skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.233  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functions and Graphs a Preculculus couse

Barnett R.A.

New York : Mc Graw-Hill Book Comp, 1985 - (515 BAR 1985)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intemadiuate Algebra Structure and Use

Barnett R.A.

New york : Mc Graw-Hill, Inc , 1980 - (512 BAR 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Funtions and graphs : A precalculus course

Barnett R.A.

New York : McGraw Hill , 1985 - (512 BAR 1985)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

College algebra with trigonometry

Barnett R.A.

New York : Mc Graw Hill Book, INC., 1984 - (512 BAR 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermediate Algebra structure and use

Barnett R.A.

New York : Mc Graw Hill book Com, 1980 - New York : McGraw-Hill Book Comp, 1980 - (512.9 BAR 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essentials of college Mathematics : For business, Economics, Life sciences and social sciences

Barnett Raymond A.; Ziegles Michael R

San Francisco : Dellen Pub. Com, 1989 - (510 BAR 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linear Algebra : An Introduction With Applications

Barnett R.A.; Ziegler M.R

San Francisco : Dellen Pub. Comp, 1987 - (512 BAR 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied mathematics : for business, economics, life science and social sciences

Barnett Raymond A.; Ziegler M.R

San Francisco : Dellen Pub. Comp., 1989 - (510 BAR 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essentials of college mathematics

Barnett R. A.; Ziegler M.R

San francisco : Dellen, 1989 - (510 BAR 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied mathematics

Barnett R. A.; Ziegler M. R

San Francisco : Dellen Pub. Comp., 1989 - (519 BAR 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Precalculus: Funtions and Graphs

Barnett Raymon; Byleen Kare E; Ziegler Michal R

Boston: WCB, 1999 - (512 BAR 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Intermediate algebra : structure and use
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermediate algebra : structure and use

Barnett Raymond A.; Kearns Thomas J

New York : McGraw-Hill, c1994 - (512.9 BAR 1994) - ISBN0070045739

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
College algebra : a graphing approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

College algebra : a graphing approach

Barnett Raymond A.

Boston : McGraw-Hill, 2000 - (512 BAR 2000) - ISBN0070057109

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
College algebra.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

College algebra.

Barnett Raymond A.; Ziegler Michael R; Byleen Karl E

Boston : WCB/McGraw-Hill, c1999. - (512.9 BAR 1999) - ISBN0070063214 (student ed. : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Precalculus / Raymond A. Barnett, Michael R. Ziegler, Karl E. Byleen..
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Precalculus / Raymond A. Barnett, Michael R. Ziegler, Karl E. Byleen..

Barnett Raymond A.; Ziegler Michael R; Byleen Karl E

Boston : McGraw-Hill, c2008. - (512 BAR 2008) - ISBN9780073304243 (annotated instructor's ed.);ISBN0073304247;ISBN9780072867398 (acid-free paper);ISBN0072867396 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

College Algebra : Student's Solutions Manual to accompany

Barnett Raymond A.; Byleen Karl E; Ziegler Michael R

Boston: WCB, McGraw-Hill , 1999 - (512 BAR 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
College algebra with trigonometry : graphs and models
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

College algebra with trigonometry : graphs and models

Barnett Raymond A.; Byleen Karl; Ziegler Michael R

Boston : McGraw-Hill Higher Education, c2005. - (512 BAR 2005) - ISBN0072916990 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
College algebra with trigonometry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

College algebra with trigonometry

Barnett Raymond A.; Byleen Karl; Ziegler Michael R

Boston : McGraw-Hill, c2001. - (512 BAR 2001) - ISBN0072368691 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
College algebra : graphs and models
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

College algebra : graphs and models

Barnett Raymond A.; Byleen Karl; Ziegler Michael R

Boston : McGraw-Hill Higher Education, c2005. - (512.9 BAR 2005) - ISBN0072424281 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Precalculus : functions and graphs.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Precalculus : functions and graphs.

Barnett Raymond A.; Byleen Karl; Ziegler Michael R

Boston : McGraw Hill, 2001. - Boston : McGraw-Hill Co, 1999 - (512 BAR 2001) - (512 BAR 1999) - ISBN0072368713 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 2.233  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (125)
 2. 1960đến1973  (147)
 3. 1974đến1987  (307)
 4. 1988đến2002  (358)
 5. Sau 2002  (1.279)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.129)
 2. Norwegian  (124)
 3. French  (34)
 4. German  (11)
 5. Danish  (2)
 6. Japanese  (2)
 7. Portuguese  (2)
 8. Spanish  (2)
 9. Dutch  (2)
 10. Hungarian  (1)
 11. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Aielli, G.
 2. Beddall, A.
 3. Abramowicz, H.
 4. Backes, M.
 5. Bentvelsen, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...