skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 7.174.603  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Tuyên truyền, quảng bá du lịch địa phương trên báo chí Hà Giang
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tuyên truyền, quảng bá du lịch địa phương trên báo chí Hà Giang

Nguyễn, Tiến Lâm; Trần, Bá Dung; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguyễn, T. L. (2019). Tuyên truyền, quảng bá du lịch địa phương trên báo chí Hà Giang.; A; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69485; A

Truy cập trực tuyến

2
Đặc điểm mô hình đế chế Ottoman (1453-1703)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đặc điểm mô hình đế chế Ottoman (1453-1703)

Doãn, Tùng Anh; Đặng, Xuân Kháng; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Doãn, T. A. (2019). Đặc điểm mô hình đế chế Ottoman (1453-1703). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60220311; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69486; DO-A

Truy cập trực tuyến

3
Sử dụng kĩ thuật đánh giá quá trình trong dạy học Chương “ Động học chất điểm”, Vật lí 10 nhằm nâng cao hứng thú học tập của học sinh
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sử dụng kĩ thuật đánh giá quá trình trong dạy học Chương “ Động học chất điểm”, Vật lí 10 nhằm nâng cao hứng thú học tập của học sinh

Phí, Thị Phương Thúy; Lê, Thái Hưng; ĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dục

Phí, T. P. T. (2020). Sử dụng kĩ thuật đánh giá quá trình trong dạy học Chương “ Động học chất điểm”, Vật lí 10 nhằm nâng cao hứng thú học tập của học sinh. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 8.14.01.11; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/86674; 05050003739

Truy cập trực tuyến

4
Tổ chức dạy học dự án chủ đề Toán thống kê cho học sinh bậc Trung học cơ sở
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổ chức dạy học dự án chủ đề Toán thống kê cho học sinh bậc Trung học cơ sở

Đặng, Thị Minh Tâm; Lưu, Bá Thắng; ĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dục

Đặng, T. M. T. (2019). Tổ chức dạy học dự án chủ đề Toán thống kê cho học sinh bậc Trung học cơ sở. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 814.01.11; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88821; 05050003853

Truy cập trực tuyến

5
Quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh

Trần, Thị Tâm An; Nguyễn, Đức Đăng; ĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dục

Trần, T. T. A. (2019). Quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88814; 05050003852; Thí điểm

Truy cập trực tuyến

6
Đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học trong mô hình VNEN: Nghiên cứu tại tỉnh Nghệ An
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học trong mô hình VNEN: Nghiên cứu tại tỉnh Nghệ An

Phạm, Quang Minh; Tăng, Thị Thùy; ĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dục

Phạm, Q. M. (2020). Đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học trong mô hình VNEN: Nghiên cứu tại tỉnh Nghệ An. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 8140115; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88774; 05050003841

Truy cập trực tuyến

7
Vận dụng lý thuyết giáo dục toán thực tiễn (realistic mathematics education) trong dạy học Hình học 7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vận dụng lý thuyết giáo dục toán thực tiễn (realistic mathematics education) trong dạy học Hình học 7

Trần, Quỳnh Nga; Nguyễn, Tiến Trung; ĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dục

Trần, Q. N. (2020). Vận dụng lý thuyết giáo dục toán thực tiễn (realistic mathematics education) trong dạy học Hình học 7. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 8.14.01.11; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88790; 05050003847

Truy cập trực tuyến

8
Quản lý hoạt động huy động và sử dụng nguồn tài trợ tại Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội theo hướng Xã hội hóa Giáo dục
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý hoạt động huy động và sử dụng nguồn tài trợ tại Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội theo hướng Xã hội hóa Giáo dục

Nguyễn, Thị Hà; Đỗ, Thị Thu Hằng; ĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dục

Nguyễn, T. H. (2020). Quản lý hoạt động huy động và sử dụng nguồn tài trợ tại Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội theo hướng Xã hội hóa Giáo dục. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 8 140 114; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88788; 05050003846

Truy cập trực tuyến

9
Đánh giá hoạt động hỗ trợ sinh viên thích ứng thị trường lao động tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá hoạt động hỗ trợ sinh viên thích ứng thị trường lao động tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Vũ, Hải Phương; Mai, Thị Quỳnh Lan; ĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dục

Vũ, H. P. (2020). Đánh giá hoạt động hỗ trợ sinh viên thích ứng thị trường lao động tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 8140115; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88773; 05050003840

