skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 290  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
No nature : new and selected poems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

No nature : new and selected poems

Snyder Gary

New York: Pantheon Books, 1992 - (811 SNY 1992) - ISBN0679742522

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
The Vintage book of contemporary American poetry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Vintage book of contemporary American poetry

McClatchy J. D.

New York : Vintage books, 1990. - (811 VIN 1990) - ISBN0679728589 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The poetry of Black America : anthology of the 20th century

Adoff Arnold.

New York : Harper & Row, [1973] - (811 ADO 1973)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Poetry and pragmatism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poetry and pragmatism

Poirier Richard.

Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1992. - (811 POI 1992) - ISBN0674679903 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
The Norton anthology of modern poetry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Norton anthology of modern poetry

Ellmann Richard; O'Clair Robert

New York : Norton, c1988 - (821 NOR 1988) - ISBN0393956369 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Contemporary poets
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary poets

Kirkpatrick D. L; Vinson James

New York : St. Martin's Press, 1985. - (821 CON 1985) - ISBN0312168373 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
A history of modern poetry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A history of modern poetry

Perkins David

Cambridge, Mass. : Belknap Press of Harvard University Press, 1976-1987. - (821 PER 1987) - ISBN0674399463 (alk. paper);ISBN0674399471

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Radical artifice : writing poetry in the age of media
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radical artifice : writing poetry in the age of media

Perloff Marjorie.

Chicago : University of Chicago Press, 1991. - (811 PER 1991) - ISBN0226657337 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
The psycho-political muse : American poetry since the fifties
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The psycho-political muse : American poetry since the fifties

Breslin Paul.

Chicago : University of Chicago Press, 1987. - (811 BRE 1987) - ISBN0226074102

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
American poetry and culture, 1945-1980
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American poetry and culture, 1945-1980

Von Hallberg Robert

Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1985. - (811 VON 1985) - ISBN0674030117 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Plain Style in Southern Poetry

Norwood, Nick

The Southern Literary Journal, 2010, Vol.43(1), pp.109-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-4291 ; E-ISSN: 1534-1461

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Honest Decade: William Empson and the Ambiguities of Writing in the 1930s

Kohlmann, Benjamin

ELH, 2013, Vol.80(1), pp.221-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-8304 ; E-ISSN: 1080-6547

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Great Yeats Debate: Harriet Monroe, Ezra Pound, and Poetry Magazine’s First Guarantor’s Prize

The Journal of Modern Periodical Studies, 2015, Vol.6(1), pp.1-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1947-6574 ; E-ISSN: 2152-9272

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Theory Can Learn from New Directions in Contemporary American Poetry

Altieri, Charles

New Literary History, 2012, Vol.43(1), pp.65-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-6087 ; E-ISSN: 1080-661X

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Poetry of John Dewey

Williams, Jerry L

Education and Culture, 2016, Vol.32(2), pp.50-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1085-4908 ; E-ISSN: 1559-1786

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Going “wicked & away”: Writing Dream Songs in the Age of Fellowships

Journal of Modern Literature, 2016, Vol.39(3), pp.22-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-281X ; E-ISSN: 1529-1464

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Labor and the Lyric: The Politics of Self-Expression in Contemporary American Poetry

Ashton, Jennifer

American Literary History, 2013, Vol.25(1), pp.217-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0896-7148 ; E-ISSN: 1468-4365

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In the American Grid: Modern Poetry and the Suburbs

Monacell, Peter

Journal of Modern Literature, 2011, Vol.35(1), pp.122-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-281X ; E-ISSN: 1529-1464

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modernism and Antimodernism at Harvard: James Laughlin’s Early Poetry

Journal of Modern Literature, 2016, Vol.39(3), pp.1-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-281X ; E-ISSN: 1529-1464

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The PMLA and the Backstory to Making Poetry New

Hamilton, Sharon

The Journal of Modern Periodical Studies, 2011, Vol.2(1), pp.54-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1947-6574 ; E-ISSN: 2152-9272

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 290  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1977  (58)
 2. 1977đến1988  (36)
 3. 1989đến1998  (51)
 4. 1999đến2009  (87)
 5. Sau 2009  (57)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (67)
 2. Spanish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Perloff, Marjorie
 2. Untermeyer, Louis
 3. Hoover, Paul
 4. Nelson, Cary
 5. Thurston, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...