skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 261.963  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Analysis of Access and Equity in Higher Education System in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of Access and Equity in Higher Education System in Vietnam

Vu, Hoang Linh; Nguyen, Thuy Anh

Vu, H. L., Nguyen, T. A. (2018). Analysis of Access and Equity in Higher Education System in Vietnam. VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, Vol. 34, No. 4 (2018) 64-79; 2588-1116; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63547; https://doi.org/10.25073/2588-1116/vnupam.4163

Truy cập trực tuyến

2
Pro LINQ Object Relational Mapping with C# 2008
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pro LINQ Object Relational Mapping with C# 2008

Mehta, Vijay P.

978-1-59059-965-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26029

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải quyết sự cố trong ACCESS

H. : Thống kê, 1999 - (005.3 GIA 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tự học các kỹ năng cơ bản Microsoft Office Access 2010 cho người mới sử dụng

Nguyễn Công Minh

Hồng Đức; 2009 - (005.54)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thủ thuật về hệ thống Internet

Nguyễn Trung Hiếu

Thanh Niên; 2010 - (004.6)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Access 2003

Stephen Moffat The Mouse Training Company

Bookboon; 2015 - (005)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Access 2010 Part IV

Stephen Moffat The Mouse Training Company

Bookboon; 2014 - (005)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Access 2010 Part II

Stephen Moffat The Mouse Training Company

Bookboon; 2014 - ('005)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Access 2010 Part I

Stephen Moffat The Mouse Training Company

Bookboon; 2014 - (005)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Access 2007 Part III

Stephen Moffat The Mouse Training Company

Bookboon; 2015 - (005)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Access 2010 Part III

Stephen Moffat The Mouse Training Company

Bookboon; 2014 - (005)

Truy cập trực tuyến

12
Unipolar Resistance Switching Characteristics in a Thick ZnO/Cu/ZnO Multilayer Structure
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unipolar Resistance Switching Characteristics in a Thick ZnO/Cu/ZnO Multilayer Structure

Le Tran; Tran Hoang Cao Son; Le Van Hieu

ISIKNOWLEDGE; 0374-4884; 1976-8524; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27292; http://link.springer.com/article/10.3938/jkps.60.1087

Truy cập trực tuyến

13
Competition with asymmetric regulation of mobile termination charges
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competition with asymmetric regulation of mobile termination charges

Baranes, Edmond; Vuong Cuong Hung

ISIKNOWLEDGE; 0922-680X; 1573-0468; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26398; http://link.springer.com/article/10.1007/s11149-011-9171-2

Truy cập trực tuyến

14
Channel capacity of multi user TR-MIMO-UWB communications system
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Channel capacity of multi user TR-MIMO-UWB communications system

Tran, Ha Vu; Nguyen, Thanh Hieu; Ho, Duc Tam Linh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26892

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý dữ liệu trong Access

Hồ Tấn Mẫn; Lê Hoàng Lân

H. : Thống kê, 2002 - (005.3 HO-M 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các thuật ngữ

Lữ Đức Hào Biên soạn

H. : Thanh niên, 2004 - (005.3 CAC 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Access 2002 : a professional approach, core & expert
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Access 2002 : a professional approach, core & expert

Stewart Kathleen

NY. : McGraw-Hill, 2002 - (005.75 STE 2002) - ISBN007827401X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Punishing the Criminal Corpse 1700 1840 Aggravated Forms of the Death Penalty in England

King Peter

Springer; 2017 - (364.66094209033)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Access 2003 Macros

Stephen Moffat The Mouse Training Company

Bookboon; 2015 - (005)

Truy cập trực tuyến

20
Microsoft Access 2002
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microsoft Access 2002

Hutchinson Sarah E.; Coulthard Glen J

Boston : McGraw-Hill/Irwin, c2002. - (005.75 HUT 2002) - ISBN0072471034 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 261.963  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (86)
 2. 1959đến1973  (298)
 3. 1974đến1988  (4.389)
 4. 1989đến2004  (32.324)
 5. Sau 2004  (222.902)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (236.025)
 2. Spanish  (2.494)
 3. Portuguese  (2.111)
 4. French  (1.838)
 5. German  (1.548)
 6. Japanese  (535)
 7. Chinese  (494)
 8. Italian  (442)
 9. Dutch  (339)
 10. Czech  (294)
 11. Norwegian  (280)
 12. Polish  (255)
 13. Greek  (240)
 14. Danish  (228)
 15. Finnish  (197)
 16. Russian  (195)
 17. Romanian  (183)
 18. Hungarian  (180)
 19. Slovak  (176)
 20. Lithuanian  (168)
 21. Korean  (162)
 22. Undetermined  (65)
 23. Turkish  (58)
 24. Persian  (36)
 25. Icelandic  (22)
 26. Vietnamese  (12)
 27. Arabic  (11)
 28. Serbo-Croatian  (8)
 29. Macedonian  (7)
 30. Ukrainian  (5)
 31. Thai  (2)
 32. Basque  (2)
 33. Albanian  (1)
 34. Hebrew  (1)
 35. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...