skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 13.442  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

计算机教学中任务驱动教学法的实施

杨建勋

教育与职业 (Education and Vocation), 2013, Issue 6, pp.159-161

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

2
对中职计算机课程改革的建议
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对中职计算机课程改革的建议

李志梅

现代教育科学:中学教师, 2013, Issue 05, pp.152-152

ISSN: 1005-5843

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

探析任务驱动法在计算机应用基础教学中的实效性

王晓玲 颜秉忠

教育与职业 (Education and Vocation), 2012, Issue 23, pp.154-155

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于任务驱动理念的高职计算机基础教学探讨

张萍

教育与职业 (Education and Vocation), 2015, Issue 6, pp.159-160

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论高职“网页设计”课程中“能力本位”与“任务驱动”教学的结合

吕玉珠

教育与职业 (Education and Vocation), 2012, Issue 15, pp.132-133

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

以学生自主学习为中心的任务驱动教学模式探讨

赵丹

教育与职业 (Education and Vocation), 2013, Issue 12, pp.98-99

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“任务驱动法”在课内实验课的实践

徐琼

教育与职业 (Education and Vocation), 2011, Issue 3, pp.167-168

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

任务驱动法在高职口才与沟通课程的运用与探索

潘媛媛

教育与职业 (Education and Vocation), 2011, Issue 12, pp.160-161

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

任务驱动法在“SQL Server数据库管理”教学中的应用

岳淑玲

教育与职业 (Education and Vocation), 2013, Issue 20, pp.149-150

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

工作任务驱动视角下的高职“工程合同管理”课程开发

张继红

教育与职业 (Education and Vocation), 2013, Issue 33, pp.149-150

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“案例引导+任务驱动”在计算机基础教学中的研究与应用

包空军 沈高峰

教育与职业 (Education and Vocation), 2012, Issue 26, pp.149-150

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“C语言程序设计”公共课程教学探究

翟晔 米增

内蒙古师范大学学报:教育科学版 (Journal of Inner Mongolia Normal University(Education Science)), 2011, 24(11), pp.136-138

ISSN: 1671-0916

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

计算机语言类课程“任务驱动”实践教学探索

陈福林

教育与职业 (Education and Vocation), 2014, Issue 24, pp.148-149

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

任务驱动案例教学法在“市场营销学”教学中的运用与完善

陆施予 何红光

教育与职业 (Education and Vocation), 2015, Issue 2, pp.154-155

ISSN: 1004-3985

Toàn văn không sẵn có

15
如何实施初中体育的任务驱动教学
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

如何实施初中体育的任务驱动教学

侯延林

现代教育科学:教学研究, 2013, Issue 01, pp.41-41

ISSN: 1005-5843

Toàn văn không sẵn có

16
初探如何实施高校计算机的任务驱动教学
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

初探如何实施高校计算机的任务驱动教学

高丽娟

现代教育科学:教学研究, 2013, Issue 01, pp.107-107

ISSN: 1005-5843

Toàn văn không sẵn có

17
任务驱动型作文乱弹
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

任务驱动型作文乱弹

张锋

中学语文教学参考 - Teaching Reference of Middle School Language, 2016, Issue 1X, pp.56-58

ISSN: 1002-2155

Toàn văn không sẵn có

18
基于任务驱动模式的计算机教学探究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于任务驱动模式的计算机教学探究

汪凤兰 ; Wang Fenglan(Shangqiu Medical College,Henan Shangqiu 476100)

电子测试 - Electronic Test, 2013, Issue 6S, pp.121-122

ISSN: 1000-8519

Toàn văn không sẵn có

19
任务驱动教学模式在数据结构课程设计中的应用探究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

任务驱动教学模式在数据结构课程设计中的应用探究

冉燕辉 ; 唐万梅 ; RAN Yan-hui;TANG Wan-mei;College of Computer and Information Science,Chongqing Normal University

计算机科学 - Computer Science, 2013, Issue S2, pp.389-391

ISSN: 1002-137X

Toàn văn không sẵn có

20
基于任务驱动的计算机教学探讨
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于任务驱动的计算机教学探讨

孙怡 ; 张敏

高等农业教育 - Higher Agricultural Education, 2012, Issue 05, pp.55-57

ISSN: 1002-1981

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 13.442  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (156)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.673)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (7)
 2. 2001đến2004  (254)
 3. 2005đến2008  (1.434)
 4. 2009đến2013  (6.239)
 5. Sau 2013  (5.508)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. 任务驱动  (7.234)
 2. 任务驱动教学法  (1.979)
 3. 任务驱动法  (1.733)
 4. 教学模式  (1.003)
 5. 教学方法  (897)
 6. 信息技术  (765)
 7. 应用  (658)
 8. 教学改革  (594)
 9. 计算机教学  (541)
 10. 任务驱动教学  (537)
 11. 教学  (465)
 12. 教学设计  (359)
 13. 自主学习  (328)
 14. 教学法  (298)
 15. 高职  (234)
 16. 课堂教学  (233)
 17. 中职  (205)
 18. 任务驱动式  (198)
 19. 计算机  (173)
 20. 任务  (161)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. 李静  (15)
 2. 王勇  (10)
 3. 王伟  (9)
 4. 李刚  (9)
 5. 张红  (6)
 6. 王顺金  (6)
 7. 王晨  (5)
 8. 孙丽  (5)
 9. 杨艺  (4)
 10. 王晓玲  (4)
 11. 李璐寰  (4)
 12. 丛小玲  (4)
 13. 张旭  (4)
 14. 沈娟  (3)
 15. 陈志刚  (3)
 16. 徐业义  (2)
 17. 涂丽莉  (1)
 18. 蔡忠亮  (1)
 19. 杜清运  (1)
 20. 赫荣平  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (426)
 2. English  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 李静
 2. 王勇
 3. 王伟
 4. 李刚
 5. 张红

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...