skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat of hydration of blended cement containing treated ground palm oil fuel ash

Chandara, Chea ; Azizli, Khairun Azizi Mohd ; Ahmad, Zainal Arifin ; Hashim, Syed Fuad Saiyid ; Sakai, Etsuo

Construction and Building Materials, Feb, 2012, Vol.27(1), p.78(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of unburned carbon in palm oil fuel ash on fluidity of cement pastes containing superplasticizer

Chandara, Chea ; Sakai, Etsuo ; Azizli, Khairun Azizi Mohd ; Ahmad, Zainal Arifin ; Hashim, Syed Fuad Saiyid

Construction and Building Materials, 2010, Vol.24(9), pp.1590-1593 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; E-ISSN: 1879-0526 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2010.02.036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient Entrapment of Oxirane Ring Containing Compounds in Thermally Stable Poly(urea-formaldehyde) Polymer Shell Wall.(Report)

Ullah, Hafeez ; Azizli, Khairun Azizi Mohd ; Man, Zakaria B. ; Ismail, Mokhtar B. Che ; Rehman, Siaf Ur ; Khan, Muhammed Irfan

Polymer Science. Series B, 2018, Vol.60(1), p.20(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1560-0904 ; DOI: 10.1134/S1560090418010141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanochemical effects on talc during fine grinding process in a jet mill

Palaniandy, Samayamutthirian ; Azizli, Khairun Azizi Mohd

International Journal of Mineral Processing, 2009, Vol.92(1), pp.22-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-7516 ; E-ISSN: 1879-3525 ; DOI: 10.1016/j.minpro.2009.02.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on mechanochemical effect of silica for short grinding period

Palaniandy, Samayamutthirian ; Azizli, Khairun Azizi Mohd ; Hussin, Hashim ; Hashim, Syed Fuad Saiyid

International Journal of Mineral Processing, 2007, Vol.82(4), pp.195-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-7516 ; E-ISSN: 1879-3525 ; DOI: 10.1016/j.minpro.2006.10.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of waste gypsum to replace natural gypsum as set retarders in portland cement

Chandara, Chea ; Azizli, Khairun Azizi Mohd ; Ahmad, Zainal Arifin ; Sakai, Etsuo

Waste Management, 2009, Vol.29(5), pp.1675-1679 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-053X ; E-ISSN: 1879-2456 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2008.11.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanochemistry of silica on jet milling.(Report)

Palaniandy, Samayamutthirian ; Azizli, Khairun Azizi Mohd ; Hussin, Hashim ; Hashim, Syed Fuad Saiyid

Journal of Materials Processing Tech., August 26, 2008, Vol.205(1-3), p.119(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-0136

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of particle shape of silica mineral on the properties of epoxy composites

Ahmad, Farrah Noor ; Jaafar, Mariatti ; Palaniandy, Samayamutthirian ; Azizli, Khairun Azizi Mohd

Composites Science and Technology, 2008, Vol.68(2), pp.346-353 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0266-3538 ; E-ISSN: 1879-1050 ; DOI: 10.1016/j.compscitech.2007.07.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of operational parameters on the breakage mechanism of silica in a jet mill

Palaniandy, Samayamutthirian ; Azizli, Khairun Azizi Mohd ; Hussin, Hashim ; Hashim, Syed Fuad Saiyid

Minerals Engineering, 2008, Vol.21(5), pp.380-388 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0892-6875 ; E-ISSN: 1872-9444 ; DOI: 10.1016/j.mineng.2007.10.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2008  (3)
 3. 2009đến2009  (2)
 4. 2010đến2012  (2)
 5. Sau 2012  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Azizli, Khairun Azizi Mohd
 2. Azizli, Kam
 3. Azizli, K.A.M.
 4. Palaniandy, S.
 5. Hashim, Syed Fuad Saiyid

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...