skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 1.024  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research on the Controlling Framework of Contracting Risk in PPP Projects:Based on the Promotion and Maintenance of Trust
PPP项目缔约风险控制框架研究——基于信任提升与维持的视角

杜亚灵

武汉理工大学学报:社会科学版 (Journal of Wuhan University of Technology(Social Science Edition)), 2013, 26(6), pp.880-886 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1671-6477

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Research of China's Rural Land System and Reform --Based on the Development of Modern Agriculture
基于现代农业的中国农村土地制度改革研究

柳建平

改革与战略 (Reformation & Strategy), 2014, Issue 12, pp.72-77

ISSN: 1002-736X

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research on the Influence of Initial Trust to Project Management Performance: The Intermediary Role of Contractual Flexibility and Rigidity
初始信任对工程项目管理绩效的影响研究:合同柔性、合同刚性的中介作用

杜亚灵 尹贻林 柯洪

预测 (Forecasting), 2014, 33(5), pp.23-29

ISSN: 1003-5192

Toàn văn không sẵn có

4
显微超声技术识别与治疗变异根管2例
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

显微超声技术识别与治疗变异根管2例

; 罗季维 ; 李喆

牙体牙髓牙周病学杂志 - Chinese Journal of Conservative Dentistry, 2015, Vol.25(07), pp.452-452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1005-2593

Toàn văn không sẵn có

5
舰船控制机柜电磁兼容设计 - EMC of Ship's Control Cabinet
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

舰船控制机柜电磁兼容设计 - EMC of Ship's Control Cabinet

; YAN Peng

舰船电子工程 - Ship Electronic Engineering, 2013, Vol.33(02), pp.150-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-9730

Truy cập trực tuyến

6
发展现代煤化工产业提升我国能源安全
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

发展现代煤化工产业提升我国能源安全

李凯 ;

中国能源 - Energy of China, 2014, Vol.36(01), pp.14-17

ISSN: 1003-2355

Truy cập trực tuyến

7
地理野外资料收集中数码摄影技术的应用
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

地理野外资料收集中数码摄影技术的应用

梁永慈 ;

中学地理教学参考 - Teaching Reference of Middle School Geography, 2014, Issue 2X, pp.30-31

ISSN: 1002-2163

Toàn văn không sẵn có

8
手术与非手术治疗胆源性胰腺炎临床对比分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

手术与非手术治疗胆源性胰腺炎临床对比分析

中国现代药物应用, 2016, Vol.10(10), pp.161-162

ISSN: 1673-9523

Toàn văn không sẵn có

9
城市立体交通垂直绿化应用设计研究——以长春市“两横三纵”快速路为例
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

城市立体交通垂直绿化应用设计研究——以长春市“两横三纵”快速路为例

艺术评论 - Arts Criticism, 2016, Issue 11, pp.169-171

ISSN: 1672-6243

Toàn văn không sẵn có

10
浅谈甘肃天祝县浅山区防洪综合治理
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅谈甘肃天祝县浅山区防洪综合治理

中国水利 - China Water Resources, 2016, Issue 09, pp.42-42

ISSN: 1000-1123

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

我国地方政府行政执行力:一个被忽视但却极端重要的行政研究视角

兰州学刊, 2006, Issue 3, pp.109-111

ISSN: 1005-3492

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Exploring of The Generation Reason of Russian Oligarch groups and Governing It in Times of Transition
社会转型时期俄罗斯寡头产生的原因及对其治理探析

学术探索 (Academic Research), 2004, Issue 5, pp.91-95

ISSN: 1006-723X

Toàn văn không sẵn có

13
PPP项目缔约风险控制框架研究——基于信任提升与维持的视角 - Research on the Controlling Framework of Contracting Risk in PPP Projects:Based on the Promotion and Maintenance of Trust
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PPP项目缔约风险控制框架研究——基于信任提升与维持的视角 - Research on the Controlling Framework of Contracting Risk in PPP Projects:Based on the Promotion and Maintenance of Trust

杜亚灵 ; ; DU Ya-ling, YAN Peng

武汉理工大学学报:社会科学版 - Journal of Wuhan University of Technology(Social Science Edition), 2013, Vol.26(06), pp.880-886 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1671-6477

Truy cập trực tuyến

14
河口村水库面板堆石坝止水设置及单价分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

河口村水库面板堆石坝止水设置及单价分析

袁国芹 ; ; 王晖

人民黄河 - Yellow River, 2011, Vol.33(4), pp.114-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-1379

Toàn văn không sẵn có

15
&#20855;&#26377;&#32806;&#21512;&#34917;&#20607;&#21151;&#33021;&#30340;&#22823;&#34892;&#31243;&#20108;&#32500;&#26580;&#24615;&#24179;&#21488;<br>Flexure-based XY micro-positioning stage with large stroke and coupling compensation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

