skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 63.279  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Marketing demystified : a self-teaching guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marketing demystified : a self-teaching guide

Anselmo Donna.

New York : McGraw-Hill, c2010. - (HF5415 .A647 2010) - ISBN9780071713917 (pbk.);ISBN0071713913 (pbk.)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Development of overall human capacity in small and medium-sized enterprises in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of overall human capacity in small and medium-sized enterprises in Vietnam

Do, Dinh Nam; Nguyen, Nhu Ngoc; Nguyen, Thanh Tu; Hoang, Tran Phuong

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12832

Truy cập trực tuyến

3
Survey of student's satisfaction about the education quality at University of Economics and Business - 2013
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of student's satisfaction about the education quality at University of Economics and Business - 2013

Bui, Thi Ngoc Anh; Dao, Thi Hong Van

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14544

Truy cập trực tuyến

4
Hiệu quả hoạt động kinh doanh Bất động sản của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hiệu quả hoạt động kinh doanh Bất động sản của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01

Vũ, Thị Hải Yến; Vũ, Sỹ Cường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65113; 658.4013 VU-Y 2018 / 00050009293

Truy cập trực tuyến

5
Động lực của người lao động tại công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Động lực của người lao động tại công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01

Trần, Minh Tuấn; Nguyễn, Thùy Dung

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65509; 658.314 TR-T 2018 / 00050009435

Truy cập trực tuyến

6
Transformational leadership and organizational performance: companies in Vietnam : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformational leadership and organizational performance: companies in Vietnam : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401

Nguyen, Minh Hang; Pham, Thi Lien

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65745; 658.402 NG-H 2018 / 00051000305

Truy cập trực tuyến

7
Quản trị tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Thiên : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản trị tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Thiên : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402

Vũ, Thị Thủy; Nguyễn, Thị Phương Dung

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65548; 658.15 VU-T 2018 / 00050009471

Truy cập trực tuyến

8
Quản lý nhân lực tại Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý nhân lực tại Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401

Lê, Phương Thảo; Hoàng, Triều Hoa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66597; 658.3 LE-T 2018 / 00050009800

Truy cập trực tuyến

9
Phát triển thị trường của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển thị trường của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01

Nguyễn, Chí Thành; Hoàng, Văn Hải

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66487; 658.83 NG-T 2018 / 00050009847

Truy cập trực tuyến

10
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe ô tô Hyundai của người tiêu dùng tại Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe ô tô Hyundai của người tiêu dùng tại Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01

Hà, Minh Thư; Nguyễn, Thị Phi Nga

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66497; 658.83 HA-T 2018 / 00050009859

Truy cập trực tuyến

11
The effect of perceived web quality on e-marketplace trust: a case of Vietnam : Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh: 16115034
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of perceived web quality on e-marketplace trust: a case of Vietnam : Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh: 16115034

Tran, Anh Quan; Mai, Anh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65720; 658.47 TR-Q 2018 / 00051000279

Truy cập trực tuyến

12
Sinh kế của người dân sau tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng khu Công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc trên địa bàn xã Thiện Kế - huyện Bình Xuyên : Luận văn ThS. Quản trị An ninh phi truyền thống (Chương trình đào tạo thí điểm) /
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sinh kế của người dân sau tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng khu Công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc trên địa bàn xã Thiện Kế - huyện Bình Xuyên : Luận văn ThS. Quản trị An ninh phi truyền thống (Chương trình đào tạo thí điểm) /

Nguyễn, Nghĩa Quang; Trần, Huy Phương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65196; 658.5 NG-Q 2018 / 00050009346

Truy cập trực tuyến

13
Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia : Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01

Nguyễn, Thái Hà; Đỗ, Minh Cương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/66447; 658.812 NG-H 2018 / 00050009758

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marketing

Evans J.R.; Berman B

New York, London : Macmillan Pub.Company , 1990

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
The changing nature of performance : Implications for staffing, motivation, and development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The changing nature of performance : Implications for staffing, motivation, and development

Ilgen Daniel R. Editor; Pulakos Elaine Diane Editor

San Francisco : Jossey-bass publishers, 1999 - (658.3 CHA 1999) - ISBN0787946257

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Principles of auditing and other assurance services
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of auditing and other assurance services

Whittington Ray; Pany Kurt

Boston : McGraw-Hill/Irwin, c2004. - (657.45 WHI 2004) - ISBN0072822732 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Operations management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operations management

Reid Robert D.; Sanders Nada R

New York : Wiley, c2002. - (658.5 REI 2002) - ISBN0471320110 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Management : the new competitive landscape
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management : the new competitive landscape

Bateman Thomas S.; Snell Scott

Boston : McGraw-Hill/Irwin, 2004. - (HD31 .B369485 2004) - ISBN0072538651 (alk. paper);ISBN0071214291 (international : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Fundamental accounting principles
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamental accounting principles

Wild John J.; Shaw Ken W; Chiappetta Barbara

New York, NY : McGraw-Hill/Irwin, c2013. - (657 WIL 2013) - ISBN9780078025587 (combined ed. : alk. paper);ISBN0078025583 (combined ed. : alk. paper);ISBN9780077525286 (vol. 1, chapters 1-12 : alk. paper);ISBN0077525280 (vol. 1, chapters 1-12 : alk. paper);ISBN9780077525279 (vol. 2, chapters 12-25 : alk. paper);ISBN0077525272 (vol. 2, chapters 12-25 : alk. paper);ISBN9780077525262 (principles, chapters 1-17 : alk. paper);ISBN0077525264 (principles, chapters 1-17 : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
20
Management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management

Paris : Dunod , 2010 - ISBN9782100556748

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 63.279  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (70)
 2. 1961đến1975  (431)
 3. 1976đến1990  (2.033)
 4. 1991đến2006  (10.675)
 5. Sau 2006  (49.656)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (42.431)
 2. Swedish  (18.458)
 3. Vietnamese  (3.187)
 4. French  (1.410)
 5. German  (516)
 6. Portuguese  (168)
 7. Polish  (166)
 8. Spanish  (165)
 9. Ukrainian  (98)
 10. Turkish  (95)
 11. Romanian  (27)
 12. Dutch  (24)
 13. Chinese  (19)
 14. Finnish  (18)
 15. Danish  (16)
 16. Russian  (14)
 17. Arabic  (12)
 18. Japanese  (12)
 19. Italian  (10)
 20. Czech  (8)
 21. Serbo-Croatian  (8)
 22. Icelandic  (5)
 23. Norwegian  (4)
 24. Greek  (4)
 25. Slovak  (3)
 26. Lithuanian  (3)
 27. Hungarian  (3)
 28. Korean  (3)
 29. Indonesian  (1)
 30. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...