skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 27.410  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of Buddhism Volume one A L

Buswell Robert E

Macmillan Library Reference; 2004 - (294.303)

Truy cập trực tuyến

2
Historical Dictionary of buddhism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historical Dictionary of buddhism

Prebish Charles S.

Metuchen, N.J : The scarecrow press, 1993 - (294.3 PRE 1993) - ISBN0810826984 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buddhism in Iran An Anthropological Approach to Traces and Influences

Vaziri Mostafa

Palgrave Macmillan; 2012 - (305.6 9430955)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The psychology of buddhism in conflict studies

Silva Padmasiri

Springer; 2017 - (303.6)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calm and insight : a Buddhist manual for meditators

Khantipalo Bhikkhu

London : Curzon press , 1981 - (294.3 KHA 1981)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Comfortable with uncertainty : 108 teachings on Cultivating fearlessness and compassion
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comfortable with uncertainty : 108 teachings on Cultivating fearlessness and compassion

Chödrön Pema.; Sell Emily Hilburn

Boston : Shambhala, 2003. - (294.3 CHO 2003) - ISBN1590300785

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buddhism Modernity and the State in Asia Forms of Engagement

Palgrave Macmillan; 2013 - (294.3372095)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buddhism International Relief Work and Civil Society

Palgrave Macmillan; 2013 - (363.348095)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buddhism in Vietnam : from its origins to the 19th century

Minh Chí; Hà Văn Tấn; Nguyễn Tài Thu

H. : Thế giới, 1993 - (294.3 MI-C 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
The Buddhist world of Southeast Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Buddhist world of Southeast Asia

Swearer Donald K.

Chiang Mai, Thailand: Silkworm books, 2009 - (294.3 SWE 2009) - ISBN9789749511602

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buddhist-Christian studies.

University of Hawaii (System). Press.; University of Hawaii at Manoa. East-West Religions Project.

Honolulu, Hawaii : East-West Religions Project, University of Hawaii, 1981- - (BR128.B8 B83) - ISSN0882-0945

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buddhism in Iran an anthropological approach to traces and influences

Vaziri Mostafa 1956

Palgrave Macmillan; 2012 - (305.6 VAZ 2012)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buddhism international relief work and civil society

Palgrave Macmillan; 2013 - (363.34 BUD 2013)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Buddhist Transmission and Trade Networks Mobility and Exchange within and beyond the Northwestern Borderlands of South Asia

Neelis Jason Emmanuel

Brill; 2012 - (294.3)

Truy cập trực tuyến

15
Leading with spirit, presence, and authenticity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leading with spirit, presence, and authenticity

Schuyler Kathryn Goldman

San Francisco, CA : Jossey-Bass, [2014] - (303.34 LEA 2014) - ISBN9781118820612 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Mở rộng cửa tâm mình và những mẩu chuyện Phật giáo nói về hạnh phúc = Opening the door of your heart and other Buddhist tales of happiness
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mở rộng cửa tâm mình và những mẩu chuyện Phật giáo nói về hạnh phúc = Opening the door of your heart and other Buddhist tales of happiness

Ajahn Brahm; Trần Ngọc Lợi

Hà Nội : Nxb. Hồng Đức, 2017 - (294.3 BRA 2017) - ISBN9786049492747

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
魏晉南北朝佛教地理稿
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

魏晉南北朝佛教地理稿

Lý Khải Văn biên soạn; Zhong yang yan jiu yuan. li shi yu yan yan jiu suo.

臺北市 : 中硏院史語所, 2005[民94] - (228 BAN 2005) - ISBN9860016054

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The monastery rules Buddhist monastic organization in pre modern Tibet

Jansen Berthe

University of California Press; 2018 - (294.3/657)

Truy cập trực tuyến

19
Sri Lanka : the invention of enmity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sri Lanka : the invention of enmity

Little David

Washington, D.C. : United States Institute of Peace Press, 1994. - (954.9303 LIT 1994) - ISBN1878379151 (alk. paper) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Inscription in the 'Du khang of Dgung 'phur Monastery Spu rang Mnga' ris

Tropper Kurt

Austrian Academy of Sciences Press; 2016 - (931)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 27.410  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (550)
 2. 1957đến1972  (203)
 3. 1973đến1988  (496)
 4. 1989đến2005  (3.082)
 5. Sau 2005  (13.212)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (25.024)
 2. French  (137)
 3. German  (96)
 4. Japanese  (83)
 5. Spanish  (81)
 6. Korean  (78)
 7. Portuguese  (61)
 8. Chinese  (57)
 9. Russian  (28)
 10. Czech  (21)
 11. Polish  (19)
 12. Turkish  (10)
 13. Tibetan  (9)
 14. Italian  (7)
 15. Arabic  (6)
 16. Norwegian  (4)
 17. Dutch  (4)
 18. Hungarian  (3)
 19. Lithuanian  (2)
 20. Romanian  (2)
 21. Ukrainian  (2)
 22. Danish  (2)
 23. Slovak  (1)
 24. Thai  (1)
 25. Greek  (1)
 26. Vietnamese  (1)
 27. Persian  (1)
 28. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zeng, Xianglong
 2. Tzohar, Roy
 3. Ratié, Isabelle
 4. Bronkhorst, Johannes
 5. Franco, Eli

theo chủ đề:

 1. Buddhism
 2. Religion
 3. Asia
 4. History
 5. China

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...