skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modified Chaplygin Gas Cosmology

Benaoum, H. B; Popa, Vlad

Advances in High Energy Physics, 2012, Vol.2012, 12 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-7357 ; E-ISSN: 1687-7365 ; DOI: 10.1155/2012/357802

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
$$h$$ h -analogue of Fibonacci numbers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

$$h$$ h -analogue of Fibonacci numbers

Benaoum, H. B.

The Ramanujan Journal, 8/2014, Vol.34(3), pp.307-318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1382-4090 ; E-ISSN: 1572-9303 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11139-014-9566-7

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-zero \(\theta_{13}\) from the Triangular Ansatz and Leptogenesis

Benaoum, H; Benaoum, H (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 4, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1142/S0217732312501519

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Broken \(S_3\) Neutrinos

Benaoum, H; Benaoum, H (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 11, 2013 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevD.87.073010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Parametrization of Neutrino Mixing Matrix

Benaoum, H; Benaoum, H (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 3, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1142/S021773231103489X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modified Chaplygin Gas Cosmology with Bulk Viscosity

Benaoum, H; Benaoum, H (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 14, 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1142/S0218271814500825

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probing Cold Dense Nuclear Matter

Subedi, R ; Shneor, R ; Monaghan, P ; Anderson, B ; Aniol, K ; Annand, J ; Arrington, J ; Benaoum, H ; Benmokhtar, F ; Bertozzi, W ; Boeglin, W ; Choi, Seonho ; Cisbani, E ; Craver, B ; Frullani, S ; Garibaldi, F ; Gilad, S ; Gilman, R ; Glamazdin, O ; Higinbotham; Zhu, L (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 11, 2009 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1126/science.1156675

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

h-analogue of Fibonacci Numbers

Benaoum, H; Benaoum, H (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 30, 2009

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accelerated Universe from Modified Chaplygin Gas and Tachyonic Fluid

Benaoum, H; Benaoum, H (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 14, 2002

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

h-analogue of Fibonacci Numbers

Benaoum, H. B.

Arxiv ID: 0910.0038

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perturbative BF-Yang-Mills theory on noncommutative R^4

Benaoum, H; Benaoum, H (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 25, 2000 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/S0550-3213(00)00364-3

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

(q,h)-analogue of Newton's binomial formula

Benaoum, H; Benaoum, H (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 28, 1998

DOI: 10.1088/0305-4470/32/10/019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

More on triangular mass matrices for fermions

Benaoum, H; Benaoum, H (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 13, 1999

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On noncommutative and commutative equivalence for BFYM theory : : Seiberg-Witten map

Benaoum, H; Benaoum, H (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 1, 2000

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

h analogue of Newton's binomial formula

Benaoum, H; Benaoum, H (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 15, 1998

DOI: 10.1088/0305-4470/31/46/001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurement of the 12 c( e , e ′ p ) 11 b two-body breakup reaction at high missing momentum

Monaghan, P ; Shneor, R ; Subedi, R ; Anderson, B D ; Aniol, K ; Annand, J ; Arrington, J ; Benaoum, H B ; Benmokhtar, F ; Bertin, P ; Bertozzi, W ; Boeglin, W ; Chen, J P ; Choi, Seonho ; Chudakov, E ; Ciofi Degli Atti, C ; Cisbani, E ; Cosyn, W ; Craver, B ; Jager, C W De ; Feuerbach, R J ; Folts, E ; Frullani, S ; Garibaldi, F ; Gayou, O ; Gilad, S ; Gilman, R ; Glamazdin, O ; Gomez, J ; Hansen, O ; Higinbotham, D W ; Holmstrom, T ; Ibrahim, H ; Igarashi, R ; Jans, E ; Jiang, X ; Kaufman, L ; Kelleher, A ; Kolarkar, A ; Kuchina, E ; Kumbartzki, G ; Lerose, J J ; Lindgren, R ; Liyanage, N ; Margaziotis, D J ; Markowitz, P ; Marrone, S ; Mazouz, M ; Meekins, D ; Michaels, R ; Moffit, B ; Morita, H ; Nanda, S ; Perdrisat, C F ; Piasetzky, E ; Potokar, M ; Punjabi, V ; Qiang, Y ; Reinhold, J ; Reitz, B ; Ron, G ; Rosner, G ; Ryckebusch, J ; Saha, A ; Sawatzky, B ; Segal, J ; Shahinyan, A ; Širca, S ; Slifer, K ; Solvignon, P ; Sulkosky, V ; Thompson, N ; Ulmer, P E ; Urciuoli, G M ; Voutier, E ; Wang, K ; Watson, J W ; Weinstein, L B ; Wojtsekhowski, B ; Wood, S ; Yao, H ; Zheng, X ; Zhu, L

Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 2014, Vol.41(10), p.105109 (11pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-3899 ; E-ISSN: 1361-6471 ; DOI: 10.1088/0954-3899/41/10/105109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accelerated Universe from Modified Chaplygin Gas and Tachyonic Fluid

Benaoum, H. B.

Arxiv ID: hep-th/0205140

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

\(TeV\)-Scale Resonant Leptogenesis with New Scaling Ansatz on Neutrino Dirac Mass Matrix from \(A_4\) Flavor Symmetry

Benaoum, H ; Shaglel, S; Shaglel, S (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 10, 2019

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On noncommutative and commutative equivalence for BFYM theory : : Seiberg-Witten map

Benaoum, H. B.

Arxiv ID: hep-th/0004002

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

More on triangular mass matrices for fermions

Benaoum, H. B.

Arxiv ID: hep-ph/9906352

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (15)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (6)
 2. 2000đến2006  (5)
 3. 2007đến2008  (3)
 4. 2009đến2012  (6)
 5. Sau 2012  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Benaoum, H
 2. Benaoum, H. B.
 3. Holmstrom, T
 4. Saha, A
 5. Lindgren, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...