skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural rearrangements in the phage head-to-tail interface during assembly and infection

Chaban, Yuriy ; Lurz, Rudi ; Brasilès, Sandrine ; Cornilleau, Charlène ; Karreman, Matthia ; Zinn-Justin, Sophie ; Tavares, Paulo ; Orlova, Elena V

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 02 June 2015, Vol.112(22), pp.7009-14 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 25991862 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1504039112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of bacteriophage SPP1 head-to-tail connection reveals mechanism for viral DNA gating

Lhuillier, Sophie ; Gallopin, Matthieu ; Gilquin, Bernard ; Brasilès, Sandrine ; Lancelot, Nathalie ; Letellier, Guillaume ; Gilles, Mathilde ; Dethan, Guillaume ; Orlova, Elena V ; Couprie, Joël ; Tavares, Paulo ; Zinn-Justin, Sophie

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 26 May 2009, Vol.106(21), pp.8507-12 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 19433794 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.0812407106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capsid structure and its stability at the late stages of bacteriophage SPP1 assembly

White, Helen E ; Sherman, Michael B ; Brasilès, Sandrine ; Jacquet, Eric ; Seavers, Philippa ; Tavares, Paulo ; Orlova, Elena V; Brunet, Jocelyne (Editor)

Journal of Virology, June 2012, Vol.86(12), pp.6768-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-538X ; E-ISSN: 1098-5514 ; DOI: 10.1128/JVI.00412-12

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural transitions during the scaffolding-driven assembly of a viral capsid

Brasilès, Sandrine ; El Sadek Fadel, Mehdi ; Bürger, Jörg ; Mielke, Thorsten ; Topf, Maya ; Tavares, Paulo ; Orlova, Elena V ; Ignatiou, Athanasios; Serre, Marie-Claude (Editor)

Nature communications, 2019, Vol.10(1), p.4840 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1038/s41467-019-12790-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Orlova, Elena
  2. Brasilès, Sandrine
  3. Tavares, Paulo
  4. Orlova, Elena V
  5. Paulo Tavares

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...