skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 407  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

再论“刑附民”精神损害赔偿

北方论丛 (The Northern Forum), 2010, Issue 6, pp.140-143

ISSN: 1000-3541

Toàn văn không sẵn có

2
中国美术馆获赠力群木刻原版
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国美术馆获赠力群木刻原版

美术 - Art, 2013, Issue 02, pp.10-10

ISSN: 1003-1774

Toàn văn không sẵn có

3
动态稳定非融合技术与后路固定融合技术治疗老年退变性脊柱侧弯的对比研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

动态稳定非融合技术与后路固定融合技术治疗老年退变性脊柱侧弯的对比研究

段丽群(摘译) ; (审校)

临床骨科杂 - Journal of Clinical Orthopaedics, 2013, Vol.16(03), pp.320-320

ISSN: 1008-0287

Toàn văn không sẵn có

4
阵发性睡眠性血红蛋白尿的辨证治疗
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

阵发性睡眠性血红蛋白尿的辨证治疗

纪春玲 ;

中国现代药物应用, 2015, Vol.9(22), pp.241-242

ISSN: 1673-9523

Toàn văn không sẵn có

5
基于手势识别的两轮机器人控制系统设计
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于手势识别的两轮机器人控制系统设计

; 李星

机械制造 - Machinery, 2012, Vol.50(02), pp.27-30

ISSN: 1000-4998

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problem and Countermeasure of Legislative Guarantee of Human Rights of Criminal Suit in China
我国刑事诉讼人权保障立法方面存在的问题与对策

北方论丛 (The Northern Forum), 2006, Issue 4, pp.141-148

ISSN: 1000-3541

Toàn văn không sẵn có

7
两点边值问题的一种精细求解方法
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

两点边值问题的一种精细求解方法

富明慧 ;

应用力学学报 - Chinese Journal of Applied Mechanics, 2010, Issue 4, pp.687-692

ISSN: 1000-4939

Toàn văn không sẵn có

8
层合梁脱层分析的精细解法 - A PRECISE METHOD FOR DELAMINATION ANALYSIS ON LAMINATED COMPOSITE BEAMS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

层合梁脱层分析的精细解法 - A PRECISE METHOD FOR DELAMINATION ANALYSIS ON LAMINATED COMPOSITE BEAMS

; 富明慧 ; 林敬华 ; ZHANG Wen-zhi, FU Ming-hui, LIN Jing-hua

工程力学 - Engineering Mechanics, 2012, Vol.29(07), pp.35-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-4750

Toàn văn không sẵn có

9
病态代数系统求解的精细迭代方法 - Precise Iterative Refinement of Solution for Ill-Conditioned Systems of Linear Algebraic Equations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

病态代数系统求解的精细迭代方法 - Precise Iterative Refinement of Solution for Ill-Conditioned Systems of Linear Algebraic Equations

; 黄培彦 ; ZHANG Wen-zhi, HUANG Pei-yan

应用数学和力学 - Applied Mathematics and Mechanics, 2013, Vol.34(07), pp.736-741 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0887

Toàn văn không sẵn có

10
病态代数方程求解的一种改进精细积分法 - An Improved Precise Integration Method for Ill-Conditioned Algebraic Equations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

病态代数方程求解的一种改进精细积分法 - An Improved Precise Integration Method for Ill-Conditioned Algebraic Equations

; 黄培彦 ; ZHANG Wen-zhi, HUANG Pei-yan

应用数学和力学 - Applied Mathematics and Mechanics, 2013, Vol.34(03), pp.235-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0887

Toàn văn không sẵn có

11
避雨微喷防止脆皮金桔裂果试验初报
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

避雨微喷防止脆皮金桔裂果试验初报

高慧宗 ; 丁绍华 ; 李二女 ;

中国南方果树 - South China Fruits, 2014, Vol.43(01), pp.48-48

ISSN: 1007-1431

Truy cập trực tuyến

12
脆皮金柑简易连体大棚栽培效果评价
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

脆皮金柑简易连体大棚栽培效果评价

高慧宗 ; 丁绍华 ; 李二女 ;

中国南方果树 - South China Fruits, 2013, Vol.42(05), pp.81-82

ISSN: 1007-1431

Truy cập trực tuyến

13
基于Rayleigh法的开采沉陷相似准数研究 - Research on Mining Subsidence Similarity Criterions Based on Rayleigh Theory
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于Rayleigh法的开采沉陷相似准数研究 - Research on Mining Subsidence Similarity Criterions Based on Rayleigh Theory

