skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 5.191.041  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trois Expériences

Guerrin A.

P. : Denoel , 1937

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

江苏林业科技/#/江蘇林業科技

ISSN1001-7380

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

林业科技/#/林業科技

ISSN1001-9499

Truy cập trực tuyến

4
The Role of Technology in High-tech Agricultural Development in the Context of Social, Ecological and Economic Transformation in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Technology in High-tech Agricultural Development in the Context of Social, Ecological and Economic Transformation in Vietnam

Nguyen, Thi Ngoc Anh

Nguyen, T. N. A. (2020). The Role of Technology in High-tech Agricultural Development in the Context of Social, Ecological and Economic Transformation in Vietnam. VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, Vol. 36, No. 1 (2020) 8-18.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74825; https://doi.org/10.25073/2588-1116/vnupam.4213

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forestry

ISSN0015-752X

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Floresta

ISSN0015-3826

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Forest Engineering

ISSN0843-5243

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

USDA Forest Service research paper RM

ISSN0363-6259

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Forest Planning

ISSN1341-562X

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lesnai︠a︡ promyshlennostʹ

ISSN0368-7619

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Pakistan Journal of Forestry

ISSN0030-9818

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zbornik gozdarstva in lesarstva

ISSN0351-3114

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

At the Northeastern Station

ISSN0363-2385

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dairy exporter

ISSN0111-915X

Truy cập trực tuyến

15
Pesticide pollution in agricultural areas of Northern Vietnam: Case study in Hoang Liet and Minh Dai communes (vol 159, pg 3344, 2011)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pesticide pollution in agricultural areas of Northern Vietnam: Case study in Hoang Liet and Minh Dai communes (vol 159, pg 3344, 2011)

Pham, Manh Hoai; Sebesvari, Zita; Tu, Binh Minh

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27054

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wildland firefighter

ISSN1086-3982

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forest Service research paper NE

ISSN0163-3538

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. Forest Service research paper NE

ISSN0502-3491

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Report of the Forest Service

ISSN0272-1007

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

USDA Forest Service research paper NE

ISSN0191-2666

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 5.191.041  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (198.608)
 2. 1957đến1972  (122.040)
 3. 1973đến1988  (612.788)
 4. 1989đến2005  (927.285)
 5. Sau 2005  (3.260.409)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4.555.127)
 2. Chinese  (551.658)
 3. French  (416.350)
 4. German  (317.980)
 5. Spanish  (103.379)
 6. Portuguese  (101.468)
 7. Korean  (78.875)
 8. Russian  (78.036)
 9. Japanese  (50.336)
 10. Danish  (22.813)
 11. Italian  (22.116)
 12. Dutch  (18.048)
 13. Finnish  (15.356)
 14. Norwegian  (12.186)
 15. Polish  (8.453)
 16. Ukrainian  (7.357)
 17. Romanian  (6.137)
 18. Turkish  (5.651)
 19. Hungarian  (5.298)
 20. Czech  (5.071)
 21. Indonesian  (2.498)
 22. Greek  (1.913)
 23. Hebrew  (1.233)
 24. Persian  (614)
 25. Arabic  (483)
 26. Bosnian  (232)
 27. Croatian  (141)
 28. Icelandic  (129)
 29. Lithuanian  (120)
 30. Slovak  (110)
 31. Welsh  (37)
 32. Serbo-Croatian  (19)
 33. Afrikaans  (18)
 34. Vietnamese  (1)
 35. Maori  (1)
 36. Thai  (1)
 37. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. S - Agriculture.  (926)
 2. Q - Science.  (897)
 3. H - Social sciences.  (667)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Yang, Fan
 3. Macdonald, David W.
 4. Simmons, Blake A
 5. Wang, Donghai

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...