skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21.606  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food Manufacturing

ISSN1056-5078

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Reproduction and Development

ISSN0916-8818

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brazilian archives of biology and technology

ISSN1516-8913

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Biomedicine and Biotechnology

ISSN1110-7243

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbial Cell Factories

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Pesticide Science

ISSN1348-589X

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

空間・社会・地理思想

ISSN1342-3282

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biotechnology Techniques

ISSN0951-208X

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biotechnology advances

ISSN0734-9750

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of biotechnology

ISSN0168-1656

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food quality and preference

ISSN0950-3293

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biocatalysis and Agricultural Biotechnology

ISSN1878-8181

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arcadia: Explorations in Environmental History

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

石河子科技

ISSN1008-0899

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

灌溉排水学报/#/灌溉排水學報

ISSN1672-3317

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual Review of Genetics

ISSN0066-4197

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Biology Online

ISSN1435-3237

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Plant Research

ISSN0918-9440

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biologia Plantarum

ISSN0006-3134

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

拖拉机与农用运输车/#/拖拉機與農用運輸車

ISSN1006-0006

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 21.606  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (129)
 2. 1989đến1996  (699)
 3. 1997đến2004  (2.515)
 4. 2005đến2013  (4.769)
 5. Sau 2013  (13.382)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (16.619)
 2. Japanese  (94)
 3. German  (87)
 4. Spanish  (66)
 5. Chinese  (63)
 6. Portuguese  (41)
 7. French  (22)
 8. Russian  (9)
 9. Italian  (9)
 10. Persian  (5)
 11. Korean  (4)
 12. Ukrainian  (2)
 13. Polish  (1)
 14. Romanian  (1)
 15. Afrikaans  (1)
 16. Thai  (1)
 17. Dutch  (1)
 18. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wingfield, Michael J
 2. Tabatabaei, Meisam
 3. Seo, Jin-Ho
 4. Kang, Dong-Hyun
 5. Aghbashlo, Mortaza

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...