skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Park Prisoners: The Untold Story of Western Canada’s National Parks, 1915–1946 by Bill Waiser (review)

Bella, Leslie

The Canadian Historical Review, 1997, Vol.78(1), pp.130-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-3755 ; E-ISSN: 1710-1093

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Curious Jumble: The Canadian Approach to Online Consumer Health Information

Harris, Roma M ; Bella, Leslie

Canadian Public Policy, 2010, Vol.36(4), pp.521-534 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0317-0861 ; E-ISSN: 1911-9917

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The goal effectiveness of Alberta's preventive social service program

Bella, Leslie

Canadian Public Policy, Spring 1982, Vol.8(2), pp.143-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03170861 ; E-ISSN: 19119917

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Bettison, David G.; Kenwards, John K.; and Taylor, Larrie. Urban Affairs in Alberta. Edmonton: University of Alberta Press, 1975. Pp. xii, 529. $8.50
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bettison, David G.; Kenwards, John K.; and Taylor, Larrie. Urban Affairs in Alberta. Edmonton: University of Alberta Press, 1975. Pp. xii, 529. $8.50

Bella, Leslie

Urban History Review, 1978, Issue 3-77, p.103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0703-0428 ; E-ISSN: 1918-5138 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7202/1019506ar

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mini-parks for Edmonton

Bella, Leslie

DOI: 10.7939/R37941509

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Curious Jumble: The Canadian Approach to Online Consumer Health Information

Harris, Roma ; Bella, Leslie

Canadian Public Policy, Dec 2010, Vol.36(4), p.521 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03170861 ; E-ISSN: 19119917

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Rethinking Social Welfare: People, Policy and Practice
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking Social Welfare: People, Policy and Practice

Benoit, Cecilia ; Bella, Leslie

Canadian Public Policy / Analyse de Politiques, 12/1995, Vol.21(4), p.483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03170861 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3551358

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bettison, David G.; Kenwards, John K.; and Taylor, Larrie. Urban Affairs in Alberta. Edmonton: University of Alberta Press, 1975. Pp. xii, 529. $8.50

Bella, Leslie; Artibise, Alan F.J. (Editor) ; Muise, D. A. (Editor) ; Taylor, John H. (Editor)

Urban History Review, 1978(3-77), pp.103-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0703-0428 ; E-ISSN: 1918-5138

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1978  (1)
 2. 1978đến1981  (2)
 3. 1982đến1994  (1)
 4. 1995đến1997  (2)
 5. Sau 1997  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bella, Leslie
 2. Leslie Bella
 3. Bella, L
 4. Harris, R
 5. Benoit, C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...