skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 3.634  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An empirical study of the learning styles of the tourism management majors on Kolb model
Kolb模型旅游管理专业学生学习风格调查与调控

河北师范大学学报:教育科学版 (Journal of Hebei Normal University), 2013, Issue 1, pp.89-93

ISSN: 1009-413X

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“声腔化”道路求索至美——论闵惠芬二胡演奏艺术

音乐艺术:上海音乐学院学报 (The Art of Music(Journal of the Shanghai Conservatory of Music)), 2014, Issue 3, pp.54-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-4270

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论自然使用的商标的利益安排

知识产权 (Intellectual Property), 2013, Issue 3, pp.12-19

ISSN: 1003-0476

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

爱与和谐的赞歌——观《上帝也疯狂Ⅱ》有感

电影文学, 2011, Issue 18, pp.102-103

ISSN: 0495-5692

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

完善公共财政体制实现基本公共服务均等化

广东行政学院学报 (Journal of Guangdong Institute of Public Administration), 2012, Issue 1, pp.91-94

ISSN: 1008-4533

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论知识产权法与反不正当竞争法的适用关系

知识产权 (Intellectual Property), 2012, Issue 1, pp.27-35

ISSN: 1003-0476

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于神经网络的区域经济发展水平评估方法

统计与决策, 2014, Issue 2, pp.81-84

ISSN: 1002-6487

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

重建现代性的理性维度——略论哈贝马斯交往行为理论归旨

学术交流 (Academic Exchange), 2013, Issue 3, pp.52-54

ISSN: 1000-8284

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于人工鱼群算法的区域经济系统优化方法

统计与决策, 2014, Issue 9, pp.13-15

ISSN: 1002-6487

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

面子理论视野中的网络聊天礼貌策略研究

河南社会科学 (Henan Social Sciences), 2010, Issue 3, pp.120-122

ISSN: 1007-905X

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

青年马克思无产阶级概念的哲学意蕴

李楠明

学术交流 (Academic Exchange), 2015, Issue 1, pp.44-47

ISSN: 1000-8284

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“全球视野下的中外关系史”学术研讨会综述

彭超

中国史研究动态 (Trends of Recent Researches on The History of China), 2015, Issue 3, pp.68-70

ISSN: 1002-7971

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高校思想政治理论课网络教学环境分析研究——以SWOT分析为视角

陈坤

黑龙江高教研究 (Heilongjiang Researches on Higher Education), 2013, 31(8), pp.171-173

ISSN: 1003-2614

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

爱的真谛是幸福——《僵尸新娘》不太冷

张立改

电影文学, 2011, Issue 22, pp.124-125

ISSN: 0495-5692

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Egyptian- Israeli Relations after Egypt Upheaval
埃及变局后的以色列与埃及关系

张倩红

西亚非洲 (West Asia and Africa), 2012, Issue 2, pp.24-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-7122

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

从美剧看中国的国际话语权问题

香玉

电影文学, 2012, Issue 7, pp.42-43

ISSN: 0495-5692

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

我国军民融合产业创新协同度实证分析——以航空航天制造产业为例

胡红安

科技进步与对策 (Science & Technology Progress and Policy), 2015, 32(3), pp.121-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-7348

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

吸血鬼之当代隐喻:放逐中的永生追求——《暮光之城》系列影片评析

于珊珊

电影文学, 2011, Issue 9, pp.83-84

ISSN: 0495-5692

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparative Study on Chinese- American Master Programs of Elementary Teacher Education
中美硕士层次小学教师培养方案的比较与启示

德华

教师教育研究 (Teacher Education Research), 2011, 23(2), pp.59-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-5905

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tongcheng School's Moral Psychology Theory
桐城派的德育心理学思想

崔立中

安徽师范大学学报:人文社会科学版 (Journal of Anhui Normal University(Humanities and Social Sciences)), 2011, 39(2), pp.222-227

ISSN: 1001-2435

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.634  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (330)
 2. Toàn văn trực tuyến (478)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (28)
 2. 1993đến1998  (120)
 3. 1999đến2004  (355)
 4. 2005đến2011  (1.327)
 5. Sau 2011  (1.804)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (3.633)
 2. Tài nguyên văn bản  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. 护理  (75)
 2. 治疗  (39)
 3. 中国  (38)
 4. 对策  (37)
 5. 应用  (33)
 6. 学生  (29)
 7. 大学生  (22)
 8. 课堂教学  (20)
 9. 水稻  (19)
 10. 高血压  (19)
 11. 淡色库蚊  (19)
 12. 分析  (15)
 13. 中国企业  (14)
 14. 乳腺癌  (13)
 15. 预防  (11)
 16. 糖尿病  (11)
 17. 抗药性  (11)
 18. 大鼠  (10)
 19. 免疫印迹  (10)
 20. 抗菌药物  (5)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. 刘丽娟  (3.578)
 2. LIU Li-juan  (95)
 3. 王海防  (37)
 4. 程鹏  (37)
 5. 公茂庆  (32)
 6. 王怀位  (25)
 7. 徐亮  (25)
 8. 刘国振  (23)
 9. 李莉云  (20)
 10. 武文革  (18)
 11. 李建军  (17)
 12. 赵玉强  (16)
 13. 宋秀凯  (14)
 14. 任利华  (14)
 15. 代玉华  (14)
 16. 王爽  (13)
 17. 郭秀霞  (13)
 18. 刘爱英  (13)
 19. 孙国华  (13)
 20. 李军祥  (11)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (442)
 2. English  (7)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 刘丽娟
 2. LIU Li-juan
 3. 王海防
 4. 程鹏
 5. 公茂庆

theo chủ đề:

 1. 护理
 2. 治疗
 3. 中国
 4. 对策
 5. 应用

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...