skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teorias da democracia e a práxis política e social brasileira: limites e possibilidades

Lorena Madruga Monteiro ; Joana Tereza Vaz de Moura ; Alan Daniel Freire Lacerda

Sociologias, 01 April 2015, Vol.17(38), pp.156-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/15174522-017003811

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A anatomia da participação: os conselhos como arena decisória

Joana Tereza Vaz de Moura ; Alan Daniel Freire Lacerda ; Lindijane Bento Almeida

Plural (São Paulo, Brazil : 1994), 01 June 2011, Vol.18(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0104-6721 ; E-ISSN: 2176-8099 ; DOI: 10.11606/issn.2176-8099.pcso.2011.74524

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...