skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 207.998  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

写字教学改革的若干问题

李晓琳 唐名刚

育评论, 2014, Issue 3, pp.120-122

ISSN: 1004-1109

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

大学物理教学改革的策略

包秀丽 刘国华

育评论, 2013, Issue 3, pp.117-119

ISSN: 1004-1109

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论中国高等教育国际化及其着力点

季舒鸿 张立新

育与职业 (Education and Vocation), 2012, Issue 6, pp.9-11

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代高等医学教育中教学改革的实践探索

潘兴寿 黄照河 蓝景生

育与职业 (Education and Vocation), 2011, Issue 23, pp.115-116

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职“经济法”课程“2—3—4”教学改革研究

伍小美

育与职业 (Education and Vocation), 2014, Issue 17, pp.137-138

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“数控技术"课程教学改革的探讨与实践

韩振宇 畜宏亚 付云忠 王永章

中国大 (China University Teaching), 2012, Issue 7, pp.41-42

ISSN: 1005-0450

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

美国高校研究生教学中的“教”与“学”——以美国马萨诸塞大学阿默斯特分校教育学院为例

高芬

位与研究生育 (Academic Degrees & Graduate Education), 2011, Issue 3, pp.73-77

ISSN: 1001-960X

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

物流管理专业导向下的高职运筹学课程教学改革初探

刘明忠

育与职业 (Education and Vocation), 2014, Issue 15, pp.133-134

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于工作过程系统化的“人力资源管理”教学改革探索

刘发生 张敏

育与职业 (Education and Vocation), 2011, Issue 8, pp.154-155

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

国外MOOC评估报告对我国高校教学改革的启示

王海荣 王美静

中国远程育 (Distance Education in China), 2014, Issue 5, pp.37-41

ISSN: 1009-458X

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高校逻辑学教学改革刍议

夏世英

育评论, 2014, Issue 7, pp.114-116

ISSN: 1004-1109

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

室内设计专业中的实践教学探究

刘媛

内蒙古师范大报:育科版 (Journal of Inner Mongolia Normal University(Education Science)), 2014, Issue 11, pp.160-162

ISSN: 1671-0916

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对高等数学教学改革的思考

谢俊来 邹广玉

育与职业 (Education and Vocation), 2011, Issue 2, pp.128-129

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

从独白到对话:“思想道德修养与法律基础”课教学新视野

张铤

黑龙江高研究 (Heilongjiang Researches on Higher Education), 2012, 30(5), pp.151-153

ISSN: 1003-2614

Toàn văn không sẵn có

15
高中教学:求生在“人民满意”与突围应试之间
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高中教学:求生在“人民满意”与突围应试之间

陈杰

上海育科研 - Shanghai Research on Education, 2013, Issue 06, pp.60-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1007-2020

Toàn văn không sẵn có

16
课堂教学改革须有“神”
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

课堂教学改革须有“神”

熊川武

上海育科研 - Shanghai Research on Education, 2014, Issue 03, pp.35-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1007-2020

Toàn văn không sẵn có

17
高等中医院校中医英语教学改革初探
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高等中医院校中医英语教学改革初探

周跃红 ; Zhou Yue-hong;Shanxi College of TCM

世界中西医结合杂志 - World Journal Of Integrated Traditional and Wesrern Medicine, 2015, Issue 02, pp.256-258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1673-6613

Toàn văn không sẵn có

18
检验医学专业临床微生物学与检验的教学改革
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

检验医学专业临床微生物学与检验的教学改革

刘凤 ; 陈安林 ; 陈泽慧

检验医与临床 - Laboratory Medicine and Clinic, 2013, Vol.10(03), pp.376-377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-9455

Toàn văn không sẵn có

19
护理工作岗位药理学知识调查研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

护理工作岗位药理学知识调查研究

开伟华 ; 周青 ; 戴晨 ; 丁彩娟

齐鲁护理杂志:下旬刊 - Journal of Qilu Nursing, 2012, Issue 11, pp.48-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-7256

Toàn văn không sẵn có

20
兽医产科学教学改革探索
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

兽医产科学教学改革探索

林炜明 ; 杨小燕

广东农业科 - Guangdong Agricultural Sciences, 2011, Vol.38(2), pp.187-188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-874X

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 207.998  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6.657)
 2. Toàn văn trực tuyến (31.681)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1966  (481)
 2. 1966đến1982  (281)
 3. 1983đến1994  (6.421)
 4. 1995đến2007  (62.784)
 5. Sau 2007  (138.031)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. 教学改革  (159.067)
 2. 教学方法  (12.434)
 3. 教学模式  (6.868)
 4. 高校  (6.415)
 5. 实验教学  (5.055)
 6. 实践教学  (3.870)
 7. 人才培养  (3.232)
 8. 高职院校  (3.226)
 9. 实践  (2.911)
 10. 高等教育  (2.491)
 11. 高职  (2.462)
 12. 高职教育  (2.310)
 13. 课程体系  (2.251)
 14. 大学英语  (1.888)
 15. 高等数学  (1.204)
 16. 双语教学  (974)
 17. Cdio  (608)
 18. 成人教育  (451)
 19. 就业  (360)
 20. 卓越计划  (192)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. 李静  (140)
 2. 王颖  (97)
 3. 王娟  (91)
 4. 张洁  (48)
 5. 李晓红  (41)
 6. 王前  (30)
 7. 刘岩  (30)
 8. 陈晶  (24)
 9. 李海涛  (23)
 10. 裘宇容  (21)
 11. 芮勇宇  (17)
 12. 王忠华  (11)
 13. 陈骏  (10)
 14. 吴君  (8)
 15. 任晓娟  (5)
 16. 徐祥龙  (4)
 17. 党亭军  (3)
 18. 芦少春  (2)
 19. 宋永胜  (2)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (16.389)
 2. English  (12)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 李静
 2. 王颖
 3. 王娟
 4. 张洁
 5. 李晓红

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...