Truy cập trực tuyến

10
Cấu trúc năng lực đánh giá giáo dục của giáo viên tiểu học
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cấu trúc năng lực đánh giá giáo dục của giáo viên tiểu học

Đỗ, Thị Hướng; Nguyễn, Công Khanh; Lê, Thị Thu Hiền; ĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dục

Đỗ, T. H. (2020). Cấu trúc năng lực đánh giá giáo dục của giáo viên tiểu học. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; Đo lường đánh giá trong giáo dục; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88797; 05050003850

Truy cập trực tuyến

11
Quản lý hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nguyễn, Thị Lan Anh; Trần, Văn Tính; ĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dục

Nguyễn, T. L. A. (2020). Quản lý hoạt động tự học của sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội . Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 814 01 14; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88776; 05050003843

Truy cập trực tuyến

12
Quản lý dạy học môn tiếng Anh ở trường trung học phổ thông Hàn Thuyên - thành phố Bắc Ninh theo hướng phát triển năng lực giao tiếp
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý dạy học môn tiếng Anh ở trường trung học phổ thông Hàn Thuyên - thành phố Bắc Ninh theo hướng phát triển năng lực giao tiếp

Đoàn, Thị Thu Hà; Nguyễn, Xuân Thức; ĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dục

Đoàn, T. T. H. (2019). Quản lý dạy học môn tiếng Anh ở trường trung học phổ thông Hàn Thuyên - thành phố Bắc Ninh theo hướng phát triển năng lực giao tiếp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; Thí điểm; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88898; 05050003864

Truy cập trực tuyến

13
Vấn đề hạt nhân của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên giai đoạn 2012 - 2017
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vấn đề hạt nhân của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên giai đoạn 2012 - 2017

Lê, Hiệp Lâm; Nguyễn, Thị Thu Hường; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Lê, H. L. (2019). Vấn đề hạt nhân của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên giai đoạn 2012 - 2017. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60 31 02 06; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88339; LE-L

Truy cập trực tuyến

14
Nghiên cứu sản phẩm ẩm thực biển phục vụ khách du lịch tại Nha Trang, Khánh Hòa
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu sản phẩm ẩm thực biển phục vụ khách du lịch tại Nha Trang, Khánh Hòa

Võ, Minh Hồng; a; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

a; a; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89203; a

Truy cập trực tuyến

15
Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm củng cố kiến thức chương Chất khí cho học sinh lớp 10 cơ bản trung học phổ thông
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm củng cố kiến thức chương Chất khí cho học sinh lớp 10 cơ bản trung học phổ thông

Trịnh, Viết Hào; Nguyễn, Huy Sinh; ĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dục

Trịnh, V. H. (2020). Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm củng cố kiến thức chương Chất khí cho học sinh lớp 10 cơ bản trung học phổ thông. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 8140111; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88777; 05050003844

Truy cập trực tuyến

16
Ảnh hưởng của yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp giáo viên đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Toán của giáo viên trung học cơ sở” (nghiên cứu trường hợp tại địa bàn thành phố Hà Nội)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ảnh hưởng của yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp giáo viên đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Toán của giáo viên trung học cơ sở” (nghiên cứu trường hợp tại địa bàn thành phố Hà Nội)

Vũ, Minh Phương; Tạ, Thị Thu Hiền; ĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dục

Vũ, M. P. (2020). Ảnh hưởng của yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp giáo viên đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Toán của giáo viên trung học cơ sở” (nghiên cứu trường hợp tại địa bàn thành phố Hà Nội). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 8140115; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88772; 05050003839

Truy cập trực tuyến

17
Đánh giá sự hài lòng của nhân viên lễ tân các khách sạn 4 sao ở Nha Trang. Nghiên cứu trường hợp khách sạn Alana Nha Trang Beach và khách sạn The Light Nha Trang
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá sự hài lòng của nhân viên lễ tân các khách sạn 4 sao ở Nha Trang. Nghiên cứu trường hợp khách sạn Alana Nha Trang Beach và khách sạn The Light Nha Trang

Võ, Hoàng Như Như; A; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

A; 8810101; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88588; 01050004478

Truy cập trực tuyến

18
Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Đỗ, Thị Tài Thu; Trần, Văn Tuấn; Nguyễn, Cao Huần; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

01050004485; Đỗ, T. T. T. (2019). Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 9850101.01; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88624; ĐO-T

