skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amino Acid Fermentation

Springer; 2017 - (661.8)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vi khuẩn nội sinh và tiềm năng ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp bền vững

Hoàng Hoa Long; Phạm Xuân Hội

H. : ĐHQGHN, 2015 - (579.3 VIK 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles and practice of clinical bacteriology

Gillespie S. H; Hawkey P. M

Chichester, West Sussex, England ; Hoboken : John Wiley & Sons, NJ c2005. - (616.9 PRI 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Volatiles and food security role of volatiles in agro ecosystems

Springer; 2017 - (579.178 VOL 2017)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Trong mục lục thư viện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hawkey P. M
  2. Hoàng Hoa Long
  3. Gillespie S. H
  4. Phạm Xuân Hội

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...