skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 5.073  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Construction Approach and Disaster Mitigation:A Sociology Study on Nature Disaster
社会建构主义与灾害治理:一项自然灾害的社会学研究

武汉大学学报:哲学社会科学版 (Wuhan University Journal (Social Sciences)), 2015, Issue 2, pp.24-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-7320

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

推动企业发展建设和谐油田

山东社会科学 (Shandong Social Science), 2011, Issue S1, pp.155-156

ISSN: 1003-4145

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

琼瑶早期影片对台湾社会生活的影响

电影文学, 2011, Issue 5, pp.78-79

ISSN: 0495-5692

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

非结构式减灾:西方减灾的最新趋势及实践反思

国外社会科学 (Social Sciences Abroad), 2013, Issue 5, pp.85-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-4777

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“美”字蕴含的中华美学核心精神

求索, 2012, Issue 2, pp.185-187

ISSN: 1001-490X

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

永续社区减灾:国际减灾最新趋向及实践反思

西南民族大学学报:人文社会科学版 (Journal of Southwest University for Nationalities), 2015, 36(5), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-3926

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

加强和改进职业院校德育工作的重要性

思想战线 (The Ideological Front(Yunnan University's Journal of Social Sciences)), 2011, Issue S1, pp.366-368

ISSN: 1001-778X

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

灾害集体行动的类型及柔性治理

思想战线 (The Ideological Front(Yunnan University's Journal of Social Sciences)), 2011, Issue 5, pp.92-97

ISSN: 1001-778X

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Mass Media and Their Prescriptivity to Artistic Forms
论传媒及其对艺术形式的规定性

陕西师范大学学报:哲学社会科学版 (Journal of Shaanxi Normal University(Philosophy and Social Sciences Edition)), 2014, Issue 2, pp.78-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-4283

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

重大灾害中的集体行动及类型化分析

北京行政学院学报 (Journal of Beijing Administrative College), 2011, Issue 6, pp.97-102

ISSN: 1008-7621

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

数字出版产业链整合:技术转化是关键

编辑之友, 2011, Issue 3, pp.66-69

ISSN: 1003-6687

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“离灾优于防灾”:国际灾害治理政策创新及对中国启示

北京行政学院学报 (Journal of Beijing Administrative College), 2015, Issue 1, pp.7-14

ISSN: 1008-7621

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

包容性增长的涵义及实现途径探析

思想战线 (The Ideological Front(Yunnan University's Journal of Social Sciences)), 2012, Issue 1, pp.139-140

ISSN: 1001-778X

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

社会建构主义:西方灾害社会科学研究的新范式

国外社会科学 (Social Sciences Abroad), 2015, Issue 1, pp.89-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-4777

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

从自然脆弱性到社会脆弱性:灾害研究的范式转型

思想战线 (The Ideological Front(Yunnan University's Journal of Social Sciences)), 2012, Issue 2, pp.11-15

ISSN: 1001-778X

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

复合型减灾:结构式与非结构式困境的破解

思想战线 (The Ideological Front(Yunnan University's Journal of Social Sciences)), 2013, Issue 6, pp.76-82

ISSN: 1001-778X

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

旅游职业院校学生思想道德素质培养中存在的问题

思想战线 (The Ideological Front(Yunnan University's Journal of Social Sciences)), 2011, Issue S2, pp.354-356

ISSN: 1001-778X

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

海洋低碳经济发展存在的问题与措施——以长三角地区为例

理论与改革 (Theory and Reform), 2012, Issue 6, pp.85-87

ISSN: 1006-7426

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Vulnerability: A New Perspective for the Study of Sociology of Hazards
社会脆弱性:灾害社会学研究的新范式

南京师大学报:社会科学版 (Journal of Nanjing Normal University (Social Science Edition)), 2012, Issue 4, pp.20-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-4608

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The National Features of the Socialist System with Chinese Characteristics
论中国特色社会主义制度的民族特色

学术探索 (Academic Research), 2013, Issue 6, pp.25-29

ISSN: 1006-723X

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 5.073  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (561)
 2. Toàn văn trực tuyến (917)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (24)
 2. 1991đến1997  (169)
 3. 1998đến2004  (608)
 4. 2005đến2012  (2.382)
 5. Sau 2012  (1.890)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. 治疗  (52)
 2. 护理  (39)
 3. 儿童  (36)
 4. 电针  (33)
 5. 2  (20)
 6. 油纸绝缘  (19)
 7. 功能性消化不良  (18)
 8. 大鼠  (18)
 9. 温度  (16)
 10. 产量  (15)
 11. 微量元素  (15)
 12. 针刺  (15)
 13. 健脾解毒方  (12)
 14. 地震  (12)
 15. 社会脆弱性  (11)
 16. Re  (10)
 17. 结肠癌  (10)
 18. 灾害治理  (9)
 19. 聚类分析  (9)
 20. 2型糖尿病  (8)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. 周利  (1.030)
 2. 周利军  (406)
 3. 周利平  (363)
 4. 周利敏  (156)
 5. 周利娟  (151)
 6. 周利生  (136)
 7. 周利霞  (134)
 8. 周利红  (122)
 9. 周利明  (116)
 10. 周利武  (101)
 11. 周利文  (96)
 12. 赵建宁  (88)
 13. 周利兵  (86)
 14. 张红星  (73)
 15. 周利坤  (63)
 16. 吴广宁  (58)
 17. 李琦  (43)
 18. 周利兴  (43)
 19. 王周利  (29)
 20. 岳田利  (28)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (586)
 2. English  (22)
 3. Japanese  (13)
 4. French  (2)
 5. German  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 周利
 2. 周利军
 3. 周利平
 4. 周利敏
 5. 周利娟

theo chủ đề:

 1. 治疗
 2. 护理
 3. 儿童
 4. 电针
 5. 2

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...