skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 644.211  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Industrial Autonmation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industrial Autonmation

IDC Technologies

9788740300048; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21770

Truy cập trực tuyến

2
Automation and Robotics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automation and Robotics

Miltiadis A. Boboulos

1st edition; 9788776816964; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19136

Truy cập trực tuyến

3
Design, Automation, and Test in Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design, Automation, and Test in Europe

Lauwereins, Rudy; Madsen, Jan (Eds.)

978-1-4020-6487-6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30263

Truy cập trực tuyến

4
Automation and Robotics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automation and Robotics

Miltiadis A., Boboulos

9788776816964; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21008

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automation and Robotics

Boboulos Miltiadis A

Bookboon; 2014 - (629.8)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic appraisal the changing role of information in warfare

RAND; 1999 - (355.343)

Truy cập trực tuyến

7
Online dispute resolution : resolving conflicts in cyberspace
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Online dispute resolution : resolving conflicts in cyberspace

Katsh M. Ethan.; Rifkin Janet

San Francisco : Jossey-Bass, c2001. - (347 KAT 2001) - ISBN0787956767

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

自动化学报/#/自動化學報

ISSN0254-4156

Truy cập trực tuyến

9
Industrial Automation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industrial Automation

9788740300048; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18944

Truy cập trực tuyến

10
Automated Multi-Camera Surveillance: Algorithms and Practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated Multi-Camera Surveillance: Algorithms and Practice

Javed, Omar; Shah, Mubarak

978-0-387-78880-7; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26152

Truy cập trực tuyến

11
Research and Practical Issues of Enterprise Information Systems II Volume 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research and Practical Issues of Enterprise Information Systems II Volume 1

Li D. Xu, A. Min Tjoa, Sohail S. Chaudhry.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29153

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied Categorical Structures

ISSN0927-2852

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transmission & Distribution World

ISSN1087-0849

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Instrumentation & control systems

ISSN1074-2328

Truy cập trực tuyến

15
Low-power Wireless Security System in the Home Automation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low-power Wireless Security System in the Home Automation

Pham, Manh Thang

Pham, M. T. (2013). Low-power Wireless Security System in the Home Automation. VNU Journal of Science, Mathematics- Physics, 29, 1, 53-58; 2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56254

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Associates

ISSN1077-6613

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Library Technology Reports

ISSN0024-2586

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurement Modeling and Automation in Advanced Food Processing

Springer; 2017 - (664)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

eAccess to Justice

University of Ottawa Press; 2016 - (347.00285)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Serials Librarian

ISSN0361-526X

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 644.211  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (135)
 2. 1959đến1973  (5.291)
 3. 1974đến1988  (42.174)
 4. 1989đến2004  (78.571)
 5. Sau 2004  (516.332)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (581.178)
 2. German  (3.340)
 3. French  (1.427)
 4. Japanese  (1.261)
 5. Spanish  (1.164)
 6. Korean  (1.041)
 7. Portuguese  (1.002)
 8. Russian  (843)
 9. Chinese  (573)
 10. Italian  (372)
 11. Czech  (221)
 12. Dutch  (131)
 13. Danish  (68)
 14. Polish  (67)
 15. Turkish  (44)
 16. Norwegian  (39)
 17. Slovak  (33)
 18. Ukrainian  (31)
 19. Romanian  (23)
 20. Arabic  (11)
 21. Hungarian  (8)
 22. Finnish  (8)
 23. Lithuanian  (7)
 24. Greek  (6)
 25. Serbo-Croatian  (4)
 26. Persian  (3)
 27. Thai  (2)
 28. Germanic (Other)  (1)
 29. Armenian  (1)
 30. Macedonian  (1)
 31. Malay  (1)
 32. Vietnamese  (1)
 33. Hindi  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo DDC 

 1. Economics  (1)
 2. Utilities  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Vogel-Heuser, Birgit
 3. Pawliszyn, Janusz
 4. Cerdà, Víctor
 5. Miró, Manuel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...