具有耦合补偿功能的大行程二维柔性平台
Flexure-based XY micro-positioning stage with large stroke and coupling compensation

Yan Peng, ; Zhang Li-Long, 张立龙 ; Liu Peng-Bo, 刘

Optics and Precision Engineering, 2016, Vol.24(4), pp.804-811 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-924X ; DOI: http://dx.doi.org/10.3788/OPE.20162404.0804

Toàn văn không sẵn có

16
&#32435;&#27931;&#37230;&#27835;&#30103;&#37325;&#30151;&#33041;&#26775;&#27515;&#26127;&#36855;40&#20363;&#20020;&#24202;&#35266;&#23519;
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

纳洛酮治疗重症脑梗死昏迷40例临床观察

; 姜玲

中国实用神经疾病杂志 - Chinese Journal of Practical Neruous Diseases, 2011, Vol.14(4), pp.79-81

ISSN: 1673-5110

Toàn văn không sẵn có

17
&#32769;&#24180;&#20154;&#39048;&#26894;&#25439;&#20260;&#21457;&#30149;&#29305;&#28857;&#21450;&#27835;&#30103;
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

老年人颈椎损伤发病特点及治疗

杜霞 ;

中国老年学杂志 - Chinese Journal of Gerontology, 2015, Issue 02, pp.389-390

ISSN: 1005-9202

Toàn văn không sẵn có

18
&#12298;&#20013;&#21326;&#20256;&#26579;&#30149;&#26434;&#24535;&#12299;2016&#24180;&#32534;&#22996;&#20250;&#26280;&#8220;&#21457;&#28909;&#26597;&#22240;&#19987;&#39064;&#30740;&#35752;&#20250;&#8221;&#12289;&#8220;&#24067;&#40065;&#33740;&#30149;&#21644;&#20869;&#33039;&#21033;&#20160;&#26364;&#30149;&#19987;&#23478;&#24847;&#35265;&#35752;&#35770;&#20250;&#8221;&#20250;&#35758;&#32426;&#35201;
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

《中华传染病杂志》2016年编委会暨“发热查因专题研讨会”、“布鲁菌病和内脏利什曼病专家意见讨论会”会议纪要

中华传染病杂志 - Chinese Journal of Infectious Diseases, 2016, Vol.34(09), pp.576-576

ISSN: 1000-6680

Toàn văn không sẵn có

19
&#22522;&#20110;&#33829;&#38144;&#32452;&#21512;&#29702;&#24565;&#30340;&#32508;&#21512;&#26723;&#26696;&#39302;&#33829;&#38144;&#31574;&#30053;&#25506;&#26512; - The Analysis of Comprehensive Archives&#65287; Marketing Strategy Based on Marketing Mix Idea
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于营销组合理念的综合档案馆营销策略探析 - The Analysis of Comprehensive Archives' Marketing Strategy Based on Marketing Mix Idea

; Yan Peng

兰台世界 - Lantai World, 2016, Issue 18, pp.23-25

ISSN: 1006-7744

Toàn văn không sẵn có

20
&#21547;&#34920;&#38754;&#35010;&#32441;&#30340;K&#24418;&#31649;&#32467;&#26500;&#24212;&#21147;&#24378;&#24230;&#22240;&#23376;&#20998;&#24067;&#30740;&#31350; - Research on the distribution of stress intensity factor of K-joint structure with surface cracks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

含表面裂纹的K形管结构应力强度因子分布研究 - Research on the distribution of stress intensity factor of K-joint structure with surface cracks

王欣 ; ; ; 宇 ; ; ; 杜剑威

起重运输机械 - Hoisting and Conveying Machinery, 2017, Issue 11, pp.128-133

ISSN: 1001-0785

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.024  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (147)
 2. Toàn văn trực tuyến (181)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (16)
 2. 1998đến2002  (35)
 3. 2003đến2007  (149)
 4. 2008đến2013  (399)
 5. Sau 2013  (425)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. 闫鹏  (776)
 2. 闫鹏勋  (69)
 3. 郭海福  (63)
 4. 陈志胜  (39)
 5. YAN Peng  (35)
 6. 魏智强  (31)
 7. 吴燕妮  (30)
 8. 姜玲  (28)
 9. 徐景野  (22)
 10. 闫鹏涛  (22)
 11. 李光仲  (21)
 12. 闫鹏展  (20)
 13. 王继勋  (18)
 14. 郝俊光  (18)
 15. 陈华磊  (16)
 16. 马凯  (16)
 17. 董平栓  (16)
 18. 冯旺军  (14)
 19. 王绍欣  (13)
 20. 乔宏霞  (10)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (105)
 2. English  (10)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 闫鹏
 2. 闫鹏勋
 3. 郭海福
 4. 陈志胜
 5. YAN Peng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...