; 任筱芳 ; Zhang Wenzhi, Ren Xiaofang

金属矿山 - Metal Mine, 2017, Issue 10, pp.8-11

ISSN: 1001-1250

Toàn văn không sẵn có

14
体感诱发电位在下段腰椎手术监测结果分析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

体感诱发电位在下段腰椎手术监测结果分析

刘会林 ; ; 喻廉

癫痫与神经电生理学杂 - Journal of Clinical Electroneurophysiology, 2012, Vol.21(04), pp.247-249

ISSN: 1674-8972

Toàn văn không sẵn có

15
再论“刑附民”精神损害赔偿
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

再论“刑附民”精神损害赔偿

北方论丛 - The Northern Forum, 2010, Issue 6, pp.140-143

ISSN: 1000-3541

Truy cập trực tuyến

16
腰椎管内血管瘤个案报告
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

腰椎管内血管瘤个案报告

蔡海平 ; ; 段丽群 ; 李旭

颈腰痛杂 - The Journal of Cervicodynia and Lumbodynia, 2015, Vol.36(01), pp.88-88

ISSN: 1005-7234

Toàn văn không sẵn có

17
轮腿混合移动机器人机构设计及分析 - Design and analysis of a leg-wheeled robot
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

轮腿混合移动机器人机构设计及分析 - Design and analysis of a leg-wheeled robot

刘永生 ; ; 刘乐 ; LIU Yong-sheng,ZHANG Wen-zhi,LIU Le

机械设计与制造 - Machinery Design & Manufacture, 2011, Issue 1, pp.156-157

ISSN: 1001-3997

Toàn văn không sẵn có

18
基于Pro/E的变电站绝缘子清洗机械臂的设计与仿真 - The mechanism design and simulation of cleaning substation insulators mechanical arm based on Pro/E
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于Pro/E的变电站绝缘子清洗机械臂的设计与仿真 - The mechanism design and simulation of cleaning substation insulators mechanical arm based on Pro/E

杜益刚 ; 田洪强 ; ; DU Yi-gang, TIAN Hong-qiang, ZHANG Wen-zhi

制造业自动化 - Manufacturing Automation, 2013, Vol.35(13), pp.133-136

ISSN: 1009-0134

Truy cập trực tuyến

19
石骨症并腰椎滑脱症1例 - Osteopetrosis with lumbar spondylolisthesis: a case report
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

石骨症并腰椎滑脱症1例 - Osteopetrosis with lumbar spondylolisthesis: a case report

锋 ; ; 贺瑞 ; ZHANG Feng ZHANG Wen-zhi HE Rui

临床骨科杂 - Journal of Clinical Orthopaedics, 2013, Issue 01

ISSN: 1008-0287

Toàn văn không sẵn có

20
关节炎患者软骨下囊性变与全膝置换风险的相关性研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

关节炎患者软骨下囊性变与全膝置换风险的相关性研究

李旭 ; 尚希福 ; ; 赵其纯 ; 朱亚林 ; 史国光 ; 胡业丰 ; 徐翔 ; 胡飞

中华临床医师杂(电子版) - Chinese Journal of Clinicians(Electronic Edition), 2011, Issue 16, pp.4627-4631

ISSN: 1674-0785

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 407  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (15)
 2. 1993đến1998  (33)
 3. 1999đến2004  (70)
 4. 2005đến2011  (153)
 5. Sau 2011  (136)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. 张文志  (405)
 2. 段丽群  (33)
 3. 李旭  (29)
 4. 贺瑞  (29)
 5. 许翔  (27)
 6. 尚希福  (27)
 7. 胡业丰  (26)
 8. 董永刚  (17)
 9. 宋剑锋  (14)
 10. ZHANG Wen-zhi  (14)
 11. 张锋  (13)
 12. 姚刚  (13)
 13. 许秀梅  (12)
 14. 蒋秀贞  (9)
 15. 宗家富  (9)
 16. 吕恬生  (9)
 17. 夏佳文  (8)
 18. 葛畅  (8)
 19. 朱亚林  (7)
 20. 方诗元  (7)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (66)
 2. English  (6)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 张文志
 2. 段丽群
 3. 李旭
 4. 贺瑞
 5. 许翔

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...