skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and Apparatus for Purifying and Recycling Synthetic Turf

Mashburn Larry E ; Brown, Jr. David A ; Gentry, Sr. Timothy J

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and apparatus for purifying and recycling synthetic turf

Mashburn, Larry E ; Brown, Jr., David A ; Gentry, Sr., Timothy J

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and Apparatus for Purifying and Recycling Synthetic Turf

Mashburn, Larry E ; Brown, Jr., David A ; Gentry, Sr., Timothy J

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oil filter crusher assembly

Brown, Jr., David B

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oil filter crusher assembly

Brown, Jr.; David B

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scalable transparent checkpoint-restart of global address space applications on virtual machines over infiniband

Villa, Oreste ; Krishnamoorthy, Sriram ; Nieplocha, Jarek ; Brown, Jr, David

Proceedings of the 6th ACM conference on computing frontiers, 18 May 2009, pp.197-206

ISBN: 9781605584133 ; ISBN: 1605584134 ; DOI: 10.1145/1531743.1531776

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...