skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 262  trong Mục lục thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống các công trình hồ chứa tại tỉnh Thái Nguyên: Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

Trần Thị Thanh Hải; Trần Hồng Thái Người hướng dẫn; Bảo Thạnh Người hướng dẫn

H. : Khoa SĐH , 2013 - (363.73874 TR-H 2013)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

NAMA: Từ quan điểm và kinh nghiệm quốc tế đến thực tiễn tại Việt Nam : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

Lê Thị Mai Thanh; Nguyễn Văn Thắng người hướng dẫn

H. : Khoa sau đại học , 2014 - (363.73874 LE-T 2014)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam

Nguyễn Văn Thắng; Nguyễn Trọng Hiệu; Trần Thục; Lê Nguyễn Tường; Trần Văn Sáp

H. : KHKT, 2011 - (551.6 NG-T 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tác động của biến đổi khí hậu đến mối quan hệ cường độ - thời gian - tần suất của mưa khu vực Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học trái đất: 60 44 02

Lưu Nhật Linh; Mai Văn Khiêm

H. : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2016 - (551.577 LU-L 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Thí điểm)

Mạc Thị Huyền; Nguyễn Tuấn Anh

H. : Khoa sau đại học, 2016 - (363.738 MA-H 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu đề xuất quy trình, cơ chế phối hợp của các bên liên quan trong việc xây dựng kế hoạch hành động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp tỉnh ở Việt Nam qua kinh nghiệm thực tế của Quảng Nam và Bến Tre : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Thí điểm)

Đỗ Thế Trung; Bạch Tân Sinh

H. : Khoa sau đại học, 2016 - (363.768 ĐO-T 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu phản ứng chính sách của một số nước và bài học cho Việt Nam : sách chuyên khảo

Lưu Ngọc Trịnh

H. : KHXH, 2015 - (363.738 TAC 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá khả năng tiếp cận nguồn nước bề mặt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và đề xuất giải pháp ứng phó cho người dân huyện Quan Hóa – Tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu ( Chuơng trình đào tạo thí điểm)

Trần Đăng Khôi; Phan Văn Tân

H. : Khoa sau đại học, 2016 - (363.738 TR-K 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân cư ven biển xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

Đinh Chí Công Bằng; Nguyễn Mai Đăng

Hà Nội : Khoa Các khoa học liên ngành, 2017 - (363.73874 ĐI-B 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Глобальное потепление : Доклад гринпис

Леггетта Дж. Под ред

M.: MГУ, 1993 - (551.6 Гло 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hợp tác quốc tế trong vấn đề biến đổi khí hậu : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Hoàng Thúy Quỳnh; Hoàng Khắc Nam người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2010 - (327.17 HO-Q 2010)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng xã Tây Phong huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường

Trần Hữu Hào; Võ Thanh Sơn người hướng dẫn

H. : Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường , 2011 - (363.73874 TR-H 2011)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tài liệu Đào tạo tập huấn viên về biến đổi khí hậu

Trương Quang Học; Vũ Văn Triệu

H. : KHKT, 2011 - (551.68 TAI 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá biến đổi khí hậu ở Việt Nam bằng các chỉ số biến đổi khí hậu : Luận văn ThS. Khoa học khí quyển và khí tượng: 60 44 87

Trịnh Hoàng Dương; Nguyễn Thị Hiền Thuận người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (551.6 TR-D 2012)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hành vi ứng phó với biến đổi khí hậu của các hộ gia đình nông thôn ở khu vực ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế : Luận văn ThS. Xã hội học : 60 31 30

Trần Thị Thúy Hằng; Trần Xuân Bình người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2013 - (304.25 TR-H 2013)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường: một số vấn đề lý luận và thực tiễn

H. : CTQG , 2013 - (363.738 CHU 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu nguy cơ tổn thương và đề xuất định hướng ứng phó tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường (Chương trình đào tạo thí điểm)

Hoàng Anh Huy; Trương Quang Học; Trần Hồng Thái người hướng dẫn

H. : Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường, 2013 - (363.73974 HO-H 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới quy hoạch phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 : Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 60 44 03 01

Nguyễn Khánh Linh; Lưu Đức Hải người hướng dẫn; Hoàng Ngọc Quang người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2013 - (363.73974 NG-L 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động phát triển du lịch biển. Nghiên cứu điển hình tại địa bàn trọng điểm du lịch Huế, Quảng Nam : Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)

Nguyễn Thị Thùy Linh; Phạm Trung Lương người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2014 - (338.4791 NG-L 2014)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp tỉnh tại Thái Nguyên : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu

Vũ Ngọc Linh; Bảo Thạnh người hướng dẫn; Trần Hồng Thái người hướng dẫn

H. : Khoa sau đại học, 2013 - (363.73874 VU-L 2013)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 262  trong Mục lục thư viện

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (119)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (3)
 2. 1994đến2001  (3)
 3. 2002đến2008  (8)
 4. 2009đến2012  (34)
 5. Sau 2012  (215)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (207)
 2. Sách  (55)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (220)
 2. English  (42)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...