Truy cập trực tuyến

19
Quản trị hoạt động phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên tiểu học tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh theo chuẩn nghề nghiệp
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản trị hoạt động phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên tiểu học tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh theo chuẩn nghề nghiệp

Nguyễn, Thu Bình; Phạm, Văn Thuần; ĐHQGHN - Trường Đại học Giáo dục

Nguyễn, T. B. (2020). Quản trị hoạt động phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên tiểu học tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh theo chuẩn nghề nghiệp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; Thí điểm; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88775; 05050003842

Truy cập trực tuyến

20
Khảo sát cách chuyển dịch câu tồn tại của tiếng Hán trong tác phẩm "Tam Quốc diễn nghĩa" sang tiếng Việt
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khảo sát cách chuyển dịch câu tồn tại của tiếng Hán trong tác phẩm "Tam Quốc diễn nghĩa" sang tiếng Việt

Lưu, Lệ; Đỗ, Hồng Dương; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Lưu, L. (2019). Khảo sát cách chuyển dịch câu tồn tại của tiếng Hán trong tác phẩm "Tam Quốc diễn nghĩa" sang tiếng Việt. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60 22 02 40; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/86734; LU-L

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 7.174.603  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (169.347)
 2. 1956đến1971  (195.317)
 3. 1972đến1987  (964.559)
 4. 1988đến2004  (2.004.454)
 5. Sau 2004  (3.765.972)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Medicine  (6.076.779)
 2. Chemistry  (6.071.038)
 3. Physics  (1.248.887)
 4. Humans  (103.710)
 5. Animals  (88.832)
 6. Engineering  (70.754)
 7. Biology  (63.969)
 8. Female  (56.474)
 9. Male  (50.796)
 10. Public Health  (18.538)
 11. Sciences (General)  (16.273)
 12. Vitamin A  (11.654)
 13. Bisphenol A  (11.646)
 14. Immunoglobulin A  (8.991)
 15. Children  (6.066)
 16. Hepatitis A  (5.431)
 17. Vitamin A Deficiency  (2.568)
 18. Hepatitis A Virus  (1.853)
 19. English language  (1.230)
 20. Đông Nam Á  (253)
 21. Châu Á  (217)
 22. Total Synthesis  (153)
 23. Châu Á học  (143)
 24. Đông Á  (101)
 25. Việt Nam  (101)
 26. Quan hệ quốc tế  (93)
 27. a  (88)
 28. Nhật bản  (76)
 29. ASEAN  (54)
 30. Kinh tế  (54)
 31. Văn hóa dân gian  (51)
 32. Lịch sử  (50)
 33. Chính trị  (44)
 34. Trung quốc  (43)
 35. Mỹ  (39)
 36. Chính sách kinh tế  (28)
 37. Thái Bình Dương  (27)
 38. Phát triển kinh tế  (26)
 39. Tiếng Anh  (25)
 40. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5.965.660)
 2. French  (991.776)
 3. German  (891.452)
 4. Chinese  (810.324)
 5. Japanese  (235.579)
 6. Korean  (166.710)
 7. Spanish  (133.602)
 8. Portuguese  (76.685)
 9. Russian  (76.248)
 10. Italian  (40.016)
 11. Danish  (28.288)
 12. Finnish  (21.120)
 13. Norwegian  (19.907)
 14. Dutch  (19.334)
 15. Polish  (11.518)
 16. Czech  (10.858)
 17. Romanian  (5.382)
 18. Hungarian  (4.207)
 19. Turkish  (3.723)
 20. Ukrainian  (3.161)
 21. Icelandic  (1.967)
 22. Greek  (1.874)
 23. Hebrew  (1.129)
 24. Vietnamese  (903)
 25. Arabic  (702)
 26. Undetermined  (518)
 27. Slovak  (409)
 28. Persian  (305)
 29. Lithuanian  (69)
 30. Malay  (30)
 31. Maori  (26)
 32. Serbo-Croatian  (22)
 33. Basque  (10)
 34. Armenian  (7)
 35. Thai  (7)
 36. Tagalog  (6)
 37. Rundi  (2)
 38. Albanian  (1)
 39. Malayalam  (1)
 40. Macedonian  (1)
 41. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Wei
 2. Li, Yan
 3. Zhang, Yu
 4. Wang, Yu
 5. Wang, Yong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...