skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
On the Rate Gap Between Multi- and Single-Cell Processing Under Opportunistic Scheduling
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Rate Gap Between Multi- and Single-Cell Processing Under Opportunistic Scheduling

Bang, Hans Jørgen ; Gesbert, David ; Orten, Pål

IEEE Transactions on Signal Processing, 01/2012, Vol.60(1), pp.415-425 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-587X ; E-ISSN: 1941-0476 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TSP.2011.2170681

Toàn văn không sẵn có

2
Efficient Selective Feedback Design for Multicell Cooperative Networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient Selective Feedback Design for Multicell Cooperative Networks

Papadogiannis, Agisilaos ; Bang, Hans Jørgen ; Gesbert, David ; Hardouin, Eric

IEEE Transactions on Vehicular Technology, 01/2011, Vol.60(1), pp.196-205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9545 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TVT.2010.2089707

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Control of electronic devices

Bang, Hans Jørgen ; Dahl, Tobias Gulden

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOUCHLESS USER INTERFACES

Forsström Erik ; Bang Hans Jørgen

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Dahl Tobias ; Bang Hans Joergen

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SIGNAL PROCESSING FOR ACOUSTIC USER INPUT

Bang, Hans Joergen ; Dahl, Tobias Gulden

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOUCHLESS USER INTERFACES

Bang Hans Jørgen ; Dahl Tobias Gulden

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INPUT SYSTEM

Kavli, Tom ; Bang, Hans Joergen

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTROL OF ELECTRONIC DEVICES

Bang Hans Jørgen ; Dahl Tobias Gulden

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and system for implementing a touchless user interface

Dahl, Tobias ; Bang, Hans Jørgen

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Signal processing for acoustic user input

Bang Hans Jørgen ; Dahl Tobias Gulden

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Touchless user interface using variable sensing rates

Bang Hans Jørgen ; Dahl Tobias Gulden

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Touchless interaction devices

Dahl Tobias Gulden ; Bang Hans Jørgen

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOUCHLESS USER INTERFACES

Bang, Hans Joergen ; Dahl, Tobias Gulden

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOUCHLESS USER INTERFACES

Bang, Hans Joergen ; Dahl, Tobias Gulden

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOUCHLESS INTERACTION DEVICES

Dahl Tobias Gulden ; Bang Hans Jørgen

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INPUT SYSTEM

Kavli, Tom ; Bang, Hans Joergen

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTROL OF ELECTRONIC DEVICES

Bang, Hans Joergen ; Dahl, Tobias Gulden

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Dahl, Tobias ; Bang, Hans Joergen

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Dahl, Tobias ; Bang, Hans Joergen

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (3)
 2. 2012đến2012  (2)
 3. 2013đến2013  (5)
 4. 2014đến2015  (11)
 5. Sau 2015  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (32)
 2. Bài báo  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (16)
 2. German  (6)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Cơ sở dữ liệu 

 1. IEEE (CrossRef)  (2)
 2. OneFile (GALE)  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bang, Hans Jørgen
 2. Bang Hans Jørgen
 3. Dahl Tobias Gulden
 4. Dahl, Tobias Gulden
 5. Bang, Hans Joergen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...