skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 51.524  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business ethics managing corporate citizenship and sustainability in the ageof globalization

Crane Andrew; Matten Dirk

Oxford; 2010 - (174.4094)

Truy cập trực tuyến

2
Business ethics : a real world approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business ethics : a real world approach

Ghillyer Andrew.

Boston : McGraw-Hill/Irwin, c2008. - (174 GHI 2008) - ISBN9780073403045 (alk. paper);ISBN0073403040 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Leadership, Trustworthiness, and Ethical Stewardship.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leadership, Trustworthiness, and Ethical Stewardship.

Caldwell, Cam; A.Hayes, Linda; Do, Tien Long

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13380

Truy cập trực tuyến

4
Business Ethics: Introduction to the Ethics of Values
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business Ethics: Introduction to the Ethics of Values

Lucjan, Klimsza

9788740306903; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19064

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business ethics 98/99 : Annual editions

Richardson John E. Editor

Connecticut : Dushkin/McGraw-Hill, 1998 - (174 BUS 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to business ethics

Desjardins Joseph

2003 - (174 DES 2003)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business Ethics in the Social Context Law Profits and the Evolving Moral Practice of Business

Newton Lisa

Springer; 2014 - (174,4)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business Efficiency And Ethics Values and Strategic Decision Making

Chorafas Dimitris N

Palgrave Macmillan; 2015 - (174,4)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethics and the conduct of business

Boatright; John R

Pearson; 2014 - (174.4)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business Ethics

John E. Richardson

Connecticut : Dushkin, 1998 - (174 BUS 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Business ethics : readings and cases in corporate morality
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business ethics : readings and cases in corporate morality

Hoffman W. Michael; Frederick Robert; Schwartz Mark S

New York : McGraw Hill, c2001. - (174 BUS 2001) - ISBN0072297247 (pbk. : alk paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
An introduction to business ethics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to business ethics

DesJardins Joseph R.

New York : McGraw-Hill, c2003. - (174 DES 2003) - ISBN0767407008 (softcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black Women in Management Paid Work and Family Formations

Farmer Diane Chilangwa

Palgrave Macmillan; 2013 - (331.481658)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business ethics decision making for personal integrity and social responsibility

Hartman Laura Pincus; DesJardins Joseph R

McGraw Hill Irwin; 2008 - (174.4 HAR 2008)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business Ethics and Leadership from an Eastern European Transdisciplinary Context

Springer; 2017 - (174,40943)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doing the Right Thing a Value Based Economy

Klamer Arjo

Ubiquity Press; 2017 - (174.4)

Truy cập trực tuyến

17
Managing business ethics : straight talk about how to do it right
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing business ethics : straight talk about how to do it right

Trevino Linda Klebe.; Nelson Katherine A.

New York : J. Wiley & Sons, c1995. - N.Y. : John Wiley & Sons, INC., 1995 - (174 TRE 1995) - ISBN0471598488 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Ethics and the conduct of business
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethics and the conduct of business

Boatright John Raymond

Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, c2007. - (174 BOA 2007) - ISBN0131947214

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Business Ethics 07/08
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business Ethics 07/08

Richardson John E

Boston : Mc Graw Hill , 2008 - (174 BUS 2008) - ISBN9780073528458

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đạo đức công vụ của đội ngũ công chức trong giai đoạn đổi mới ở nước ta hiện nay : Luận văn ThS. Khoa học quản lý

Lê Thị Huyền Trang; Nguyễn MInh Phương người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2014 - (658.3 LE-T 2014)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 51.524  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (152)
 2. 1959đến1977  (28)
 3. 1978đến1990  (2.547)
 4. 1991đến2004  (14.941)
 5. Sau 2004  (33.751)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (45.802)
 2. German  (917)
 3. Polish  (271)
 4. French  (223)
 5. Spanish  (171)
 6. Portuguese  (117)
 7. Turkish  (84)
 8. Korean  (70)
 9. Chinese  (43)
 10. Czech  (36)
 11. Ukrainian  (30)
 12. Indonesian  (17)
 13. Japanese  (16)
 14. Dutch  (15)
 15. Russian  (14)
 16. Romanian  (12)
 17. Arabic  (7)
 18. Italian  (7)
 19. Vietnamese  (7)
 20. Lithuanian  (6)
 21. Danish  (5)
 22. Hungarian  (4)
 23. Serbo-Croatian  (4)
 24. Slovak  (2)
 25. Norwegian  (2)
 26. Germanic (Other)  (1)
 27. Malay  (1)
 28. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo DDC 

 1. Occupational ethics  (3)
 2. Production  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Painter-Morland, Mollie
 2. Werhane, Patricia
 3. Fleckenstein, Marilynn
 4. Flanagan, Patrick
 5. Freeman, R. Edward

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...