skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 39.752  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高校体育教师综合素质的调查与分析

耿亮

教育与职业 (Education and Vocation), 2011, Issue 26, pp.77-78

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

《投资经济学》教学与学生综合素质培养

鲁钊阳

教育评论, 2013, Issue 3, pp.102-104

ISSN: 1004-1109

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对高职学生综合素质培养的几点认识

鲁亚平 胡平

高校理论战线 (Theoretical Front In Higher Education), 2012, Issue 10, pp.45-47

ISSN: 1002-4409

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

试论马克思主义理论学科研究生综合素质的提升

穆艳杰

黑龙江高教研究 (Heilongjiang Researches on Higher Education), 2013, 31(7), pp.142-144

ISSN: 1003-2614

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论农民工综合素质的提升与对策

刘鹏举 马腾

农业经济 (Agricultural Economy), 2013, Issue 6, pp.76-77

ISSN: 1001-6139

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

英语素质:科技期刊编辑的核心竞争力

赵丹

编辑之友, 2012, Issue 7, pp.92-94

ISSN: 1003-6687

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

大学生综合素质培养模式研究与改革实践

魏萍

江苏高教 (Jiangsu Higher Education), 2011, Issue 2, pp.135-136

ISSN: 1003-8418

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

研究生综合素质评价体系构建探析

陈华森

教育与职业 (Education and Vocation), 2014, Issue 18, pp.171-172

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论当代大学生的素质

朱江 王丽娟

东北师大学报:哲学社会科学版 (Journal of Northeast Normal University(Social Science)), 2012, Issue 6, pp.280-282

ISSN: 1001-6201

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅谈大学计算机教学中学生综合素质的培养与提高

聂韶华

教育与职业 (Education and Vocation), 2013, Issue 20, pp.176-177

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

11
深化药物化学教学改革 提高学生综合素质
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

深化药物化学教学改革 提高学生综合素质

梁晓霞 ; 吕程 ; 张伟

中国医药导报 - China Medical Herald, 2011, Vol.8(2), pp.114-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1673-7210

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

试论会计电算化专业学生综合素质体系的构建

吴平萍

教育与职业 (Education and Vocation), 2015, Issue 5, pp.140-141

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职院校学生综合素质测评运作模式研究

曹科岩 陈国梁

教育与职业 (Education and Vocation), 2012, Issue 12, pp.52-54

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

完善高职学生综合素质评价体系的思考

张建华

教育与职业 (Education and Vocation), 2011, Issue 36, pp.181-182

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

试谈公共图书馆馆员职业道德的培养

戚桂萍

图书馆理论与实践 (Library Theory and Practice), 2012, Issue 12, pp.124-125

ISSN: 1005-8214

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高校团组织进行大学生综合素质教育的路径

章莹

江苏高教 (Jiangsu Higher Education), 2013, Issue 2, pp.91-92

ISSN: 1003-8418

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职院校学生综合素质测评的调查分析及模式建构

张稷锋 陈国梁

教育与职业 (Education and Vocation), 2013, Issue 26, pp.179-180

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

独立学院应用型人才综合素质拓展体系研究

刘林箭 张毅

教育与职业 (Education and Vocation), 2013, Issue 9, pp.53-54

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论高职学生综合素质教育的缺失与公共基础课程的作为

刘忠洋 刘晟蓝

湖南社会科学 (Hunan Social Sciences), 2014, Issue 2, pp.229-232

ISSN: 1009-5675

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职学生综合素质评价体系的构建

杨军

教育与职业 (Education and Vocation), 2014, Issue 29, pp.175-176

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 39.752  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (898)
 2. Toàn văn trực tuyến (4.541)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (24)
 2. 1991đến1996  (534)
 3. 1997đến2002  (3.781)
 4. 2003đến2009  (12.704)
 5. Sau 2009  (22.709)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. 张静  (27)
 2.   (25)
 3. 刘洋  (20)
 4. 鲁娟  (17)
 5. 王健  (15)
 6. 罗祖兵  (11)
 7. 靳玉乐  (10)
 8. 刘志军  (9)
 9. 柳夕浪  (8)
 10. 樊亚峤  (7)
 11. 周琳  (7)
 12. 汪晓东  (5)
 13. 邢利红  (5)
 14. 周先进  (4)
 15. 何凌霄  (3)
 16. 李卡  (3)
 17. 黄明君  (3)
 18. 黄岑  (2)
 19. 张俊祥  (1)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (2.374)
 2. English  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 张静
 2. 刘洋
 3. 鲁娟
 4. 王健

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...