skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 4.122.228  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Contemporary advertising
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary advertising

Arens William F.

Boston, Mass. : McGraw-Hill, c2006. - (659.1 ARE 2006) - ISBN0072964723 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 5 phiên bản
2
Essentials of contemporary advertising
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essentials of contemporary advertising

Arens William F.; Schaefer David H

Boston : McGraw-Hill Irwin, c2007 - (659.1 ARE 2007) - ISBN0073136662 (alk. paper);ISBN9780073136660

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Advertising and the market process : a modern economic view
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advertising and the market process : a modern economic view

Ekelund Robert B.; Saurman David Scott

San Francisco, Calif. : Pacific Research Institute for Public Policy, c1988 - (659.1 EKE 1988) - ISBN0936488204;ISBN0936488212 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
The end of advertising as we know it
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The end of advertising as we know it

Zyman Sergio.; Brott Armin A

Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, c2002. - (659.1 ZYM 2002) - ISBN0471225819

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Metaphors used in food and drink advertising slogans in English (with reference to Vietnamese): A study from cognitive perspective
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metaphors used in food and drink advertising slogans in English (with reference to Vietnamese): A study from cognitive perspective

Lê, Thị Kim Nhung; Trần, Thị Thu Hiền

Lê, T. K. N. (2017). Metaphors used in food and drink advertising slogans in English (with reference to Vietnamese): A study from cognitive perspective. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54572

Truy cập trực tuyến

6
TELEVISION AUDIENCE MEASUREMENT & APPLYING ON ADVERTISING ACTIVITY IN VIETNAM
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

TELEVISION AUDIENCE MEASUREMENT & APPLYING ON ADVERTISING ACTIVITY IN VIETNAM

Nguyen, Van Hung; Nguyen, Thi Hong Hanh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67912

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International handbook of Advertising

Dunn S.W.

N.Y. : Mc. Graw-hill book company, 1964 - (658.8 DUN 1964)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
And now a few words from me : advertising leading critic lays down the law, once and for all
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

And now a few words from me : advertising leading critic lays down the law, once and for all

Garfield Bob.

New York : McGraw-Hill, c2003. - (659.1 GAR 2003) - ISBN0071403167 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Instant promotions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Instant promotions

Sugars Bradley J.

New York : McGraw-Hill, c2006. - (659.1 SUG 2006) - ISBN0071466657 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Celebrity Endorsement as the Drivers of an Advertising Strategy: The Case of Toc Tien Endorsing OPPO
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Celebrity Endorsement as the Drivers of an Advertising Strategy: The Case of Toc Tien Endorsing OPPO

Pham, Bich Uyen; Nguyen, Van Phuong; Bui Doan, Danh Thao; Rohay Ni, Sity

2588-1108; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55559

Truy cập trực tuyến

12
Rhetoric In Advertising
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rhetoric In Advertising

Vu, Xuan Doan

2588-1116; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61379

Truy cập trực tuyến

13
Rhetoric in advertising
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rhetoric in advertising

Vu, Xuan Doan

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60408

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phớt lờ tất cả & Bơ đi mà sống : cùng 39 chìa khóa khác mở cánh cửa sáng tạo = Ignore everybody

MacLeod Hugh; Lê Khánh Toàn

H. : LĐXH, 2010 - (650.1 MAC 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Fables of abundance : a cultural history of advertising in America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fables of abundance : a cultural history of advertising in America

Lears T. J. Jackson

New York : BasicBooks , 1994 - (659.10973 LEA 1994) - ISBN0465090753

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moscow meets madisow avenue : The adventures of the first American adman in the USSR

Burandt Gary; Giges Nancy

New York : Harper collins , 1992 - (659.1 BUR 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Direct marketing rules of thumb : 1,000 practical and profitable ideas to help you improve response, save money, and increase efficiency in your direct program
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct marketing rules of thumb : 1,000 practical and profitable ideas to help you improve response, save money, and increase efficiency in your direct program

Bodian Nat G.

New York : McGraw-Hill, c1995. - (658.8 BOD 1995) - ISBN0070063400 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khuếch trương sản phẩm và quảng cáo

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2001 - (658.8 KHU 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Marketing on the Internet
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marketing on the Internet

Ellsworth Jill H.; Ellsworth Matthew V

New York : John Wiley & Sons, c1997 - (658.8 ELL 1997) - ISBN0471165042 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
S.U.R.E.-fire direct response marketing : generating business-to-business sales leads for bottom-line success
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

S.U.R.E.-fire direct response marketing : generating business-to-business sales leads for bottom-line success

Kern Russell.

New York : McGraw-Hall, c2001 - (658.8 KER 2001) - ISBN0658006223 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 4.122.228  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (301.654)
 2. 1957đến1971  (54.829)
 3. 1972đến1986  (250.595)
 4. 1987đến2002  (885.018)
 5. Sau 2002  (2.616.132)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.586.655)
 2. Chinese  (267.264)
 3. French  (207.173)
 4. German  (151.357)
 5. Korean  (92.676)
 6. Japanese  (71.810)
 7. Spanish  (30.916)
 8. Russian  (17.169)
 9. Portuguese  (11.536)
 10. Czech  (7.265)
 11. Italian  (6.261)
 12. Dutch  (3.435)
 13. Polish  (3.031)
 14. Finnish  (2.431)
 15. Danish  (2.297)
 16. Norwegian  (1.994)
 17. Ukrainian  (1.465)
 18. Turkish  (1.208)
 19. Romanian  (750)
 20. Hungarian  (465)
 21. Greek  (413)
 22. Hebrew  (160)
 23. Arabic  (101)
 24. Slovak  (56)
 25. Lithuanian  (31)
 26. Persian  (29)
 27. Serbo-Croatian  (15)
 28. Thai  (6)
 29. Icelandic  (3)
 30. Albanian  (3)
 31. Vietnamese  (2)
 32. Hindi  (2)
 33. Maori  (2)
 34. Macedonian  (2)
 35. Malay  (1)
 36. Gujarati  (1)
 37. Basque  (1)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Crain, Rance
 3. Bruell, Alexandra
 4. Parekh, Rupal
 5. Morrison, Maureen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...