skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 174  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pervasive Integrity Checking With Coupled Objects

Couderc, Paul ; Banâtre, Michel ; Allard, Fabien

Procedia Computer Science, 2011, Vol.5, pp.320-327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; E-ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2011.07.042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF ET PROCEDE DE GESTION DE DONNEES ENTRE EQUIPEMENTS DE COMMUNICATION EN VUE DE L'OBTENTION D'UN SERVICE MOBILE
DEVICE AND METHOD FOR MANAGING DATA BETWEEN COMMUNICATION FACILITIES TO OBTAIN A MOBILE SERVICE

Banatre, Michel ; Cabillic, Gilbert ; Couderc, Paul

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System for information contextual distribution simultaneously in a public and individual mode

Becus Mathieu ; Couderc Paul ; Banatre Michel

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device and method for managing data between communication facilities to obtain a mobile service

Banatre Michel ; Cabillic Gilbert ; Couderc Paul

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System for information contextual distribution simultaneously in a public and individual mode

Banatre Michel ; Becus Mathieu ; Couderc Paul

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF ET PROCEDE DE VERIFICATION D'INTEGRITE D'OBJETS PHYSIQUES

Banatre Michel ; Becus Mathieu ; Couderc Paul

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device and method for checking the integrity of physical objects

Banatre Michel ; Couderc Paul ; Becus Mathieu ; Allard Fabien

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

EINRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM PRÜFEN DER INTEGRITÄT PHYSISCHER OBJEKTE
DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE VÉRIFICATION D'INTÉGRITÉ D'OBJETS PHYSIQUES
DEVICE AND METHOD FOR CHECKING THE INTEGRITY OF PHYSICAL OBJECTS

Bânatre, Michel ; Couderc, Paul ; Becus, Mathieu ; Allard, Fabien

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vorrichtung und Verfahren zur Überprüfung der Integrität von physischen Objekten
Dispositif et procédé de vérification d'intégrité d'objets physiques
Device and method for checking the integrity of physical objects

Banatre, Michel ; Couderc, Paul ; Becus, Mathieu ; Allard, Fabien

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispositivo y procedimiento de verificación de integridad de objetos físicos

Bânatre, Michel ; Couderc, Paul ; Becus, Mathieu ; Allard, Fabien

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

EINRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM PRÜFEN DER INTEGRITÄT PHYSISCHER OBJEKTE
DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE VÉRIFICATION D'INTÉGRITÉ D'OBJETS PHYSIQUES
DEVICE AND METHOD FOR CHECKING THE INTEGRITY OF PHYSICAL OBJECTS

Bânatre, Michel ; Couderc, Paul ; Becus, Mathieu ; Allard, Fabien

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE AND METHOD FOR CHECKING THE INTEGRITY OF PHYSICAL OBJECTS

Banatre Michel ; Couderc Paul ; Becus Mathieu ; Allars Fabien

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE AND METHOD FOR CHECKING THE INTEGRITY OF PHYSICAL OBJECTS

Banatre Michel ; Couderc Paul ; Becus Mathieu ; Allard Fabien

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE AND METHOD FOR CHECKING THE INTEGRITY OF PHYSICAL OBJECTS

Banatre Michel ; Couderc Paul ; Becus Mathieu ; Allard Fabien

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device and method for checking the integrity of physical objects

Banatre Michel ; Couderc Paul ; Becus Mathieu ; Allard Fabien

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memory Management for Real-Time Java: An Efficient Solution using Hardware Support*

Higuera, Teresa ; Issarny, Valérie ; Banâtre, Michel ; Parain, Frédéric

Real-Time Systems, 2004, Vol.26(1), pp.63-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0922-6443 ; E-ISSN: 1573-1383 ; DOI: 10.1023/B:TIME.0000009306.22263.59

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for selecting among network interfaces, device with multiple network interfaces

Weis Frederic ; Skraba Ryan ; Watts Gregory ; Banatre Michel

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE VÉRIFICATION D'INTÉGRITÉ D'OBJETS PHYSIQUES
DEVICE AND METHOD FOR CHECKING THE INTEGRITY OF PHYSICAL OBJECTS

Banatre, Michel ; Couderc, Paul ; Becus, Mathieu ; Allard, Fabien

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 174  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (12)
 2. 1990đến1999  (8)
 3. 2000đến2004  (53)
 4. 2005đến2010  (78)
 5. Sau 2010  (23)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (139)
 2. French  (80)
 3. German  (48)
 4. Korean  (6)
 5. Chinese  (4)
 6. Spanish  (3)
 7. Danish  (1)
 8. Norwegian  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Banatre, Michel
 2. Banatre Michel
 3. Couderc, Paul
 4. Cabillic, Gilbert
 5. Couderc Paul

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...