skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 305  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

博洛尼亚进程行动路线与政策透视——基于区域高等教育开放与合作的视角

谌晓芹

求索, 2012, Issue 2, pp.72-73

ISSN: 1001-490X

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

法国博洛尼亚进程实施状况述评

徐春霞

高教发展与评估 (higher education development and evaluation), 2011, 27(4), pp.50-56

ISSN: 1672-8742

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

加拿大应对博洛尼亚进程的政策措施及启示

左兵

黑龙江高教研究 (Heilongjiang Researches on Higher Education), 2012, 30(3), pp.1-5

ISSN: 1003-2614

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

博洛尼亚进程中的欧洲国际学生流动

乌尔里希·泰希勒 杨素红(译)

高等教育研究 (Journal of Higher Education), 2012, Issue 1, pp.10-20

ISSN: 1000-4203

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

俄罗斯高校对博洛尼亚进程的参与

孟繁红

教育评论, 2011, Issue 4, pp.160-162

ISSN: 1004-1109

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

成就、挑战与展望——欧洲高等教育区质量保证十年发展回顾

周满生 褚艾晶

北京大学教育评论 (Peking University Education Review), 2011, 9(2), pp.118-131

ISSN: 1671-9468

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

博洛尼亚进程之基本构件--学习成果及其意义

谌晓芹

江苏高教 (Jiangsu Higher Education), 2012, Issue 1, pp.82-84

ISSN: 1003-8418

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

博洛尼亚进程中的欧洲硕士生教育改革

刘亚敏 胡田刚

中国高教研究 (China Higher Education Research), 2011, Issue 4, pp.33-36

ISSN: 1004-3667

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

博洛尼亚进程中的瑞典大学网络学习发展模式及启示

常秦 赵硕

中国远教育 (Distance Education in China), 2011, Issue 13, pp.50-53

ISSN: 1009-458X

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

法国高等教育的学位改革和启示

木艳娟

西南民族大学学报:人文社会科学版 (Journal of Southwest University for Nationalities), 2011, Issue S2, pp.70-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-3926

Toàn văn không sẵn có

11
博洛尼亚进程中的欧洲高等护理教育改革与启示
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

博洛尼亚进程中的欧洲高等护理教育改革与启示

孙一勤 ; 姜安丽

中国实用护理杂志 - Chinese Journal of Practical Nursing, 2014, Vol.30(30), pp.76-78

ISSN: 1672-7088

Toàn văn không sẵn có

12
博洛尼亚进程中的欧洲国际学生流动
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

博洛尼亚进程中的欧洲国际学生流动

乌尔里希·泰希勒 ; 杨素红(译)

高等教育研究 - Journal of Higher Education, 2012, Issue 01, pp.10-20

ISSN: 1000-4203

Truy cập trực tuyến

13
博洛尼亚进程行动路线与政策透视——基于区域高等教育开放与合作的视角
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

博洛尼亚进程行动路线与政策透视——基于区域高等教育开放与合作的视角

谌晓芹

求索, 2012, Issue 02, pp.72-73

ISSN: 1001-490X

Truy cập trực tuyến

14
加拿大应对博洛尼亚进程的政策措施及启示
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

加拿大应对博洛尼亚进程的政策措施及启示

左兵

黑龙江高教研究 - Heilongjiang Researches on Higher Education, 2012, Vol.30(03), pp.1-5

ISSN: 1003-2614

Truy cập trực tuyến

15
博洛尼亚进程中俄罗斯高等教育改革对我国的启示
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

博洛尼亚进程中俄罗斯高等教育改革对我国的启示

邢文英 ; 李兰冬 ; 封文娜

中国成人教育 - China Adult Education, 2013, Issue 12, pp.100-102

ISSN: 1004-6577

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

罗马尼亚高等教育质量评估中的学生参与研究——以博洛尼亚进程为背景

张力

黑龙江高教研究 (Heilongjiang Researches on Higher Education), 2013, 31(1), pp.50-53

ISSN: 1003-2614

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

芬兰大学生参与教育评估的机制研究

胡子祥

高教发展与评估 (higher education development and evaluation), 2013, 29(3), pp.57-63

ISSN: 1672-8742

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

欧洲高等教育改革的博洛尼亚进程浅析

尹毓婷

学位与研究生教育 (Academic Degrees & Graduate Education), 2010, Issue 1, pp.67-72

ISSN: 1001-960X

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

博洛尼亚进程中的芬兰博士生教育改革及其启示

束义明 罗尧成

学位与研究生教育 (Academic Degrees & Graduate Education), 2010, Issue 1, pp.73-77

ISSN: 1001-960X

Toàn văn không sẵn có

20
博洛尼亚进程中的欧洲硕士生教育改革
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

博洛尼亚进程中的欧洲硕士生教育改革

刘亚敏 ; 胡田刚

中国高教研究 - China Higher Education Research, 2011, Issue 4, pp.33-36

ISSN: 1004-3667

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 305  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (8)
 2. 2007đến2008  (42)
 3. 2009đến2010  (73)
 4. 2011đến2013  (96)
 5. Sau 2013  (86)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (15)
 2. English  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 谌晓芹
 2. 佛朝晖
 3. 赵叶珠
 4. 尹毓婷
 5. 白玫

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...