skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 201  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

创业型大学教师转型的三个着力点

付八军 毛慧芳

黑龙江高研究 (Heilongjiang Researches on Higher Education), 2013, 31(6), pp.12-14

ISSN: 1003-2614

Toàn văn không sẵn có

2
从歌唱演员到声乐教师的转型之分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

从歌唱演员到声乐教师的转型之分析

吴静寅

音乐创作 - music work, 2015, Issue 08, pp.192-194

ISSN: 0513-2436

Toàn văn không sẵn có

3
略论高职院校教师的转型发展
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

略论高职院校教师的转型发展

祁艳清

中国成人育 - China Adult Education, 2015, Issue 02, pp.94-96

ISSN: 1004-6577

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

科学发展观视域下的高职教育发展理念、主体与制度

徐汉文 张云河

育与职业 (Education and Vocation), 2011, Issue 8, pp.16-18

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论“双师型”高职英语教师的培养

查爱萍 赵彦荣

育与职业 (Education and Vocation), 2011, Issue 11, pp.78-79

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

6
高等职业院校教师转型问题分析及对策研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高等职业院校教师转型问题分析及对策研究

沈苏林

论坛 - Vocational & Technical Education Forum, 2011, Issue 28, pp.70-74

ISSN: 1001-7518

Toàn văn không sẵn có

7
初中生物教学的几点体会
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

初中生物教学的几点体会

李云汉

中学生物学(下半月), 2013, Issue 08, pp.43-44

ISSN: 1005-2259

Toàn văn không sẵn có

8
创业型大学教师转型的三个着力点
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

创业型大学教师转型的三个着力点

付八军 ; 毛慧芳

黑龙江高研究 - Heilongjiang Researches on Higher Education, 2013, Vol.31(06), pp.12-14

ISSN: 1003-2614

Truy cập trực tuyến

9
正义的课堂与教师的转望——基于罗尔斯的正义原则 - Study on The Justice Class and Teachers Transformation: based on the principles of justice from John Rawls
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

正义的课堂与教师的转望——基于罗尔斯的正义原则 - Study on The Justice Class and Teachers Transformation: based on the principles of justice from John Rawls

宗锦莲 ; Zong Jinlian

育发展研究 - Exploring Education Development, 2013, Issue 15, pp.101-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1008-3855

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高校教师转型的内涵及其动力机制析论

丁志同

理论导刊 (Journal of Socialist Theory Guide), 2014, Issue 9, pp.92-95

ISSN: 1002-7408

Toàn văn không sẵn có

11
创业型大学教师转型行为及引导策略研究 - Study on the Behavior of Teachers' Transformation in Entrepreneurial Universities and the Guiding Strategies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

创业型大学教师转型行为及引导策略研究 - Study on the Behavior of Teachers' Transformation in Entrepreneurial Universities and the Guiding Strategies

童夏雨 ; Tong Xiayu

育研究 - Educational Research, 2017, Vol.38(10), pp.114-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-5731

Truy cập trực tuyến

12
论大学转型与教师转型 - On the University Transformation and Teacher Transformation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论大学转型与教师转型 - On the University Transformation and Teacher Transformation

付八军 ; Fu Bajun

育研究 - Educational Research, 2017, Vol.38(04), pp.43-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-5731

Truy cập trực tuyến

13
地方新建本科院校大学英语教师的转型发展研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

地方新建本科院校大学英语教师的转型发展研究

吴淑严

中国成人育 - China Adult Education, 2015, Issue 19, pp.100-102

ISSN: 1004-6577

Toàn văn không sẵn có

14
汉语言专业教师向对外汉语教师转型探析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

汉语言专业教师向对外汉语教师转型探析

许舒宁

继续育研究 - Continue Education Research, 2017, Issue 11, pp.70-71

ISSN: 1009-4156

Toàn văn không sẵn có

15
科学发展观视域下的高职教育发展理念、主体与制度
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

科学发展观视域下的高职教育发展理念、主体与制度

徐汉文 ; 张云河

育与职业 - Education and Vocation, 2011, Issue 8, pp.16-18

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

16
论“双师型”高职英语教师的培养
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论“双师型”高职英语教师的培养

查爱萍 ; 赵彦荣

育与职业 - Education and Vocation, 2011, Issue 11, pp.78-79

ISSN: 1004-3985

Truy cập trực tuyến

17
混合教育趋势下的未来教师——慕课时代的教师分流、转型与教师教育思考
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

混合教育趋势下的未来教师——慕课时代的教师分流、转型与教师教育思考

卓进 ; 蔡春

探索, 2015, Issue 04, pp.105-110

ISSN: 1673-9760

Toàn văn không sẵn có

18
高职公共英语青年教师向ESP教学转型的初步探讨
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职公共英语青年教师向ESP教学转型的初步探讨

冯健高

黑龙江畜牧兽医:下半月, 2015, Issue 08, pp.183-185

ISSN: 1004-7034

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

华中师范大学校长杨宗凯:华中师大教育变革行动下的教师转型

潘超

中国远程育 (Distance Education in China), 2013, Issue 20, pp.22-25

ISSN: 1009-458X

Toàn văn không sẵn có

20
高校教师转型的内涵及其动力机制析论
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高校教师转型的内涵及其动力机制析论

丁志同

理论导刊 - Journal of Socialist Theory Guide, 2014, Issue 09, pp.92-95

ISSN: 1002-7408

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 201  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (4)
 2. 2003đến2006  (12)
 3. 2007đến2009  (23)
 4. 2010đến2013  (47)
 5. Sau 2013  (115)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 付八军
 2. Fu Bajun
 3. 刘利梅
 4. 郑挺谊
 5. 党军

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...