 2470-0010; 2470-0029; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29779

Truy cập trực tuyến

11
Flow Sensitive Information Flow Analysis for C Programs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flow Sensitive Information Flow Analysis for C Programs

Jun, Furuse; Dinh, Khac Dzung

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14454

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biology ����concepts��and��connections

Campbell Neil A; Mitchell Lawrence G; Reece Jane B

Benjamin Cummings; 1994 - (570 CAM 1994)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biology 3rd ed

Arms Karen; Camp Pamela S

Saunders College Pub; 1987 - (570 ARM 1987)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les R��formes de l'��ducation Texte imprim�� exp��riences et perspectives

Unesco

Unesco; 1980 - (370 REF 1980)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Invitation to C* algebras and topological dynamics

Tomiyama Jun

World Scientific; 1987 - (512.55 TOM 1987)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who Was Who 5000 B C to Date

Project Gutenberg P O Box 2782 Champaign IL 61825; 1997

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuộc đời chiến đấu vĩ đại của Các Mác : hồi ức

H. : Sự thật, 1960 - (335.4 MAC(CUO) 1960)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Karl Marx. A short biography

Ivanov N.

M. : Novosti Press Agency, 1978 - (335.4 IVA 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

T���p ch�� Gi��o d���c : t���p ch�� l�� lu���n, khoa h���c gi��o d���c

B��� Gi��o d���c v�� ����o t���o

H., 2004 - ISSN2189608667476

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tin h���c ch��� d���n v�� t��m ki���m = Informatics a guide and search

H���i tin h���c Vi���t Nam. Trung t��m ����o t���o v�� ph��� bi���n tin h���c CITD

H., 1987-

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 584.010  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (4.990)
 2. 1956đến1971  (4.162)
 3. 1972đến1987  (25.992)
 4. 1988đến2004  (143.885)
 5. Sau 2004  (394.418)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (521.645)
 2. Japanese  (8.004)
 3. French  (5.232)
 4. Chinese  (3.996)
 5. Portuguese  (3.132)
 6. Spanish  (3.120)
 7. German  (1.740)
 8. Korean  (827)
 9. Russian  (657)
 10. Vietnamese  (497)
 11. Norwegian  (395)
 12. Persian  (282)
 13. Italian  (237)
 14. Turkish  (151)
 15. Polish  (147)
 16. Undetermined  (94)
 17. Czech  (69)
 18. Dutch  (59)
 19. Ukrainian  (51)
 20. Arabic  (49)
 21. Icelandic  (40)
 22. Romanian  (30)
 23. Lithuanian  (11)
 24. Danish  (11)
 25. Hungarian  (10)
 26. Greek  (6)
 27. Slovak  (4)
 28. Finnish  (2)
 29. Armenian  (1)
 30. Albanian  (1)
 31. Thai  (1)
 32. Hebrew  (1)
 33. Serbo-Croatian  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zeuzem, Stefan
 2. Pol, Stanislas
 3. Dore, Gregory J.
 4. Wakita, Takaji
 5. Grebely, Jason

theo chủ đề:

 1. Humans
 2. Medicine
 3. Chemistry
 4. Biology
 5. Female

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...