skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 759.217  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soft Skills

Joshi Manmohan

Bookboon; 2017 - (650.1)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

BioChip Journal

ISSN1976-0280

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Burrill Canadian Biotech News

ISSN1188-455X

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Nanobiotechnology

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioprocess and Biosystems Engineering

ISSN1615-7591

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

NanoBiotechnology

ISSN1551-1286

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biotechnology

ISSN1682-296X

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Insect Biotechnology and Sericology

ISSN1346-8073

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food Manufacturing

ISSN1056-5078

Truy cập trực tuyến

10
Phát hiện gián tiếp đột biến gen EGFR trong ung thư biểu mô tuyến của phổi bằng kỹ thuật hóa mô miễn dịch: Luận văn ThS. Công nghệ nano sinh học (chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát hiện gián tiếp đột biến gen EGFR trong ung thư biểu mô tuyến của phổi bằng kỹ thuật hóa mô miễn dịch: Luận văn ThS. Công nghệ nano sinh học (chuyên ngành đào tạo thí điểm)

Ninh, Văn Quyết

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61227

Truy cập trực tuyến

11
Plenty of room for biology at the bottom : an introduction to bionanotechnology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plenty of room for biology at the bottom : an introduction to bionanotechnology

Ehud Gazit, Tel Aviv University, Israel, Anna Mitraki, University of Crete and IESL-FORTH, Greece.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61903

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công nghệ tế bào phôi động vật

Nguyễn Mộng Hùng

H. : ĐHQGHN, 2004 - (660.6 NG-H 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát hiện gián tiếp đột biến gen EGFR trong ung thư biểu mô tuyến của phổi bằng kỹ thuật hóa mô miễn dịch Luận văn ThS Công nghệ nano sinh học chuyên ngành đào tạo thí điểm

Ninh Văn Quyết

H Trường Đại học Công Nghệ; 2017

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Reproduction and Development

ISSN0916-8818

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brazilian archives of biology and technology

ISSN1516-8913

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Biomedicine and Biotechnology

ISSN1110-7243

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbial Cell Factories

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Pesticide Science

ISSN1348-589X

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

空間・社会・地理思想

ISSN1342-3282

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biotechnology Techniques

ISSN0951-208X

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 759.217  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1965  (74)
 2. 1965đến1978  (609)
 3. 1979đến1992  (6.304)
 4. 1993đến2007  (41.806)
 5. Sau 2007  (709.482)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (633.538)
 2. Portuguese  (4.024)
 3. German  (1.133)
 4. Spanish  (957)
 5. Japanese  (855)
 6. French  (740)
 7. Chinese  (648)
 8. Norwegian  (107)
 9. Russian  (94)
 10. Korean  (58)
 11. Italian  (53)
 12. Turkish  (44)
 13. Dutch  (33)
 14. Vietnamese  (32)
 15. Lithuanian  (26)
 16. Ukrainian  (22)
 17. Czech  (19)
 18. Danish  (15)
 19. Polish  (14)
 20. Persian  (14)
 21. Greek  (10)
 22. Slovak  (4)
 23. Hungarian  (4)
 24. Finnish  (4)
 25. Arabic  (2)
 26. Romanian  (2)
 27. Afrikaans  (2)
 28. Thai  (1)
 29. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (971)
 2. T - Technology .  (713)
 3. R - Medicine.  (294)
 4. S - Agriculture.  (290)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Wei
 2. Zhang, Jing
 3. Uversky, Vladimir N.
 4. Chin, Wei-Chun
 5. Ho, Paulo Lee

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...