skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 69.250  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Pattern Recognition in Bioinformatics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pattern Recognition in Bioinformatics

Chetty, Madhu; Ngom, Alioune; Ahmad, Shandar

978-3-540-88434-7; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25563

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Applications in the Biosciences

ISSN0266-7061

Truy cập trực tuyến

3
Bioinformatics Approach in Plant Genomic Research
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioinformatics Approach in Plant Genomic Research

Ong, Q.; Nguyen, P.; N.P., Thao; Le, L.

Scopus; 13892029; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29658; http://www.eurekaselect.com/140825/article

Truy cập trực tuyến

4
Understanding bioinformatics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding bioinformatics

Zvelebil Marketa; Baum Jeremy O

New York: Garland Science, 2008 - (572.8 ZVE 2008) - ISBN9780815340249

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioinformatics for Evolutionary Biologists

Haubold Bernhard Börsch Haubold

Springer; 2017 - (570.285 BER 2017)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioinformatics research and applications 13th International Symposium ISBRA 2017 Honolulu HI USA May 29 June 2 2017 Proceedings

Springer; 2017 - (570.285 BIO 2017)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulation algorithms for computational systems biology

Marchetti Luca Priami Corrado Thanh Vo Hong

Springer; 2017 - (570.113)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biostatistics

ISSN1465-4644

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Genomics

ISSN1473-9542

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteome Science

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biotechnology and Bioprocess Engineering

ISSN1226-8372

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioinformation

ISSN0973-2063

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

EURASIP Journal on Bioinformatics and Systems Biology

ISSN1687-4145

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

PLoS Computational Biology

ISSN1553-734X

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomics, Proteomics & Bioinformatics

ISSN1672-0229

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Bioinformatics

ISSN1176-9343

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

BioSocieties

ISSN1745-8552

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drug Discovery and Development

ISSN1524-783X

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biofutur

ISSN0294-3506

Truy cập trực tuyến

20
Digital code of life : how bioinformatics is revolutionizing science, medicine, and business
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital code of life : how bioinformatics is revolutionizing science, medicine, and business

Moody Glyn.

Hoboken, N.J. : Wiley, c2004. - (572.8 MOO 2004) - ISBN0471327883

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 69.250  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (16)
 2. 1987đến1994  (58)
 3. 1995đến2002  (1.283)
 4. 2003đến2011  (22.855)
 5. Sau 2011  (44.280)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (56.896)
 2. Chinese  (282)
 3. Portuguese  (128)
 4. German  (127)
 5. French  (125)
 6. Japanese  (86)
 7. Spanish  (81)
 8. Undetermined  (38)
 9. Norwegian  (31)
 10. Russian  (24)
 11. Persian  (13)
 12. Arabic  (10)
 13. Korean  (10)
 14. Dutch  (7)
 15. Czech  (6)
 16. Polish  (6)
 17. Hungarian  (5)
 18. Turkish  (3)
 19. Ukrainian  (3)
 20. Thai  (1)
 21. Italian  (1)
 22. Romanian  (1)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (902)
 2. T - Technology .  (175)
 3. R - Medicine.  (170)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sagot, Marie-France
 2. Yuri V Sergeev
 3. Mike Lee
 4. Hunter Moseley
 5. Gascuel, Olivier

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...