skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 240  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Curaçao and Guzmán Blanco A Case Study of Small Power Politics in the Caribbean

Goslinga Cornelis Ch

Nijhoff; 1975 - (972.986)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Droits et voix Rights and Voices La criminologie à l'Université d'Ottawa Criminology at the University of Ottawa

Stimelle Véronique; Vanhamme FranCoise; Stimelle Véronique

Les Presses de l’Université d’Ottawa; 2010

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Last Children’s Plague Poliomyelitis Disability and Twentieth Century American Culture

Altenbaugh Richard J

Palgrave Macmillan; 2015 - (362.19892)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dos Mundos Rural Mexican Americans Another America

Baker Richard

Utah State University Press; 1995 - (305.868720796)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Obama presidency and the politics of change

Palgrave Macmillan; 2017 - (320)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modernity colonialism and emancipation in Latin America

Rivera Ferreiro Lucia

LACSO; 2018 - (980.03)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amériques transculturelles

Benessaieh Afef

'Université d'Ottawa University of Ottawa Press; 2010 - (306.097)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The American ephemeris and nautical almanac : For the year 1980

Washington : Washington D.C, 1979 - (010 AME 1979)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power dynamics and regional security in Latin America

Palgrave Macmillan; 2017 - (355.03308)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The worlds of Langston Hughes modernism and translation in the Americas

Kutzinski Vera M

Cornell University Press; 2012 - (811.52)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clio's lives biographies and autobiographies of historian

Australian National University Press; 2017 - (970.016)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nature and antiquities the making of archaeology in the Americas

The University of Arizona Press; 2014 - (930.1)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Familia y vida privada en la historia de Iberoamérica seminario de historia de la familia

Romero Cecilia Rabell; Aizpuru Pilar Gonzalbo

Universidad Nacional Autónoma de México ;El Colegio de México; 1996 - (306.85098)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laicidad and religious diversity in Latin America

Springer; 2017 - (282.8 LAI 2017)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alternative pathways to sustainable development lessons from Latin America

Brill Nijhoff; 2017 - (338.9/27)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creative Spaces Urban Culture and Marginality in Latin America

Institute of Latin American Studies; 2019 - (307.76098)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Las inversiones extranjeras en América Latina 1850 1930 nuevos debates y problemas en historia ecónomica comparada

El Colegio de México; 1996

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of faith based organizations in HIV prevention and care in Central America

Derose Kathryn Pitkin 1963; Kanouse David E; Kennedy David P; Patel Kavita; Taylor Alice; Leuschner Kristin J; Martinez Homero

The RAND Corporation 1776 Main Street P O Box 2138 Santa Monica CA 90407 2138; 2010 - (362.1969792009728)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional environmental cooperation in South America processes drivers and constraints

Siegel Karen M

Palgrave Macmillan; 2017 - (363.70098)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Belief and worship in native North America

Hultkrantz Åke; Vecsey Christopher

Syracuse University Press; 1981 - (299 p)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 240  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1968  (30)
 2. 1968đến1984  (24)
 3. 1985đến1995  (44)
 4. 1996đến2007  (52)
 5. Sau 2007  (90)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (237)
 2. Bài báo  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (220)
 2. Spanish  (8)
 3. French  (6)
 4. Undetermined  (3)
 5. Japanese  (2)
 6. Vietnamese  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Geological Survey (U.S.)
 2. Nickles J.M
 3. Díaz Roig Mercedes
 4. Krupat Arnold
 5. Parkman Francis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...